Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Hoạt động tại Hoa Kỳ là gì?

Hoạt động tại Hoa Kỳ (U.S) bao gồm việc có nhân viên hoặc sở hữu thiết bị tại Hoa Kỳ có liên quan đến bất kỳ doanh thu nào kiếm được thông qua chương trình AdSense. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc sở hữu máy chủ web hoặc sở hữu dịch vụ lưu trữ tại Hoa Kỳ hoặc việc có nhân viên tại Hoa Kỳ tham gia vào một trong các việc sau:

  • thiết lập máy chủ web, dịch vụ lưu trữ hoặc trang web
  • phát triển nội dung cho trang web của bạn
  • tiếp thị để tạo một lượng người dùng thường xuyên cho trang web của bạn
  • hỗ trợ qua điện thoại cho trang web của bạn
  • mua sản phẩm cho trang web của bạn
  • bảo trì trang web của bạn

Nói chung, việc sử dụng dịch vụ lưu trữ web tại Hoa Kỳ của bên thứ ba không có liên quan để lưu trữ các trang web của bạn, việc thuê các máy chủ web đặt tại Hoa Kỳ từ bên thứ ba không có liên quan hoặc việc được gửi thanh toán đến Hộp thư bưu điện ở Hoa Kỳ hoặc địa chỉ chuyển tiếp thư, bản thân chúng không cấu thành Hoạt động tại Hoa Kỳ.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính