Notifikation

Få tilpassede optimeringstips, forstå din kontos tilstand, og sørg for, at den er optimalt konfigureret, på den forbedrede "Min AdMob-side".

Rapporter

Sådan bruges AdMob-indsigt

Tjek kortet Indsigt på oversigten på startsiden for at se eventuelle afvigelser på din konto. #indsigt #kontrolpanel

Med AdMob-indsigt registreres der afvigelser på din konto, og du får besked i tilfælde af afvigelser mht. vigtige forretningsrelaterede metrics. Du kan bruge denne indsigt til at finde ud af, hvad der skal ændres i eventuelle ineffektive apps, og til at se, hvad der fungerer godt i dine mest effektive apps. 

I AdMob bruges der tendenser baseret på historiske data til at beregne dit forventede effektivitetsområde og registrere eventuelle afvigelser i forhold til dette område inden for de seneste syv dage. Via indsigtskortet bliver du gjort opmærksom på eventuelle afvigelser, der er registreret inden for de seneste syv dage.

Der registreres afvigelser for følgende metrics på AdMob-netværket: 

  • Estimeret indtjening
  • RPM for eksponeringer
  • Eksponeringer 

Brug indsigtskortet

Du får besked i oversigten på startsiden og kontrolpanelet for appoversigt, når der registreres afvigelser på din konto, f.eks. hvis der er et pludseligt fald i omsætningen eller en pludselig stigning i antallet af eksponeringer.

Oversigten på startsiden

Indsigtskortet på oversigten på startsiden giver dig en oversigt over de apps, der er registreret afvigelser for inden for de seneste syv dage.

Bemærk! Afvigelser bliver kun vist på indsigtskortet inden for det tidsrum, hvor AdMob har registreret den pågældende afvigelse i forhold til det forventede effektivitetsområde.

Eksempel på indsigt på oversigten på startsiden på AdMob-grænsefladen

Appkontrolpanelet

I betjeningspanelet for appoversigt ser du en mere detaljeret visning af afvigelserne for de enkelte apps. Du har muligvis mere end ét indsigtskort i betjeningspanelet for appoversigt ad gangen.

Hvert enkelt indsigtskort i betjeningspanelet for appoversigt svarer til en metric med en afvigelse. Klik dig gennem kortene for at få flere oplysninger om effektiviteten for den aktuelle metric inden for de seneste syv dage.  

Eksempel på et kontrolpanel med indsigt om apps i AdMob-rapporter

Bemærk! Hvis du skifter tidszone for din konto, får det kun betydning for data, der registreres fra og med tidspunktet for denne ændring. Ændringen anvendes ikke med tilbagevirkende kraft. De historiske data afspejler med andre ord den tidszone, der var valgt på tidspunktet for dataindsamling. 

Lad os eksempelvis sige, at du skifter tidszone den 3. april og efterfølgende kører en tidszonebaseret rapport på kontoniveau for perioden fra den 1. april til den 5. april. Alle dataene i rapporten fra før det tidspunkt, hvor du ændrede din tidszone den 3. april, vises i PST, hvorimod dataene efter ændringstidspunktet vises i den valgte tidszone for din konto.

Fejlfinding af afvigelser

Der er mange grunde til, at der opstår en afvigelse. Her er nogle tips til, hvordan du finder og retter almindelige problemer, der påvirker dine indsigtsdata.

Estimeret indtjening

Det første, du skal gøre, når du skal finde frem til årsagen til et fald i indtjeningen, er at få oplysninger om de vigtigste metrics, der har betydning for indtjeningen. Der er flere faktorer, som har betydning for omsætningen, men de vigtigste metrics er generelt følgende: Eksponeringer, RPM for eksponeringer, CTR for eksponeringer, matchprocent og visningsprocent. 

Hvad kan du gøre? Hvis du ved, hvilken metric der har betydning for din indtjening, får du lettere ved at foretage fejlfinding og finde en løsning på problemet. Se disse metrics i din AdMob-netværksrapport for at se, hvilke der muligvis hænger sammen med den reducerede indtjening. Læs vores tips til fejlfinding for at finde ud af, hvad du kan gøre.

RPM for eksponeringer

Et fald i RPM for eksponeringer kan skyldes dårlig placering af en annonceenhed eller en dårlig målretning. Enten ser brugerne dine annoncer, men klikker ikke på dem, da de finder dem irrelevante, eller de ser slet ikke dine annoncer. Derudover kan et fald i RPM for eksponeringer skyldes indstillinger for bundgrænser, der endnu ikke er optimeret fuldt ud. En lav RPM for eksponeringer medfører ofte lavere indtjening. 

Hvad kan du gøre? Tjek dine annonceenheders placering, indstillingerne for annonceenhederne og målretningsindstillingerne for dine formidlingsgrupper. Du bør også gennemgå indstillingerne for bundgrænsen for eCPM. Hvis du hæver bundgrænsen, kan det medvirke til at understøtte en højere RPM for eksponeringer. 

Eksponeringer

Et fald i antallet af eksponeringer kan være sæsonbestemt eller skyldes ændringer af indholdet eller ændringer på din konto. 

Hvad kan du gøre? Hvis du for nylig har foretaget en implementeringsrelateret ændring, f.eks. integreret en ny SDK eller udskiftet en annonceenhed, skal du sikre dig, at der ikke er implementeringsfejl. Tjek din app for fejl, og brug testannoncer til at tjekke implementeringen. 

Hvis du for nylig har foretaget ændringer på din konto, der kan have betydning for antallet af eksponeringer, f.eks. angivet nye indstillinger for blokering, bør du også gennemgå disse ændringer. Se, om der er sket nylige ændringer i visningsfrekvensen. Hvis visningsfrekvensen er faldet, kan det skyldes, at der er et problem med annonceimplementeringen.  

Tips til fejlfinding

Brug nedenstående tips som hjælp til at finde og løse problemer med afvigelser på din konto.

Kontorelaterede ændringer

  • Gennemgå eventuelle ændringer, du har foretaget på din konto for nylig, for at finde ud af, om de er årsag til afvigelserne. 
  • Tjek Politikcenter for at finde ud af, om du har nogen overtrædelser, der påvirker din annoncevisning. Løs alle problemer, der har ført til overtrædelser, for at sikre dig, at annoncevisningen fortsætter.
  • Gennemgå dine indstillinger for blokering. Blokering af annoncer reducerer din potentielle indtjening, da det medfører, at annoncørers bud fjernes fra auktionen, så der bliver mindre konkurrence om din annonceplads.
  • Tjek maksimumklassificeringen af dit annonceindhold. Hvis du justerer din målgruppes størrelse, kan det få betydning for din indtjening. 

Brugsrelaterede ændringer

  • Brug dine rapporter til at tjekke vigtige metrics. Tjek f.eks. metric'en for aktive brugere på dagsbasis for at se, om færre brugere åbner din app.
  • Tjek, om der har været helligdage på det sted, hvor brugerne befinder sig. Helligdage kan påvirke trafikken, hvilket kan påvirke din indtjening. Brug dine rapporter til at filtrere efter land og datointerval. 
  • Se det store billede. Har der historisk set været et fald eller en stigning i dine metrics på denne tid af året? Tjek dette ved at udvide datointervallet for rapporten. 

Når du har foretaget en ændring med henblik på at løse et problem, der har ført til en afvigelse, kan du løbende tjekke rapporten AdMob-netværket for at se, om det medfører stabilisering eller forbedring. 

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu