Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Tôi có phải trả thuế cho tiền thu được từ AdSense không?

Bạn có thể phải đóng thuế cho các khoản thu nhập AdSense của mình. Quy định chính xác khác nhau tùy vào pháp nhân hợp đồng. Tìm hiểu cách tìm pháp nhân hợp đồng của bạn. Lưu ý rằng trách nhiệm của bạn là hiểu và tuân thủ các quy tắc về thuế thích hợp; Google không thể cung cấp cho bạn lời khuyên về thuếNote that it's your responsibility to understand and adhere to the appropriate tax rules; Google is unable to provide you with tax advice.

Theo luật thuế Hoa Kỳ, Google bắt buộc phải thu thập thông tin nhất định có liên quan đến thuế từ một số nhà xuất bản. Nếu bạn được yêu cầu cung cấp thông tin về thuế, chi tiết sẽ có sẵn trên trang "Thanh toán > Cài đặt" trong tài khoản AdSense của bạn.

Chuyển đến trang Thông tin thuế của bạn ngay bây giờ

Để biết thông tin cụ thể về các yêu cầu thuế của Hoa Kỳ, vui lòng truy cập vào trang web IRS.

Bất kỳ thông tin nào có liên quan đến thuế được cung cấp bởi Google đều không có chủ ý và không nên được hiểu như là sự tư vấn về pháp lý, thuế hay đầu tư. Để có lời khuyên về thuế hoặc có thêm câu hỏi chuyên môn về cách các luật thuế áp dụng cho bạn, vui lòng tham khảo ý kiến cố vấn về thuế.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
157
false
false