Få tilpassede optimeringstips, forstå din kontos tilstand, og sørg for, at den er optimalt konfigureret, på den forbedrede "Min AdMob-side".

Rapporter

Brug af rapporten Belønningsannoncer (beta)

Inklusive tilgængelige filtre, dimensioner og metrics
Denne funktion er i øjeblikket kun tilgængelig i betaversion for en begrænset gruppe udgivere.

Rapporten Belønningsannoncer er en foruddefineret standardrapport, der leveres af AdMob. Den kan bruges som en selvstændig rapport, eller du kan ændre filtre, dimensioner og målinger og gemme den som en ny rapport.

Rapporten Belønningsannoncer er kun tilgængelige for apps, der bruger belønningsannoncer og har brugermetrics aktiveret eller er linket til Firebase

Filtre

Funktionelt set skjuler filtre unødvendige eller uønskede data fra dine rapporter. Når du vælger et filter, definerer du, hvad du vil se i rapporten, og AdMob skjuler alt, der ikke matcher kriterierne i filtrene.

Følgende er tilgængeligt til denne rapport og gemte rapporter, som denne rapport er brugt som skabelon for:

App (obligatorisk)

 1. Vælg den app, du vil filtrere efter. Du skal vælge én app. Dataene for den valgte app vises i din rapport. Du kan bruge søgefeltet til at søge efter bestemte apps efter navn.
 2. Klik på Anvend for at anvende filteret på din rapport.
 3. Hvis du vil tilføje endnu et filter, skal du klikke på Tilføj filter og vælge et.

Dimensioner

Funktionelt set afgør metrics, hvordan rapporten organiseres. Hvis du f.eks. vil se din fortjeneste fordelt på lande, kan du tilføje landedimensionen. Når du tilføjer nye dimensioner, omorganiseres og justeres dataene yderligere.

Følgende er tilgængeligt til denne rapport og gemte rapporter, som denne rapport er brugt som skabelon for:

 • Dato: Se effektiviteten på dagsbasis.

Metrics

Funktionelt set repræsenterer metrics de typer data eller værdier, som en rapport indeholder. De organiseres normalt i kolonner og indeholder tal eller procentsatser. Når der tilføjes dimensioner, beregnes metrics-værdierne igen ud fra den nye rækkefølge eller de nye grupperinger, som dimensionerne opretter. Når metrics tilføjes eller fjernes, tilføjes eller fjernes der en kolonne med oplysninger fra rapporten.

Følgende er tilgængeligt til denne rapport og gemte rapporter, som denne rapport er brugt som skabelon for:

Udvid alle  Skjul alle

Aktive brugere (AU) 
Antal aktive brugere inden for det valgte datointerval.
Værdien i rækken "I alt" er antallet af unikke aktive brugere inden for det valgte datointerval. 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Est. indtjening

Din akkumulerede indtjening for det valgte datointerval, herunder omsætning fra AdMob-netværket, optimerede tredjepartsannoncenetværk og tredjepartsannoncekøbere, der deltager i Åben budgivning. 

Dette beløb er et estimat, der kan ændre sig.

AdMob estimerer tredjepartsomsætningen baseret på oplysninger, som hentes fra de optimerede tredjepartsannoncenetværk. 

Du kan opleve afvigelser mellem de omsætningsdata, der rapporteres i AdMobs rapporter, og de omsætningsdata, der rapporteres i dine tredjepartsannoncenetværk. Nedenfor kan du se nogle af de mulige årsager til afvigelser:

 • Ugyldig konfiguration af optimering af annoncenetværk: Sørg for, at optimering af annoncenetværk er korrekt konfigureret. 
 • Forkert tilknytning af annonceenheder: Hver AdMob-annonceenhed skal have en tilsvarende annonceenhed på tredjepartsannoncenetværket. AdMob kopierer på annonceenhedsniveau, så hvis den samme tredjepartsannonceenhed knyttes til flere AdMob-annonceenheder, kan det medføre, at en omsætning, der er højere end forventet, vises i rapporter og kontrolpaneler. 
 • Forskellige tidszoner: Rapporteringstidszonen for AdMob og rapporteringstidszonen for tredjepartsannoncenetværket kan være forskellige.
 • Kopieringsforsinkelser: Der er forsinkelser mellem de data, der vises i AdMob-rapporterne, og hvad der kan ses i rapporter fra tredjepartsannoncenetværket
 • Afvigelser i data: Hvis der er en afvigelse på annoncekilde-, annonceenheds- eller landeniveau, vil der være en afvigelse i den samlede estimerede indtjening.
Du kan kun se omsætningsdata for de af dine tredjepartsannoncenetværk, der har aktiveret optimering.
Est. indtjening ift. antal aktive brugere (AU)

Den estimerede akkumulerede indtjening for hver aktiv bruger inden for det valgte datointerval (inklusive brugere, der ikke har set en belønningsannonce). Dette beregnes ved at dividere den estimerede indtjening med antallet af aktive brugere: 

Est. indtjening med belønning/antal aktive brugere

Værdien i rækken "I alt" er den estimerede indtjening pr. unik aktiv bruger i det valgte datointerval.

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Est. indtjening/antal belønnede brugere
Den estimerede omsætning fra belønningsannoncer, som er akkumuleret i det valgte datointerval for hver belønnet bruger. Dette beregnes ved at dividere den estimerede indtjening med antallet af belønnede brugere:
Est. indtjening med belønning/antal belønnede brugere
Værdien i rækken "I alt" er den estimerede indtjening pr. unik belønnet bruger inden for det valgte datointerval. 
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Eksponeringer

Det samlede antal annoncer, der vises til brugerne. 

Dette omfatter alle formidlede eksponeringer samt AdMob-eksponeringer.

Antal eksponeringer ift. antal aktive brugere (AU)

Antallet af belønningsannoncer, der i gennemsnit vises til brugere for hver aktiv bruger, hvilket omfatter brugere, der ikke har set en belønningsannonce. Dette beregnes ved at dividere det samlede antal eksponeringer med belønning med det daglige antal aktive brugere:

Antal eksponeringer med belønning/antal aktive brugere

Værdien i rækken "I alt" er antallet af eksponeringer pr. unik aktiv bruger i det valgte datointerval. 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Antal eksponeringer/antal belønnede brugere

Antallet af belønningsannoncer, som i gennemsnit vises til brugere for hver belønnet bruger. Dette beregnes ved at dividere det samlede antal eksponeringer med belønning med antallet af belønnede brugere:

Antal eksponeringer med belønning/antal belønnede brugere

Værdien i rækken "I alt" er antallet af eksponeringer pr. unik belønnet bruger i det valgte datointerval. 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Antal eksponeringer ift. sessioner

Antallet af belønningsannoncer, der i gennemsnit vises til brugere under hver session. Dette beregnes ved at dividere det samlede antal eksponeringer med belønning med antallet af sessioner:

Antal eksponeringer med belønning/antal sessioner

 

User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Registreret eCPM
Den gennemsnitlige eCPM for et annoncenetværk fra tredjepart beregnet ved hjælp af historiske omsætningsdata.

Registreret eCPM vises kun for optimerede tredjepartsannoncenetværk. 

Værdien i rækken "I alt" er et gennemsnit af alle værdierne i kolonnen Registreret eCPM.

AdMob estimerer tredjepartsomsætningen baseret på oplysninger, som hentes fra de optimerede tredjepartsannoncenetværk. 

Du kan opleve afvigelser mellem de omsætningsdata, der rapporteres i AdMobs rapporter, og de omsætningsdata, der rapporteres i dine tredjepartsannoncenetværk. Nedenfor kan du se nogle af de mulige årsager til afvigelser:

 • Ugyldig konfiguration af optimering af annoncenetværk: Sørg for, at optimering af annoncenetværk er korrekt konfigureret. 
 • Forkert tilknytning af annonceenheder: Hver AdMob-annonceenhed skal have en tilsvarende annonceenhed på tredjepartsannoncenetværket. AdMob kopierer på annonceenhedsniveau, så hvis den samme tredjepartsannonceenhed knyttes til flere AdMob-annonceenheder, kan det medføre, at en omsætning, der er højere end forventet, vises i rapporter og kontrolpaneler. 
 • Forskellige tidszoner: Rapporteringstidszonen for AdMob og rapporteringstidszonen for tredjepartsannoncenetværket kan være forskellige.
 • Kopieringsforsinkelser: Der er forsinkelser mellem de data, der vises i AdMob-rapporterne, og hvad der kan ses i rapporter fra tredjepartsannoncenetværket
 • Afvigelser i data: Hvis der er en afvigelse på annoncekilde-, annonceenheds- eller landeniveau, vil der være en afvigelse i den samlede estimerede indtjening.
Du kan kun se omsætningsdata for de af dine tredjepartsannoncenetværk, der har aktiveret optimering.
Antal annonceeksponeringer med belønning (i %)
Den procentdel af ​​eksponeringer af belønningsannoncer, der har genereret en belønning for brugere.
Antal ad_reward-hændelser/antal eksponeringer med belønning
Belønningshændelser
Det antal gange, brugere har modtaget en belønning ved at se en belønningsannonce.
Antal ad_reward-hændelser
Belønnede brugere
Det antal unikke brugere, der har modtaget en belønning ved at se en belønningsannonce. Dette beregnes ved at tælle antallet af brugere, der har set en belønningsannonce i sin helhed.
Antallet af brugere, der har sendt en ad_reward-hændelse
Værdien i rækken "I alt" er antallet af unikke belønnede brugere i det valgte datointerval.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Antal belønnede brugere (i %)
Den procentdel af brugere, der har modtaget en belønning ved at se en belønningsannonce. Dette beregnes ved at dividere antallet af belønnede brugere med antallet af aktive brugere pr. dag
    
Belønnede brugere/aktive brugere
Værdien i rækken "I alt" er procentdelen af unikke belønnede brugere i det valgte datointerval.
User data is provided by Google Analytics for Firebase and may contain discrepancies.
Sessioner
Antallet af registrerede brugersessioner i appen.
 
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

true
<p>"Min AdMob-side" – din tilpassede side i Hjælp, som kan hjælpe dig med at nå dine mål med AdMob.</p>

Vi introducerer vores nyligt opdaterede Min AdMob-side, som er en tilpasset side i Hjælp. Siden indeholder oplysninger, som er relevante for din konto. Du kan bedre holde styr på din kontos tilstand, sørge for, at du har den mest optimale konfiguration, og at du får de rigtige optimeringstips, som er målrettet mod dine apps. Hold øje med flere opdateringer.

Få flere oplysninger

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73175
false