Få personlig tilpassede optimaliseringstips, en bedre forståelse av kontotilstanden din og unnagjort oppsettet på den nye og enda bedre Min AdMob-siden.

Rapporter

Om kohortrapporten

Bruk kohortrapporten for å få innsikt i hvordan brukerne dine oppfører seg og brukes til inntektsgenerering etter at de installerte appen din. 

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Oversikt over kohortrapporten

For å kunne bruke kohortrapporten må du installere den nyeste versjonen av Google Mobile Ads SDK (18.1.0 eller nyere for Android, 7.44 eller nyere for iOS) og slå på brukerberegninger.

Kohorter er grupper av brukere som har installert og åpnet appen din i løpet av samme tidsperiode. Alle brukerne som for eksempel installerte og åpnet appen din 1. juli, tilhører den samme installasjonskohorten.

I rapporten kan du se levetidsverdien (LTV) for en brukerkohort, deriblant følgende informasjon:

 • LTV: Dette er den samlede LTV-verdien for en brukerkohort, medregnet alle inntekter fra kjøp i apper, annonser og abonnementer.
 • LTV for KIA: Dette er LTV-verdien fra kjøp i apper for en brukerkohort.  
  For å se data om kjøp i appen for hele levetiden for Android-appen din må du
 • LTV for annonser: Dette er LTV-verdien fra annonseinntekter for en brukerkohort. Annonseinntektene er den samlede inntekten fra AdMob-nettverket, annonsekildene dine med budgivning og den anslåtte inntekten din fra tredjeparter. 
 • LTV for abonnementet: Dette er LTV-verdien fra abonnementer for en brukerkohort. 

Kohortrapporten inneholder også lojalitetsandelen for en brukerkohort. Lojalitet er prosentandelen av brukere i en kohort som fortsetter å åpne appen din etter å ha installert den. Finn ut mer.

Du kan også bruke kohortrapporten for å se LTV for datavisninger og brukerlojalitet for hver av Google Ads-appkampanjene dine. Finn ut hvordan du aktiverer dimensjonen for appkampanjer.

Fordeler ved å bruke kohortrapporten

Det kan være nyttig å spore kohorter for å finne ut mer om brukernes atferd. På dette grunnlaget kan du ta bedre databaserte beslutninger med hensyn til strategiene dine for engasjement, brukeranskaffelse og inntektsgenerering. 

Du kan vurdere å bruke denne rapporten for å 

 • utforme en strategi for brukeranskaffelse (hvilket bud skal jeg angi?)
 • finne ut hvilke land som er mest verdifulle (hvilke land har høy LTV?)
 • få innsikt i inntektsfordelingen din (kommer større deler av inntekten fra kjøp i apper eller fra annonser?)
 • sammenligne resultatene for appene dine (sammenlign LTV fra D1 for en ny app med LTV fra D1 for en eldre app)
 • få innsikt i hvordan brukerne reagerer på endringer i appen din (øker LTV når du har gjort bestemte endringer i appen?)

Forklaring av kohorter

Brukere grupperes i en kohort den dagen de installerer og åpner appen din for første gang. Dette kalles D0. Dx angir antallet dager det er siden appen din ble installert. Du kan se gjennomsnittlige data for hver bruker for disse kohortmilepælene: 

 • D1: Dette er dagen etter at brukeren installerte appen din. 
 • D3: Dette er tre dager etter installasjonen. 
 • D7: Dette er sju dager etter installasjonen. 
 • D14: Dette er 14 dager etter installasjonen. 
 • D28: Dette er 28 dager etter installasjonen. 
 • D60: Dette er 60 dager etter installasjonen.  

Eksempel på en kohortrapport i AdMob.

I eksempelrapporten ovenfor er LTV fra D3 på 0,13 kr for installasjonsuken 08.03.2020–14.03.2020. Dette betyr at en bruker som installerte appen din den aktuelle uken, i gjennomsnitt får en samlet inntekt på 0,13 kr via annonser eller kjøp i apper fra dagen vedkommende installerte appen din til og med de tre påfølgende dagene. 

Eksempel på en kohortrapport i AdMob.

Vær også oppmerksom på at enkelte rader i eksempelet ovenfor ikke inneholder data for alle beregningene. Dette betyr at kohortene i den aktuelle installasjonsuken ikke har nådd alle milepælene ennå. 

Eksempel på en kohortrapport i AdMob.

Enkelte kohorter er også «delvise» fordi ikke alle brukerne i kohorten har nådd milepælen. Vi skal se på en delvis kohort i eksempelrapporten ovenfor og anta at rapporten ble kjørt 04.01.2020. 

For installasjonsuken 22.03.2020–28.03.2020 har brukerne som installerte appen 28.03.2020, ikke nådd milepælen for D7 (de kommer til å nå milepælen for D7 04.04.2020) og er derfor ikke tatt med i LTV-beregningen fra D7.

Vanlige spørsmål

Hvorfor ser jeg en reduksjon i LTV for høyere milepæler, som for eksempel D28 og D60?

Enkelte kohorter er også «delvise» fordi ikke alle brukerne i kohorten har nådd milepælen. Tenk deg for eksempel at kohort A installerte for sju dager siden, mens kohort B installerte for 30 dager siden. Dette betyr at data for kohort B er inkludert i D28-milepælen, mens data for kohort A ikke er inkludert fordi brukerne ikke har nådd D28 ennå.   

For høyere milepæler, som for eksempel D28 og D60, kan du derfor se en reduksjon i LTV fra de lavere milepælene. Dette skyldes at færre kohorter er inkludert i beregningene for høyere milepæler. 

Hvorfor er lojaliteten for D0 lavere enn 100 %? 

I noen tilfeller kan det oppstå en databehandlingsforsinkelse som fører til at D0 er lavere enn 100 %. Dupliserte hendelser kan også føre til at lojaliteten for D0 er lavere enn 100 %. Dupliserte hendelser kan skyldes problemer med implementeringen av SDK-en. 

 

 

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
10515758245375174121
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
73175