Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Báo cáo

Khám phá chỉ số người dùng cho các ứng dụng

Gần đây, nút bật/tắt chỉ số người dùng đã ngừng hoạt động. Tìm hiểu thêm về thay đổi này

Liên kết ứng dụng của bạn với Firebase và tích hợp SDK Google Analytics cho Firebase để khai thác dữ liệu chỉ số người dùng cho ứng dụng. Dữ liệu này sẽ điền vào thẻ chỉ số người dùng trên trang Tổng quan về ứng dụng và cho phép bạn sử dụng báo cáo Hoạt động của người dùng và báo cáo Nhóm thuần tập. 

Sau khi bạn liên kết ứng dụng của mình với Firebase và tích hợp SDK Google Analytics cho Firebase, AdMob sẽ bắt đầu báo cáo về các chỉ số như số phiên trên mỗi người dùng, thời lượng phiên, mức độ hiển thị quảng cáo trên mỗi phiên, số người dùng hoạt động hằng ngày (DAU) và nhiều chỉ số khác.

Để biết thêm thông tin về cách SDK Google Analytics cho Firebase thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn, hãy tham khảo bài viết Bắt đầu sử dụng tính năng báo cáo ứng dụng của Google Analytics.

Ví dụ về thẻ chỉ số người dùng trong báo cáo AdMob.

Hướng dẫn

Để xem dữ liệu về chỉ số người dùng trong tài khoản AdMob của bạn, hãy hoàn tất các bước sau:

  1. Liên kết các ứng dụng của bạn với Firebase
  2. Tích hợp SDK Google Analytics cho Firebase vào các ứng dụng của bạn (Android, iOS).

Liên kết các ứng dụng của bạn với Firebase 

Bạn có thể liên kết (các) ứng dụng AdMob của bạn với Firebase để bạn có thể sử dụng dữ liệu tài khoản Google Analytics được liên kết trong AdMob. Để sử dụng dữ liệu Google Analytics trong AdMob, dự án Firebase của bạn phải được liên kết với tài khoản Google Analytics. 

Tìm hiểu thêm về các lợi ích khi sử dụng Firebase và Google Analytics

Khi liên kết AdMob với Firebase, bạn sẽ có thể sử dụng dữ liệu Google Analytics trong AdMob mà không phụ thuộc vào chế độ cài đặt cách chia sẻ dữ liệu Google Analytics của bạn. Nhờ đó, dữ liệu Analytics của bạn có thể chuyển vào AdMob để giúp nâng cao các tính năng của sản phẩm và tăng khả năng kiếm tiền từ ứng dụng.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
10990087069631847569
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175