Thanh toán

Pháp nhân hợp đồng là Google Ireland

 

Địa chỉ thanh toán của tôi ở Ireland

Nhà xuất bản có địa chỉ gửi thư ở Ireland có thể phải tính phí VAT của Ireland cho Google nếu họ đăng ký thuế VAT ở Ireland. Tất cả thanh toán được thực hiện bởi Google Ireland, công ty được thành lập theo luật Ireland, theo các điều khoản trong thỏa thuận của bạn với Google. Các dịch vụ được cung cấp phải chịu cơ chế hoàn phí và do đó, VAT được tính cho người nhận, Google Ireland, theo Điều 196 của Chỉ thị hội đồng 2006/112/EC. Vui lòng liên hệ với cố vấn thuế ở địa phương của bạn nếu bạn có thêm câu hỏi.

Nếu bạn được yêu cầu gửi hóa đơn để chuyển VAT, vui lòng thực hiện theo các bước bên dưới. Hãy chắc chắn bao gồm TẤT CẢ thông tin bắt buộc, nếu không chúng tôi không thể chấp nhận hóa đơn của bạn.

Lưu ý rằng bạn phải gửi hóa đơn của mình dưới dạng PDF hoặc hình ảnh kỹ thuật số. Chúng tôi không thể chấp nhận bất kỳ định dạng nào khác.

Thông tin bắt buộc

Bước 1

Cung cấp thông tin nhà cung cấp của bạn thông qua biểu mẫu này, lưu ý các trường được đánh dấu dưới đây:

 • Thông tin nhà cung cấp: vui lòng bao gồm số đăng ký VAT của bạn
 • Thông tin người yêu cầu: vui lòng nhập tên và số điện thoại của người yêu cầu như 'Thanh toán AdSense EMEA' và email của người yêu cầu như AdSenseVAT@google.com
 • Thông tin ngân hàng của nhà cung cấp: vui lòng hoàn tất phần các yêu cầu của Ngân hàng quốc tế bao gồm chi tiết IBAN và SWIFT

Bước 2

Hóa đơn của bạn phải chứa tất cả các chi tiết được liệt kê dưới đây:

 • Ngày hóa đơn được phát hành
 • Số hóa đơn
 • Số nhận dạng VAT của bạn
 • Mã số VAT của Google Ireland (IE6388047V)
 • Tên và địa chỉ của người nhận thanh toán như được hiển thị trong tài khoản AdSense của bạn
 • Tên và địa chỉ đầy đủ của Google Ireland:
  Google Ireland,
  Gordon House,
  Barrow Street,
  Dublin 4,
  Ireland
  Lưu ý: Hóa đơn phải được gửi tới AdSenseVAT@google.com và không được gửi tới địa chỉ thực này.
 • Mô tả về các dịch vụ được cung cấp bởi nhà xuất bản AdSense (ví dụ: "Dịch vụ quảng cáo Internet")
 • Ngày thanh toán (đây là khoảng thời gian mà thu nhập được tích lũy hoặc ngày mà thanh toán được phát hành)
 • Khoản tiền có thể bị đánh thuế (đây là số tiền thanh toán)
 • Tỷ lệ VAT được áp dụng dưới dạng phần trăm (đây là phần trăm dựa vào quốc gia trong tài khoản AdSense của bạn)
 • Số tiền VAT phải trả (số tiền chính xác như được xác định theo % VAT)
 • Thanh toán ròng (luôn bằng với VAT có thể tính của số tiền thanh toán)

Sau khi đã bao gồm tất cả thông tin cần thiết, bạn có thể gửi hóa đơn của mình đến địa chỉ này để xử lý: AdSenseVAT@google.com

Khi chúng tôi nhận được hóa đơn thanh toán VAT đã điền đầy đủ thông tin của bạn, chúng tôi sẽ xem xét và xử lý hóa đơn nếu địa chỉ gửi thư của bạn ở Ireland. Vui lòng chờ 4-6 tuần để hóa đơn được xử lý.

Địa chỉ thanh toán của tôi không ở Ireland

Trong trường hợp này, thanh toán của bạn được thực hiện bởi Google Ireland, công ty được thành lập theo luật pháp Ireland. Theo điều khoản trong thoả thuận của bạn với Google, dịch vụ được cung cấp phải chịu cơ chế hoàn phí và do đó, VAT được tính cho người nhận, Google Ireland, theo Điều 196 của Chỉ thị Hội đồng 2006/112/EC.

Vui lòng trò chuyện với cố vấn thuế ở địa phương của bạn nếu bạn có thêm câu hỏi.

 

Hãy đảm bảo chọn đúng pháp nhân hợp đồng cho tài khoản của bạn. Xem Làm cách nào để tìm pháp nhân hợp đồng của tôi?
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố