Thanh toán

Gửi thông tin về thuế đến Google

Tùy thuộc vào vị trí của bạn, Google có thể buộc phải thu thập thông tin có liên quan đến thuế từ bạn. Nếu bắt buộc, bạn có thể cung cấp thông tin thuế cho Google từ tài khoản AdSense của mình. Không phải tất cả các nhà xuất bản đều bắt buộc phải cung cấp thông tin về thuế.

Lưu ý: Hãy đảm bảo bạn gửi thông tin thuế trước ngày 20 để nhận được khoản thanh toán trong cùng tháng.

Cách gửi thông tin thuế

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào Thanh toán.
  3. Nhấp vào Quản lý cài đặt.
  4. Bên cạnh "Thông tin thuế tại Hoa Kỳ", hãy nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa Chỉnh sửa.
  5. Nhấp vào Cập nhật thông tin về thuế.
  6. Trên trang này, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn sẽ giúp bạn chọn biểu mẫu thích hợp cho trường hợp thuế của mình. Tất cả các biểu mẫu đều có thể gửi trực tuyến và chúng tôi cũng cung cấp các hướng dẫn gửi ngoại tuyến mọi biểu mẫu khác.
    Nếu bạn đã thay đổi địa chỉ, hãy đảm bảo địa chỉ thường trú được cập nhật của bạn giống nhau ở cả hai mục: "Địa chỉ thường trú" và "Địa chỉ hợp pháp". Điều này sẽ đảm bảo rằng các biểu mẫu của bạn được gửi đến đúng địa điểm. Đối với các nhà xuất bản ở Hoa Kỳ, bạn phải gửi lại biểu mẫu W-9 của mình với địa chỉ hợp pháp được cập nhật.

Ghi chú

Đổi tên

Tên trong hồ sơ thanh toán của bạn không được liên kết với các biểu mẫu thuế của bạn. Nếu đổi tên, bạn sẽ cần cập nhật thông tin thuế của mình ngoài thông tin hồ sơ thanh toán.

Thanh toán

Nếu các khoản thanh toán của bạn bị tạm ngưng do bạn bắt buộc phải nhập thông tin thuế và bạn cung cấp thông tin thuế của mình sau ngày 20 của tháng, bạn sẽ không đủ điều kiện nhận thanh toán trong chu kỳ thanh toán của tháng đó. Nếu thông tin về thuế được cung cấp sau ngày 20, thu nhập của bạn sẽ chuyển sang tháng sau và bạn sẽ được phát hành thanh toán trong chu kỳ thanh toán tiếp theo.

Theo lịch trình thanh toán, chúng tôi sẽ phát hành các khoản thanh toán hàng tháng khoảng từ ngày 21 đến ngày 26, với điều kiện bạn đã đạt đến ngưỡng thanh toán và chúng tôi đã xóa bỏ tất cả khoản tạm ngưng thanh toán trước ngày 20.

Chúng tôi khuyên tất cả các nhà xuất bản nên thường xuyên xác minh tính chính xác của thông tin về thuế của họ. Google không chịu trách nhiệm việc xác nhận hoặc cập nhật thông tin về thuế của nhà xuất bản. Để biết thông tin cụ thể về các yêu cầu thuế của Hoa Kỳ, hãy truy cập vào trang web IRS.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố