Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Thay đổi địa chỉ thanh toán trong tài khoản AdSense

Bạn có thể thay đổi địa chỉ thanh toán trong tài khoản AdSense của mình bằng cách thực hiện các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
  2. Nhấp vào mục Thanh toán sau đó Thông tin thanh toán.
  3. Nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt.
  4. Trong mục "Hồ sơ thanh toán", hãy nhấp vào biểu tượng Soạn bên cạnh "Tên và địa chỉ".
  5. Cập nhật địa chỉ thanh toán của bạn trong trường "Địa chỉ".
  6. Nhấp vào Lưu.

Thay đổi quốc gia thanh toán của bạn

Rất tiếc, bạn không thể thay đổi quốc gia trong địa chỉ thanh toán trên AdSense. Nếu đã chuyển đến một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mới, bạn cần phải hủy tài khoản AdSense hiện tạitạo một tài khoản AdSense mới.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false
false