Thanh toán

Thay đổi địa chỉ thanh toán trong tài khoản AdSense

Bạn có thể thay đổi địa chỉ thanh toán trong tài khoản AdSense của mình bằng cách thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào Thanh toán.
  3. Trong mục "Tên và địa chỉ", hãy nhấp vào biểu tượng Soạn.
  4. Cập nhật địa chỉ thanh toán của bạn trong trường "Địa chỉ".
  5. Nhấp vào Lưu.

Rất tiếc, bạn không thể thay đổi quốc gia trong địa chỉ thanh toán của mình trên AdSense. Nếu đã chuyển đến một quốc gia hoặc lãnh thổ mới, bạn sẽ cần hủy tài khoản AdSense hiện tại của mìnhtạo một tài khoản AdSense mới.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?