Thanh toán

Thay đổi địa chỉ thanh toán trong tài khoản AdSense

Bạn có thể thay đổi địa chỉ thanh toán trong tài khoản AdSense của mình bằng cách thực hiện các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào Thanh toán.
  3. Trong mục "Cài đặt", hãy nhấp vào Quản lý các tùy chọn cài đặt.
  4. Trong mục "Hồ sơ thanh toán" , hãy nhấp vào Soạn bên cạnh Tên và địa chỉ.
  5. Cập nhật địa chỉ thanh toán của bạn trong trường "Địa chỉ".
  6. Nhấp vào Lưu.

Thay đổi quốc gia thanh toán của bạn

Rất tiếc, bạn không thể thay đổi quốc gia trong địa chỉ thanh toán trên AdSense. Nếu đã chuyển đến một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mới, bạn cần phải hủy tài khoản AdSense hiện tạitạo một tài khoản AdSense mới.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố