Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Tôi có thể thay đổi lịch hoặc ngưỡng thanh toán hay không?

Trong cài đặt thanh toán, bạn có thể tăng ngưỡng thanh toán của mình đến một giá trị cao hơn so với ngưỡng thanh toán mặc định.

Để định cấu hình ngưỡng thanh toán của bạn, hãy làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
  2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Thanh toán.
  3. Nhấp vào Quản lý cài đặt.
  4. Trong mục "Lịch thanh toán", hãy nhấp vào Soạn.
  5. Nhập giá trị bạn muốn cho ngưỡng thanh toán.
  6. Nhấp vào Lưu.

Hiện tại, chúng tôi không cho phép thay đổi tần suất thanh toán. Tuy nhiên, bạn có thể chọn tạm thời giữ thanh toán của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false