Avisering

Kom ihåg att besöka Din AdSense-sida där du hittar anpassad information om ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Policyer

Den vanligaste typen av ogiltig trafik och de vanligaste överträdelserna av policyn som leder till avstängning av konton

Om din AdSense-ansökan inte godkänts läser du hjälpartikeln om vad du kan göra sen.

Om ditt AdSense-konto har stängts av tillfälligt på grund av ogiltig trafik eller överträdelse av policyn hittar du mer information om avstängning av konto i den här hjälpartikeln.

Vi hjälper dig att förstå varför utgivares konton inaktiveras genom att beskriva några av de vanligaste orsakerna till att konton inaktiveras på grund av ogiltig trafik eller överträdelser av policy. Vi hoppas att den här informationen hjälper dig att bättre förstå våra policyer så att du kan se till att ditt konto (dvs. alla dina webbplatser, YouTube-kanaler och/eller appar) följer våra policyer. Observera att det här inte är en fullständig lista utan bara de vanligaste orsakerna. Mer information finns i programpolicyerna för AdSense.

Vi vill upprätthålla ett starkt ekosystem för både annonsörer och utgivare. I egenskap av utgivare ansvarar du för att upprätthålla annonsutrymme och trafik av hög kvalitet. Om den trafik vi får från en utgivare bryter mot policyer och/eller är ogiltig får den utgivaren inte längre delta i AdSense eller andra utgivarprodukter. Den här sortens trafik är skadlig för våra annonsörer samt för legitima utgivare, eftersom den kan minska annonsörernas tillit till resten av nätverket.

Utöka alla  Komprimera alla

Vanliga orsaker till att AdSense-konton inaktiveras på grund av ogiltig trafik

Du har klickat på annonserna på din webbplats, på din YouTube-kanal eller i din app
 • Utgivare får inte klicka på annonserna på sin egen webbplats, YouTube-kanal eller i sin app och får inte vare sig med automatiserade eller manuella medel på konstgjord väg öka antalet exponeringar eller klick som annonserna uppnår. Om du är YouTube-innehållskreatör och tittar på dina videor måste du hoppa över annonsen så att annonsörens kostnader inte oavsiktligt ökar på konstgjord väg.
 • Om du vill ha mer information om en av annonsörerna som annonserar på din webbplats kan du skriva webbadressen till annonsen direkt i adressfältet i webbläsaren.
 • AdMob-utgivare kan använda testannonser (för Android och iOS) för att undvika ogiltiga klick på annonserna.
En eller flera användare klickar upprepade gånger på annonser på din webbplats, YouTube-kanal eller app
 • Utgivare får inte, vare sig med automatiska eller manuella medel, på konstgjord väg öka antalet exponeringar eller klick som annonserna uppnår. Det här inbegriper testning på aktiva annonser.
 • Du får inte uppmana vänner, familj, medarbetare eller andra att klicka på dina annonser. Om du har testare ska du be dem att undvika att klicka på aktiva annonser.
 • Om du vill testa annonser på YouTube-kanaler ska du hoppa över annonsen så att annonsörens kostnader inte oavsiktligt ökar på konstgjord väg.
 • Om du vill testa annonser på AdMob-appar använder du testannonser (tillgängliga för Android och iOS) för att undvika att generera ogiltiga klick.
 • Utgivare får inte be andra att klicka på deras annonser. Detta inbegriper att be användare stödja webbplatsen, YouTube-kanalen eller appen, erbjuda kompensation till användare när de klickar på annonser eller att utlova att samla in pengar till tredje part i utbyte mot sådan aktivitet.
Generering eller mottagande av automatiserad trafik eller bottrafik
 • Konstgjorda exponeringar och klick som genereras på automatisk väg, såsom genom en bot eller vilseledande programvara, är förbjudna. Automatiserad trafik kan genereras av en utgivare eller tas emot via köpt trafik. Det är viktigt att granska trafikkällorna innan du bestämmer dig för att samarbeta med en trafikkälla. Var försiktig med program som kontrollerar länkarna på din webbplats, YouTube-kanal eller i din app eftersom de även kan klicka på annonslänkar.
Användning av en trafikkälla med incitament
 • Utgivare bör inte använda tredje parts tjänster som genererar klick eller exponeringar som exempelvis betalt för att klicka, betalt för att surfa, autosurfning och klickutbytesprogram.
Manipulering av hur annonserna visas
 • Det är förbjudet att manipulera annonsernas inriktning för att få annonser som ger högre intäkter. Det innefattar att använda sökord på webbplatsen som inte är relaterade till innehållet på din webbplats för att få irrelevanta annonser.
 • Annonser får inte placeras i IFRAMEs. Förutom att det är förbjudet kan även felaktiga implementeringar orsaka rapporteringsavvikelser och det går inte att ta reda på var annonserna faktiskt visas.
Uppmuntra användare att stödja din webbplats, YouTube-kanal eller app genom annonsinteraktion
 • Utgivare får inte be andra att uppdatera eller klicka på deras annonser. Detta inbegriper att be användare stödja webbplatsen, YouTube-kanalen eller appen, erbjuda kompensation till användare när de tittar på eller klickar på annonser eller gör sökningar och att utlova att samla in pengar till tredje part i utbyte mot sådan aktivitet.
 • För AdMob finns det premierade annonser från externa medlingspartner (för Android, iOS). Observera att beteenden med incitament fortfarande är otillåtet i vanliga AdMob-annonser.
Vilseledande annonsplacering för att generera oavsiktliga klick
 • Utgivare får inte på något sätt uppmana användarna att klicka på Google-annonser. Detta innefattar men är inte begränsat till att
  • införa annonser på ett sådant sätt att de kan tolkas som annat innehåll, till exempel meny-, navigerings- eller nedladdningslänkar.
  • modifiera annonsstorleken så att den inte är av standardstorlek eller blir osynlig eller svår för användaren att se.
  • placera annonser för nära element på sidan eller skärmen som kräver att användaren trycker eller klickar mycket. Läs igenom riktlinjerna för implementeringar som anses vilseledande.
 • Läs våra policyer för annonsplacering om du vill läsa mer om vilka annonsimplementeringar som räknas som vilseledande.
 • Läs vårt inlägg på AdSense-bloggen om klickkapning och läs om hur Google motverkar försök att lura användare att klicka på annonser.
Annonser som bäddats in i applikationer
 • Utgivare får inte bädda in annonser i program. Detta omfattar verktygsfält, skrivbordsprogram, webbläsartillägg osv. Ibland kan det även omfatta program som tredje parts webbplats agerar värd för när implementeringen leder till ogiltiga klick från användare som inte har för avsikt att klicka på annonserna. Utgivare som väljer att visa annonser i mobilappar ska endast göra det med SDK-tillägget för AdMob. Det finns även SDK-tillägg för AdSense for video eller AdSense for games för de som visar annonser i video- eller flashinnehåll.
Om ditt konto redan har inaktiverats på grund av ogiltig trafik hittar du mer information i artikeln om AdSense-konton som inaktiveras på grund av ogiltig trafik.

Tillbaka till början

Vanliga orsaker till att AdSense-konton inaktiveras av policyskäl

pornografi, barnförbjudet innehåll och innehåll för vuxna
 • AdSense-nätverket betraktas som barnvänligt, vilket innebär att utgivare inte får placera annonser på Google med pornografiskt eller barnförbjudet innehåll. Om din webbplats har innehåll som du inte skulle känna dig väl till mods av att titta på när du är på jobbet eller när familjemedlemmar är i närheten, så är det antagligen inte någon lämplig webbplats att placera Google-annonser på. Se detaljerade exempel på barnförbjudet innehåll som strider mot AdSense programpolicyer.
 • Du får tips i vårt blogginlägg om att hålla nätverket barnvänligt.
Användargenererat innehåll
 • Vi är medvetna om att det är en utmaning för utgivare med stora webbplatsnätverk att hela tiden övervaka varenda sida. Det är emellertid viktigt att vara medveten om att varje sida som innehåller din annonskod måste vara i enlighet med vår programpolicy, oavsett om innehållet är ditt eller har genererats av användare.
 • Du får tips i vårt blogginlägg om att övervaka användargenererat innehåll.
Bryter mot policyer mot spam i Googles webbsökning
Vilseledande annonsplacering
 • Uppmuntran till ogiltiga klick, det vill säga vilseledande etiketter, vilseledande uppmuntran till klick, onaturligt mycket uppmärksamhet, vilseledande layout:
  • Utgivare får inte på något sätt uppmana användarna att klicka på Google-annonser. Detta inkluderar implementering av annonser så att de kan uppfattas som innehåll på andra webbplatser, t.ex. meny-, navigerings- eller nedladdningslänkar.
 • Mer information finns i blogginlägget om optimering av annonsplacering.
Intrång i upphovsrätten
 • Google-annonser får inte visas på webbplatser vars innehåll skyddas av upphovsrättslag såvida de inte har laglig rätt att visa innehållet eller leda trafik till innehållet. Exempel på upphovsrättsskyddat innehåll kan vara mp3- och videofiler, TV-program, programvara, tecknade serier och litterära verk. När en webbplats visar någon annans webbplats inom en ram eller ett fönster på den egna webbplatsen anses detta vara inramat innehåll. Det är strängt förbjudet att placera Google-annonser på sådana sidor.
Olagligt innehåll
 • Google-annonser får inte placeras på webbplatser som förespråkar eller tillåter någon form av kriminell aktivitet. Detta inkluderar men begränsas inte till sexuella handlingar med minderåriga eller utan samtycke, olagliga sexuella handlingar, produktion av falska juridiska handlingar och försäljning av skol- och universitetsuppsatser eller annat material som främjar bedräglig verksamhet samt webbplatser som driver trafik till eller ger anvisningar om tillverkning av förfalskade eller kopierade designervaror.
Om ditt konto redan har inaktiverats av policyskäl hittar du mer information i artikeln om AdSense-konton som inaktiveras av policyskäl.

Tillbaka till början

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Din AdSense-sida

Vi presenterar AdSense-sidan – en ny resurs där du hittar anpassad information och nya möjligheter i ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny