Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thanh toán

Thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng

Nếu bạn muốn thay đổi tên trên tài khoản ngân hàng, hãy hoàn thành các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
  2. Nhấp vào mục Thanh toán sau đó Thông tin thanh toán.
  3. Nhấp vào Quản lý phương thức thanh toán.
  4. Nhấp vào Chỉnh sửa.
  5. Đổi tên trên tài khoản ngân hàng của bạn.
  6. Nhấp vào Cập nhật.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
11325673697655024865
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157