Thanh toán

Tôi có thể tạm ngưng thanh toán AdSense của mình được không?

Có, bạn có thể tạm ngưng thanh toán AdSense của mình tối đa 1 năm. Định cấu hình tự tạm ngưng sẽ ngăn không cho Google gửi thanh toán cho đến ngày bạn chỉ định, nhưng bạn sẽ tiếp tục tích lũy thu nhập vào số dư của mình. Với điều kiện số dư tài khoản của bạn đã đạt đến ngưỡng thanh toán và bạn không có lệnh tạm ngưng nào khác trong tài khoản của mình, chúng tôi sẽ phát hành một khoản thanh toán gộp duy nhất cho thu nhập đã tích lũy của bạn một vài ngày sau ngày hết hạn tạm ngưng mà bạn chỉ định.

Bạn đã sẵn sàng để nhận thanh toán trở lại?

Để bắt đầu nhận thanh toán trở lại, hãy xóa cài đặt tự tạm ngưng trong tài khoản của bạn hoặc, nếu có, thay đổi ngưỡng thanh toán của bạn thành 100 đô la và đặt ngày thanh toán thích hợp.

Để đặt lệnh tạm ngưng thanh toán của bạn:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
  2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Thanh toán.
  3. Nhấp vào Quản lý cài đặt.
  4. Nhấp vào biểu tượng Soạn bên cạnh "Lịch thanh toán".
  5. Nhập ngày khi bạn muốn tạm ngưng thanh toán hết hạn.
  6. Ngoài ra, bạn có thể tăng ngưỡng thanh toán lên một số tiền lớn hơn.
  7. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý rằng bạn không thể đặt lệnh tạm ngưng thanh toán trong nhiều năm. Ngoài ra, bạn sẽ không thể hoãn thanh toán của tháng hiện tại nếu bạn đặt lệnh tạm ngưng trong lịch thanh toán sau ngày 20 của tháng đó. Bạn phải đặt lệnh tạm ngưng thanh toán trước ngày 20 nếu bạn muốn hoãn thanh toán sắp tới cho đến ngày sau đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?