AdMob, YouTube, Blogger và các đối tác lưu trữ

Đăng ký AdSense qua YouTube

Khi các video YouTube của bạn tích lũy được nhiều lần xem hơn, bạn có thể muốn đăng ký tài khoản AdSense để kết hợp với tài khoản YouTube của mình. Liên kết thành công hai tài khoản có nghĩa là bạn sẽ có đủ điều kiện để nhận thanh toán.

Để đăng ký tài khoản AdSense qua YouTube, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Đảm bảo tài khoản YouTube của bạn được bật để kiếm tiền.
  2. Gửi đơn đăng ký của bạn để tạo tài khoản AdSense mới nhằm liên kết với tài khoản YouTube của bạn. Sau khi đơn đăng ký của bạn được chấp thuận, bạn sẽ thấy nhãn "Tài khoản lưu trữ" trên Trang chủ của tài khoản AdSense của bạn. Google sẽ gửi cho bạn một khoản thanh toán vào tháng sau khi số dư AdSense của bạn vượt quá 100 đô la, giả sử tài khoản AdSense của bạn đang ở trạng thái tốt. Tìm hiểu thêm về khi nào bạn sẽ được thanh toán.
  3. Nếu bạn cũng có trang web không lưu trữ muốn hiển thị quảng cáo, bạn sẽ cần gửi mẫu đơn đăng ký một lần để cho chúng tôi biết về URL trang web của bạn.
    Bạn chỉ cần hoàn tất bước này nếu bạn muốn kiếm tiền từ trang web của chính bạn -- bạn không cần phải thực hiện thêm hành động nào để tiếp tục kiếm tiền từ video trên YouTube của bạn.
    Sau khi đơn đăng ký một lần của bạn được phê duyệt, nhãn "Tài khoản lưu trữ" sẽ được xóa khỏi Trang chủ của tài khoản AdSense của bạn và bạn sẽ có quyền truy cập để tạo mã quảng cáo AdSense mà bạn cần để kiếm tiền từ trang web đối tác không lưu trữ của bạn.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?