Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Gửi thông tin thuế tại Hoa Kỳ cho Google

Google có thể phải yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên quan đến thuế, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Bạn có thể cung cấp thông tin thuế cho Google từ tài khoản AdSense nếu cần phải làm như vậy. Không phải nhà xuất bản nào cũng cần cung cấp thông tin thuế.

Lưu ý: Hãy đảm bảo bạn gửi thông tin thuế trước ngày 20 để nhận được khoản thanh toán trong cùng tháng.

Cách gửi thông tin thuế

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
  2. Nhấp vào mục Thanh toán sau đó Thông tin thanh toán.
  3. Nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt.
  4. Chuyển đến phần "Hồ sơ thanh toán" rồi nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa Chỉnh sửa bên cạnh "Thông tin thuế tại Hoa Kỳ".
  5. Nhấp vào Quản lý thông tin thuế.
  6. Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy một hướng dẫn giúp bạn chọn biểu mẫu thích hợp cho trường hợp thuế của mình.
    Lưu ý: Sau khi gửi thông tin thuế, hãy làm theo hướng dẫn ở trên để tìm tỷ lệ khấu lưu thuế có thể áp dụng cho các khoản thanh toán của bạn trong mục "Thông tin thuế tại Hoa Kỳ" trên Hồ sơ thanh toán.

    Bạn cũng có thể chỉnh sửa thông tin khi tình hình doanh nghiệp hoặc cá nhân bạn có sự thay đổi. Nếu bạn đã thay đổi địa chỉ, hãy nhớ cập nhật địa chỉ thường trú mới trong cả mục "Địa chỉ thường trú" và "Địa chỉ hợp pháp" để đảm bảo các biểu mẫu thuế cuối năm của bạn (ví dụ: 1099-MISC, 1099-K, 1042-S) được gửi đến đúng địa chỉ. Nếu đang ở Hoa Kỳ, bạn phải cập nhật địa chỉ hợp pháp mới của mình trong biểu mẫu W-9 rồi gửi lại

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng AdSense để kiếm tiền trên YouTube, hãy xem bài viết Các yêu cầu về thuế của Hoa Kỳ đối với thu nhập trên YouTube để hiểu rõ các yêu cầu về thuế của Hoa Kỳ đối với thu nhập của bạn tại Hoa Kỳ.

Đổi tên của bạn

Tên trong hồ sơ thanh toán và các biểu mẫu thuế của bạn không được liên kết với nhau. Nếu đổi tên, bạn sẽ cần cập nhật thông tin thuế của mình ngoài thông tin hồ sơ thanh toán.

Lịch trình thanh toán

Nếu các khoản thanh toán của bạn bị tạm ngưng do bạn bắt buộc phải nhập thông tin thuế và bạn cung cấp thông tin thuế của mình sau ngày 20 của tháng, thì bạn sẽ không đủ điều kiện nhận tiền thanh toán trong chu kỳ thanh toán của tháng đó. Nếu bạn cung cấp thông tin thuế sau ngày 20 thì hệ thống sẽ chuyển khoản thu nhập của bạn sang tháng sau và thanh toán cho bạn vào chu kỳ thanh toán tiếp theo.

Theo lịch trình thanh toán, chúng tôi sẽ thanh toán cho bạn trong khoảng thời gian từ ngày 21 đến ngày 26 hằng tháng nếu bạn đáp ứng ngưỡng thanh toán và không còn lệnh tạm ngưng thanh toán nào trước ngày 20.

Lưu ý: Các nhà xuất bản nên thường xuyên kiểm tra xem thông tin thuế của mình có chính xác hay không. Google không có trách nhiệm xác nhận hoặc cập nhật thông tin thuế của nhà xuất bản. Để biết thông tin cụ thể liên quan đến các yêu cầu về thuế của Hoa Kỳ, hãy truy cập vào trang web của Sở Thuế vụ (IRS).

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
882869324864160593
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157