הכנסה לאלף הופעות של שאילתה

ההכנסה לאלף הופעות של שאילתה מחושבת על ידי חילוק הרווחים המשוערים במספר השאילתות שדווחו, כפול 1000.

הכנסה לאלף הופעות של שאילתה = (רווחים משוערים / מספר השאילתות) * 1000

לדוגמה, אם הרווחים המשוערים שלך הם 60 דולר מ-15,000 שאילתות, המחיר בפועל לאלף שאילתות יהיה שווה (15,000 / 60 דולר) * 1000, או 4 דולר.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה