Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

AdSense có cung cấp hoá đơn hoặc biên lai thanh toán không?

Bạn có thể in biên lai cho khoản thanh toán khi nhấp vào đường liên kết Thanh toán tự động của tháng đó trong danh sách giao dịch gần đây. #payments

Có, biên lai thanh toán sẽ có sẵn trong tài khoản của bạn mỗi khi chúng tôi phát hành một khoản thanh toán. Biên lai thanh toán là trang có thể in được với chi tiết có liên quan về thanh toán của bạn. Bạn có thể in trang này để lưu giữ hồ sơ về tất cả thanh toán, để trình hồ sơ này cho ngân hàng khi gửi séc AdSense hoặc cho các mục đích kế toán.

Cách truy cập vào biên lai thanh toán cho một khoản thanh toán cụ thể:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào mục Thanh toán sau đó Thông tin thanh toán.
  3. Nhấp vào Xem giao dịch.
  4. Trong trang "Giao dịch", hãy nhấp vào đường liên kết Thanh toán tự động cho khoản thanh toán bạn muốn xem biên lai.

    Bạn sẽ được chuyển đến biên lai thanh toán. Xin lưu ý rằng bạn chỉ được sử dụng biên lai này theo Điều khoản và điều kiện của AdSense.

Xin lưu ý rằng việc tham gia vào AdSense không đồng nghĩa với việc bạn được Google Inc tuyển dụng. Tuy nhiên, bạn bị ràng buộc bởi thoả thuận trong Điều khoản và điều kiện. Nếu vi phạm những điều khoản này, tài khoản của bạn có thể bị huỷ bất cứ lúc nào.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính