Få tilpassede optimeringstips, forstå din kontos tilstand, og sørg for, at den er optimalt konfigureret, på den forbedrede "Min AdMob-side".

Rapporter

Sådan bruges rapporten AdMob-netværket

Inklusive tilgængelige filtre, dimensioner og metrics

Bemærk! Vi udfaser rapporterne AdMob-netværk, Budgivning og Formidling. Du kan stadig se ældre rapporter for AdMob-netværk, Budgivning og Formidling, men du kan ikke opdatere eller gemme dem. Eventuelle gemte forældede rapporter migreres til rapporten Annonceaktivitet i starten af 2023. 

Rapporterne Formidling og AdMob-netværk er nu tilgængelige som brugsklare rapporter, som er en del af rapporten Annonceaktivitet.

Rapporten AdMob-netværket er en foruddefineret standardrapport, der leveres af AdMob. Den kan bruges som en selvstændig rapport, eller du kan ændre filtre, dimensioner og målinger og gemme den som en ny rapport.

Filtre

Funktionelt set skjuler filtre unødvendige eller uønskede data fra dine rapporter. Når du vælger et filter, definerer du, hvad du vil se i rapporten, og AdMob skjuler alt, der ikke matcher kriterierne i filtrene.

Følgende er tilgængeligt til denne rapport og gemte rapporter, som denne rapport er brugt som skabelon for:

Expand all  Collapse all

App

AdMob-grænsefladen, der viser app- og annonceenhedsfilteret.

 1. Markér afkrydsningsfelterne ud for de apps, du vil filtrere efter. Du kan markere flere felter. Dataene for de valgte apps vises i din rapport. Du kan bruge feltet Søg til at søge efter bestemte apps efter navn.
 2. Klik på Anvend for at anvende filteret på din rapport.
 3. Hvis du vil tilføje endnu et filter, skal du klikke på Tilføj filter og vælge et.
Annonceenhed

Eksempel på annonceenhedsfilteret i AdMob-grænsefladen.

 1. Sæt kryds i afkrydsningsfelterne ud for de annonceenheder, du ønsker at filtrere efter. Du kan markere flere felter. Dataene for de valgte annonceenheder vises i din rapport. Du kan bruge søgefeltet til at søge efter specifikke annonceenheder efter navn.
 2. Klik på Anvend for at anvende filteret på din rapport.
 3. Hvis du vil tilføje endnu et filter, skal du klikke på Tilføj filter og vælge et.
Land

The ad mob interface showing the country filter in reports.

 1. Sæt kryds i afkrydsningsfelterne ud for de regioner eller lande, du ønsker at filtrere efter. Klik på pilene for at få vist landene i hver region og få en mere granuleret filtrering.
 2. Klik på Anvend for at anvende filteret på din rapport.
 3. Hvis du vil tilføje endnu et filter, skal du klikke på Tilføj filter og vælge et.
Format

Visning af formatfilteret i rapporter på AdMob-grænsefladen

 1. Markér afkrydsningsfelterne ud for de formater, du vil filtrere efter.
  Bemærk! Du kan markere flere afkrydsningsfelter. Der vises oplysninger om annonceenheder, der bruger de valgte formater, i din rapport.
 2. Klik på Anvend for at anvende filteret på din rapport.
 3. Hvis du vil tilføje endnu et filter, skal du klikke på Tilføj filter og vælge et.

Dimensioner

Funktionelt set afgør metrics, hvordan rapporten organiseres. Hvis du f.eks. vil se din fortjeneste fordelt på lande, kan du tilføje landedimensionen. Når du tilføjer nye dimensioner, omorganiseres og justeres dataene yderligere.

Følgende er tilgængeligt til denne rapport og gemte rapporter, som denne rapport er brugt som skabelon for:

 • Annoncetype: Se effektiviteten efter annoncetype (f.eks. tekst- eller billedannonce).
 • Annonceenhed: Se effektiviteten for individuelle annonceenheder.
 • App: Se den enkelte apps effektivitet.
 • Appversion: Se effektiviteten efter appversion. Hver appversion repræsenterer en appopdatering. 
  Bemærk! Data om appversionen er ikke tilgængelig i AdMob-rapportering før den 19. juli 2020. 
 • Budtype: Se effektiviteten efter budtype. Se, hvordan annoncørerne betaler for annoncerne i din app – pris pr. klik (CPC, cost per click) eller pris pr. tusinde eksponeringer (CPM, cost-per-thousand impressions).
  Vi er i gang med at udfase dimensionen Måltype. Denne dimension fjernes fra rapporten AdMob-netværket i begyndelsen af 2022.
 • Land: Se effektiviteten efter hjemlandet for de besøgende, der har set annoncer i din app.
 • Dato: Se effektiviteten på dagsbasis.
 • Format: Se effektiviteten efter annonceformater (f.eks. bannerannonce eller mellemliggende annonce).
 • Måned: Se effektiviteten på månedsbasis.
 • Platform: Se effektiviteten efter enhedsplatform.
  • Android
  • iOS
 • Målretningstype: Se effektiviteten efter målretningstyper. Se, hvordan annoncerne matches med dine sider – ved brug af kontekst- eller placeringsmålretning eller interessebaseret målretning.
 • Uge: Se effektiviteten på ugebasis.

Metrics

Funktionelt set repræsenterer metrics de typer data eller værdier, som en rapport indeholder. De organiseres normalt i kolonner og indeholder tal eller procentsatser. Når der tilføjes dimensioner, beregnes metrics-værdierne igen ud fra den nye rækkefølge eller de nye grupperinger, som dimensionerne opretter. Når metrics tilføjes eller fjernes, tilføjes eller fjernes der en kolonne med oplysninger fra rapporten.

Følgende er tilgængeligt til denne rapport og gemte rapporter, som denne rapport er brugt som skabelon for:

Expand all  Collapse all

Eksponeringer, der er kvalificeret til Aktiv visning

Det samlede antal eksponeringer, der opfylder kravene til måling af synlighed.

Synlighed er ifølge definitionen fra Media Rating Council (MRC), at 50 % eller mere af annoncen vises på skærmen i mindst et kontinuerligt sekund for displayannoncer, og at 50 % eller mere af annoncen vises på skærmen i mindst to kontinuerlige sekunder af en videoafspilning for videoannoncer. Dette er blevet branchestandarden for synlighed.

Kvalificerede eksponeringer i Aktiv visning kræver desuden ét af følgende SDK'er for Google Play-tjenester:

 • Android: ≥ 4.4
 • iOS: ≥ 6.9.2 (i øjeblikket begrænset til bannere)
Dækningen af Aktiv visning distribueres gradvist til de pågældende SDK'er. Hvis det ikke er aktiveret i fuldt omfang for din konto endnu, får du muligvis et lavere antal kvalificerede eksponeringer i Aktiv visning end det samlede antal eksponeringer, du ellers kunne forvente af dine apps.
Denne metric er udfaset og fjernes snart. Få flere oplysninger om denne ændring.
Anmodninger til AdMob-netværket

Det samlede antal af din apps anmodninger, der medførte, at der blev sendt faktiske anmodninger om annoncevisning til AdMob-netværket. Anmodninger til AdMob-netværket, der bortfiltreres af visse platformsfunktioner, f.eks. optimering af AdMob-netværket, tælles ikke med her.

RPM for anmodninger til AdMob-netværket

Omsætning pr. 1.000 anmodninger (RPM, revenue per thousand impressions) til AdMob-netværket er den estimerede indtjening, din app har genereret pr. 1.000 anmodninger til AdMob-netværket. Denne værdi viser ikke, hvor meget du rent faktisk har tjent. Den beregnes i stedet ved at dividere din estimerede indtjening med antallet af modtagne anmodninger og derefter gange med 1.000:

(Estimeret indtjening/antal anmodninger) × 1.000

Eksempel: Hvis du har opnået en estimeret indtjening på 0,15 USD for 25 anmodninger, er RPM for anmodninger til AdMob-netværket lig med (0,15/25) × 1.000, dvs. 6 USD. Hvis du har opnået en estimeret indtjening på 180 USD for 45.000 anmodninger, er RPM for anmodninger til AdMob-netværket lig med (180 USD/45.000) x 1.000, dvs. 4,00 USD.

RPM er en hyppigt benyttet måleværdi i annonceringsprogrammer, og den kan være nyttig ved sammenligning af omsætning på tværs af kanaler.

Denne metric er udfaset og fjernes snart. Få flere oplysninger om denne ændring.
Antal klik

Det samlede antal gange, brugere har klikket på annoncer, der er blevet vist i din app.

Estimeret indtjening

Din kontosaldo for det valgte tidsrum. Dette beløb er et estimat, der kan ændre sig, når din indtjening bekræftes ved udgangen af hver måned.

Eksponeringer

Det samlede antal annoncer, der er blevet vist for brugere af din app.

Klikrate for eksponeringer

Klikrate (CTR) for eksponeringer er antallet af annonceklik divideret med antallet af individuelle annonceeksponeringer. Den beregnes ved at dividere klik med eksponeringer:

klik/eksponeringer

Hvis din annonce eksempelvis har opnået 20 klik ud af 1.000 eksponeringer, er CTR for eksponeringer lig med 2 %.

RPM for eksponeringer

Omsætning pr. 1.000 eksponeringer (RPM, page revenue per thousand impressions) viser din estimerede indtjening pr. 1.000 opnåede eksponeringer. RPM viser ikke, hvor meget du rent faktisk har tjent. Værdien beregnes i stedet ved at dividere din estimerede indtjening med antallet af opnåede eksponeringer og derefter gange med 1.000:

(estimeret indtjening/antal sidevisninger) × 1.000

Eksempel: Hvis du har opnået en estimeret indtjening på 180 USD for 45.000 annonceeksponeringer, er RPM for eksponeringer lig med (180/45.000) × 1.000, dvs. 4,00 USD.

RPM er et hyppigt benyttet tal i annonceringsprogrammer, og det kan være nyttigt ved sammenligning af omsætning på tværs af kanaler.

Matchprocent

Den procentdel af det samlede antal annonceanmodninger, for hvilke der er modtaget et svar fra en annoncekilde. Tallet beregnes ved at dividere antallet af matchede anmodninger med det samlede antal anmodninger:

Matchede anmodninger / anmodninger

Matchede anmodninger

Det antal gange, en annonce blev vist i forbindelse med en anmodning fra din app.

Målbare eksponeringer

Det samlede antal kvalificerede eksponeringer, der var reelt målbare med Aktiv visning. Dette tal kan være det samme som det samlede antal kvalificerede eksponeringer i Aktiv visning

Der kan forekomme ikke-målbare eksponeringer, hvis der opstår en fejl, når annoncen indlæses eller ses af brugeren. I visse tilfælde er mobilapptrafik fra Campaign Manager 360 heller ikke målbar.
Denne metric er udfaset og fjernes snart. Få flere oplysninger om denne ændring.
Video med belønning fuldført

Det antal gange, en bruger har set en video med belønning færdig.

Denne metric er udfaset og fjernes snart. Få flere oplysninger om denne ændring.
Video med belønning påbegyndt

Det antal gange, en bruger er begyndt at se en video med belønning.

Visningsfrekvens

Den procentdel af de hentede annoncer, der er blevet vist for brugeren i appen. Den beregnes ved at dividere eksponeringer med matchede anmodninger:

Eksponeringer/matchede anmodninger

Eksempel: Hvis det samlede antal matchede anmodninger er 80, men din app kun viser 60 af disse, er appens visningsfrekvens 75 %.

Synlige eksponeringer

Antallet af målbare eksponeringer, der også var synlige.

Synlighed er ifølge definitionen fra Media Rating Council (MRC), at 50 % eller mere af annoncen vises på skærmen i mindst et kontinuerligt sekund for displayannoncer, og at 50 % eller mere af annoncen vises på skærmen i mindst to kontinuerlige sekunder af en videoafspilning for videoannoncer. Dette er blevet branchestandarden for synlighed.

Denne metric er udfaset og fjernes snart. Få flere oplysninger om denne ændring.
Målbare eksponeringer i %

Procentdelen af kvalificerede eksponeringer i Aktiv visning, der rent faktisk var målbare med Aktiv visning. En eksponering anses for at være målbar, når SDK'et for annoncer til Google Mobil registrerer visningsgradsoplysninger om den.

Den beregnes ved at dividere de målbare eksponeringer med de kvalificerede eksponeringer og derefter gange med 100.

(Målbare eksponeringer/kvalificerede eksponeringer) × 100

Denne metric er udfaset og fjernes snart. Få flere oplysninger om denne ændring.
Synlige eksponeringer i %

Procentdelen af målbare kvalificerede eksponeringer i Aktiv visning, der også var synlige.

Den beregnes ved at dividere synlige eksponeringer med målbare eksponeringer og derefter gange med 100:

(Synlige eksponeringer/målbare eksponeringer) × 100

Denne metric er udfaset og fjernes snart. Få flere oplysninger om denne ændring.

 

 

 

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
true
false
true
true
73175
false