Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Thay đổi ngưỡng thanh toán trong AdSense

Trong phần cài đặt thông tin thanh toán, bạn có thể tăng ngưỡng thanh toán của mình lên cao hơn so với ngưỡng thanh toán mặc định.

Để thay đổi ngưỡng thanh toán, hãy làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào mục Thanh toán sau đó Thông tin thanh toán.
  3. Nhấp vào Quản lý chế độ cài đặt.
  4. Nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Soạn bên cạnh "Lịch thanh toán".
  5. Nhập giá trị bạn muốn cho ngưỡng thanh toán.
  6. Nhấp vào Lưu.
Tôi có thể thay đổi lịch thanh toán không?

Hiện tại, chúng tôi không cho phép thay đổi tần suất thanh toán. Tuy nhiên, bạn có thể chọn tạm ngưng thanh toán.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính