Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Cách AdSense xác định tỷ giá hối đoái cho thu nhập của bạn

Chúng tôi chuyển đổi khoản thanh toán của nhà quảng cáo từ đơn vị tiền tệ của họ sang đơn vị tiền tệ dùng để thanh toán của bạn bằng cách sử dụng tỷ giá thị trường hiện hành của ngày trước ngày quảng cáo được hiển thị. Chúng tôi sẽ lấy tỷ giá của các ngân hàng lớn và các nguồn tỷ giá khác được công nhận trong ngành.

Ví dụ: Giả sử bạn được thanh toán bằng đồng Euro và một nhà quảng cáo mua quảng cáo trên trang web của bạn bằng cách đồng đô la Mỹ vào ngày 15 tháng 8. Khi đó, chúng tôi sẽ tính toán thu nhập của bạn bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái từ đồng đô la Mỹ sang đồng Euro của cuối ngày 14 tháng 8.
Lưu ý: Nếu tài khoản ngân hàng của bạn được tính bằng một đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ dùng để thanh toán của bạn, thì khi bạn được thanh toán, ngân hàng có thể áp dụng công cụ quy đổi tiền tệ của riêng họ (bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái của họ) hoặc thậm chí từ chối khoản thanh toán AdSense của bạn. Trong cả hai trường hợp, bạn nên liên hệ trực tiếp với ngân hàng của mình để biết thêm thông tin.

Tỷ giá hối đoái cho báo cáo

Chúng tôi chuyển đổi tiền tệ trong báo cáo theo cùng cách. Điều này có nghĩa là báo cáo bằng đơn vị tiền tệ thanh toán của bạn sẽ phản ánh số tiền bạn sẽ được thanh toán. Báo cáo bằng một đơn vị tiền tệ khác phản ánh số tiền mà bạn sẽ được thanh toán nếu bạn được thanh toán bằng đơn vị tiền tệ đó.

Lưu ý: Khi bạn xem báo cáo bằng một đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ dùng để thanh toán của mình, các giá trị được báo cáo (dựa trên tỷ giá hối đoái hằng ngày) có thể không khớp với kết quả tính toán của bạn, nếu bạn đang quy đổi thu nhập của mình thành đơn vị tiền tệ đó bằng cách sử dụng một tỷ giá hối đoái mới hơn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính