Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Tôi có phải đóng thuế cho các khoản thu nhập AdSense của mình không?

Bạn có thể phải đóng thuế cho các khoản thu nhập AdSense của mình. Quy định chính xác khác nhau tùy vào pháp nhân ký kết hợp đồng. Tìm hiểu cách tìm pháp nhân ký kết hợp đồng của bạn. Lưu ý rằng trách nhiệm của bạn là hiểu và tuân thủ các quy tắc về thuế thích hợp; Google không thể tư vấn về thuế cho bạn.

Theo luật thuế Hoa Kỳ, Google bắt buộc phải thu thập thông tin nhất định có liên quan đến thuế từ một số nhà xuất bản. Nếu bạn được yêu cầu cung cấp thông tin thuế, thông tin chi tiết sẽ có trên trang "Thanh toán > Cài đặt" trong tài khoản AdSense của bạn.

Chuyển đến trang Thông tin thuế ngay bây giờ

Để biết thông tin cụ thể về các yêu cầu liên quan đến thuế tại Hoa Kỳ, hãy truy cập vào Trang web IRS.

Bất kỳ thông tin nào có liên quan đến thuế do Google cung cấp đều không có chủ ý và không nên được hiểu như là sự tư vấn về pháp lý, thuế hay đầu tư. Để được tư vấn về thuế hoặc giải đáp thêm câu hỏi chuyên môn về cách các luật thuế áp dụng cho bạn, vui lòng tham khảo ý kiến của nhà tư vấn thuế.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính