Nybörjarhandbok

AdSense-policyerna: Nybörjarguide

Vi hoppas att alla utgivare som deltar i AdSense ska ha ett långt och lönsamt samarbete med Google. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att du bekantar dig med programpolicyerna för AdSense. Ju mer du vet om våra policyer, desto enklare blir det att följa dessa riktlinjer på alla webbplatser och sidor där du visar annonser från Google.

För att hjälpa dig att komma igång har vi samlat några av de viktigaste riktlinjerna som ofta överträds. Dessa enkla regler utgör ingen heltäckande lista över våra riktlinjer, men genom att följa dem kan du vara säker på att ditt konto har fortsatt god status:

Klick och exponeringar

Våra specialister övervakar noga klick och visningar för annonser på Google, både manuellt och med hjälp av automatiska system, för att skydda våra annonsörers och dina intressen. Syftet med detta är att skydda våra annonsörer mot kostnadsökningar på konstgjord väg. Här följer några exempel på hur du kan se till att dina webbplatser har trafik med högsta möjliga kvalitet.

 • Klicka inte på dina egna Google-annonser.
  Om du vill ha mer information om någon av annonsörerna som visas på din webbplats skriver du webbadressen till annonsen direkt i adressfältet i webbläsaren.
   
 • Uppmana inte andra att klicka på dina Google-annonser.
  Att uppmuntra användare att klicka på dina annonser på Google är strängt förbjudet, både direkt och indirekt, på din egen webbplats, på webbplatser från tredje part och via e-post. Användarna ska alltid klicka på annonserna på Google för att de är intresserade av de tjänster som annonseras, inte för att samla in pengar till din webbplats eller ett särskilt syfte eller för att generera ersättning åt sig själva.
   
 • Var noga när du väljer annonsernas placering.
  Utgivare får aldrig använda trick eller bedrägliga metoder för att utlösa oavsiktliga klick på annonser. Se till att dina annonser är välplacerade på din webbplats, långt från interaktiva element, att de inte liknar omgivande innehåll och inte placeras under vilseledande rubriker.
  • Se till att ha tillräckligt med utrymme mellan annonserna och sidkontrollerna. På en spelwebbplats bör du till exempel försöka undvika att placera annonser alltför nära spelkontrollerna. Vi rekommenderar vanligtvis minst 150 pixlars avstånd mellan flashspelaren och annonsen.
  • Placera inte innehållsannonser på mellansidor, spelgränssnitt eller webbplatser som är avsedda för att streama videor. Om du vill få intäkter från videostreaming eller spelgränssnitt genom att lägga in överlagrings-, mellansides- eller in stream-placeringar kan du kolla in AdSense for video, AdSense for Games och YouTubes partnerprogram.
 • Var uppmärksam på hur din webbplats marknadsförs.
  Utgivare bör vara försiktiga när de köper trafik eller lägger upp annonskampanjer med tredje part. Innan du anlitar ett annonsnätverk bör du försäkra dig om att de aldrig kommer att visa din webbplats i pop-up-fönster eller som ett resultat av åtgärder i någon programvara. Tänk också på att utgivare som använder onlineannonsering av något slag måste följa Googles kvalitetsriktlinjer för målsidor.
   
 • Använd Google Analytics.
  Om du inte redan använder Google Analytics rekommenderar vi att du installerar det, eftersom det kan hjälpa dig att förstå och optimera webbplatsens trafik. Genom att sätta dig in i var trafiken kommer ifrån har du kommit en bra bit på väg när det gäller att få ut mesta möjliga av din webbplats. Läs mer om Analytics på webbplatsen. Användbara videor hittar du också på YouTube-kanalen för Analytics.
   

Riktlinjer för innehåll

Utgivarna ansvarar själva för innehållet på varje sida där deras annonser visas, även om innehållet har skapats av någon annan, t.ex. på webbplatser med användargenererat innehåll.

 • Innehållsbegränsningar gäller för sidor/webbplatser med Google-annonser.
  Google-annonser får inte visas tillsammans med någon typ av innehåll som är förbjudet enligt våra programpolicyer och policyerna för Google-utgivare. Du ansvarar för att dessa riktlinjer efterlevs på alla dina sidor.
 • Skapa webbplatser med unikt och relevant innehåll.
  Google vidtar åtgärder mot domäner som inte tillför något värde för användarna. Om du vill få användbara tips om metoder som framgångsrika utgivare använder rekommenderar vi att du bekantar dig med Googles riktlinjer för webbansvariga som bland annat inbegriper:
  • Fokus på relevant och tydligt innehåll eftersom det inte är tillåtet att placera för många, upprepade eller irrelevanta sökord i innehållet eller koden på webbsidor.
  • Undvik att använda dold text eller dolda länkar på de olika sidorna på din webbplats.

Annonsanvändning

När du har skapat koden i ditt konto får du inte modifiera eller placera den på en plats som strider mot vår policy för annonsplacering, till exempel i popup-fönster, i programvara eller på webbplatser som försöker efterlikna Google.
 • Modifiera inte AdSense-koden.
  När du har genererat koden ber vi dig att inte ändra någon del av koden eller annonsernas layout, beteende, inriktning eller visning utan tillstånd från Google.
   
 • Använd inte popup-uppmaningar eller automatiska programvaruinstallationer.
  Google strävar ständigt efter att förbättra användarupplevelsen på internet. Efterlevnaden av programvaruprinciperna är en viktig del av detta. Webbplatser med annonser på Google får inte uppmana användarna att installera programvara på sina datorer. Utgivarna får inte heller försöka ändra startsidan i användarnas webbläsare, varken automatiskt eller via uppmaningar i popup-fönster.
   
 • Respektera Googles varumärken.
  Inramning eller försök att efterlikna sidor från Google är strängt förbjudet enligt våra riktlinjer för användning av Googles märkesprofil. Utgivarna får inte heller använda Googles varumärken, logotyper, webbsidor eller skärmdumpar utan föregående tillstånd från Google.

Inaktiverade annonser eller inaktiverat konto:

Om vi inaktiverar annonser på din webbplats eller i ditt konto kan de endast återaktiveras genom att du noga läser och följer uppmaningarna i det e-postmeddelande vi skickar till dig.

 • Se till att vi kan kontakta dig.
  Det är viktigt att e-postadressen som är kopplad till ditt konto alltid är aktuell om vi skulle behöva kontakta dig angående ditt konto. Utgivarna uppmanas att noga läsa och följa eventuella uppmaningar i e-postmeddelanden från AdSense-teamet. Men detta betyder inte att du måste skriva till oss. Om vi underrättar dig om problem på en webbplats ber vi dig att också rensa upp på andra sidor eller webbplatser så att hela ditt nätverk med webbplatser följer våra policyer för AdSense.
Vi granskar regelbundet utgivarna för att se till att de följer ovan nämnda programpolicyer och regler för AdSense. Om du anser att en webbplats visar annonser som strider mot riktlinjerna ber vi dig att kontakta oss.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt