Thanh toán

Google có cung cấp hóa đơn hay biên lai thanh toán không?

Có, một biên lai thanh toán sẽ có sẵn trong tài khoản của bạn bất kỳ khi nào chúng tôi phát hành thanh toán. Biên lai thanh toán là trang có thể in được với chi tiết có liên quan về thanh toán của bạn. Bạn có thể in trang này để lưu giữ hồ sơ về tất cả thanh toán, để trình hồ sơ này cho ngân hàng khi gửi séc AdSense hoặc cho các mục đích kế toán.

Để truy cập vào biên lai thanh toán cho một thanh toán cụ thể:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
  2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Thanh toán.
  3. Nhấp vào Xem giao dịch.
  4. Trong trang "Giao dịch", hãy nhấp vào liên kết Thanh toán tự động cho thanh toán bạn muốn có biên nhận.

Bạn sẽ được chuyển đến biên lai thanh toán của mình. Lưu ý rằng biên lai này phải được sử dụng hạn chế theo Điều khoản và điều kiện Adsense.

Xin nhắc lại, việc tham gia vào AdSense không có nghĩa là bạn được Google Inc thuê; tuy nhiên, bạn bị ràng buộc bằng thỏa thuận bởi Điều khoản và điều kiện. Vi phạm các điều khoản này có thể dẫn đến việc hủy tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố