Notifikation

Få tilpassede optimeringstips, forstå din kontos tilstand, og sørg for, at den er optimalt konfigureret, på den forbedrede "Min AdMob-side".

Rapporter

Brug dit kontrolpanel for appoversigt

Se indtjening, brugere og effektivitet for en bestemt app #appoverview #dashboard

Oversigt over AdMob-betjeningspaneler

Betjeningspaneler i AdMob giver dig et dagligt overblik over aktiviteten på din konto. De indeholder alle de vigtigste oplysninger om dine apps og kampagner ét centralt sted og er organiseret i kort med data. Betjeningspanelerne kan vise dig tendenser inden for appomsætning og -brug, og du får viden om din overordnede succes med brugen af AdMob. Hvis du gennemgår dine betjeningspaneler hver dag, kan du få vigtig viden om, hvilke strategier der fungerer for dine apps og dine brugere, og hvilke der trænger til at blive ændret. De fungerer som er en god indikator for din kontos overordnede tilstand.

Der er to typer kontrolpaneler i AdMob: Oversigten på startsiden og kontrolpanelet for appoversigt.

Bemærk! Betjeningspaneler er ikke ment som en erstatning for rapporter. I stedet skal de anses som et supplement, hvor du kan se ekstra oplysninger om din konto. Hvis du har behov for at se mere detaljerede data, kan du klikke på linket på hvert enkelt kort på kontrolpanelerne for at se den tilhørende rapport. 

AdMob-kontrolpanelet for appoversigt

Oversigtsbetjeningspanelet til din app kan bruges til at få flere oplysninger om en specifik app på din AdMob-konto. Klik på Apps på sidebjælken for at få vist kontrolpanelet for appoversigt. Vælg din apps navn, og klik derefter på Appoversigt på sidebjælken. 

Samlet estimeret indtjening
 
Kortet Samlet estimeret indtjening giver et overblik over din samlede indtjening fra de annoncer, der vises fra alle annoncekilder. På dette kort vises der beregninger af indtjeningen for en række tidsrum, der sammenlignes side om side:
 • Indtil nu i dag
 • I går
 • I denne måned indtil videre
 • Sidste måned
Estimeret samlet omsætning

Kortet Estimeret samlet omsætning viser oversigt over den estimerede omsætning, der er opnået fra den valgte app inden for det valgte datointerval via forskellige kanaler. Dataene kan leveres fra flere forskellige kilder, heriblandt Google Analytics til Firebase og AdMob-formidling. 

Alle de brede søjler på grafen viser data for det dataointerval, der er valgt p.t., og de tynde søjler med skraverede diagonale linjer viser en periodevis sammenligning af hver enkelt omsætningskanal. Du kan få flere oplysninger om de enkelte søjlers værdier ved at holde markøren over søjlerne.

Omsætningskanaler på dette kort

 • Google (Google Ads og Display & Video 360) og tredjepartsannoncekilder: Din estimerede indtjening fra alle annoncekilder, der er målrettet mod den valgte app.
 • Køb i appen: Din estimerede omsætning fra køb i appen for den valgte app (dataene leveres via Analytics til Firebase). Eksempel: Flere varer, flere liv eller mere guld.
 • E-handel: Din estimerede omsætning fra e-handel for den valgte app (dataene leveres via Google Analytics til Firebase). Eksempel: Varer, der er bestilt til fysisk levering.
Brugermetrics

Kortet Brugermetrics kan bruges til at få oplysninger om den samlede brugeradfærd i den valgte app. Data om estimeret omsætning kan fås fra flere forskellige kilder, herunder Google Analytics til Firebase og AdMob-formidling. Linjegrafen ud for hver metric giver dig et øjebliksbillede af, hvordan værdien har ændret sig over tid. 

Metrics på dette kort

 • Sessioner / DAB : daglige aktive brugere : Det gennemsnitlige antal sessioner pr. daglig aktiv bruger (DAU, Daily Active User). Der tælles en session, når appen er i forgrunden på enheden. Sessionen afsluttes, når appen flyttes til baggrunden, eller hvis brugeren ikke er aktiv i 30 minutter.
 • Gns. sessionsvarighed: Det samlede engagement inden for det valgte datointerval divideret med antallet af sessioner.
 • Annonceeksponering pr. session: Den samlede annonceeksponeringstid inden for det valgte datointerval divideret med det samlede engagement inden for det valgte datointerval.
 • Daglige aktive brugere (DAB): Det antal unikke brugere, der har åbnet den valgte app inden for det valgte datointerval.
 • ARPU: Gennemsnitlig omsætning pr. bruger (ARPU, average revenue per user). De estimerede omsætningsdata omfatter omsætning fra køb i appen, e-handel, abonnementer og annoncer. 
 • ARPPU: Gennemsnitlig omsætning pr. betalende bruger (ARPPU, average revenue per paying user) er den samlede købsomsætning pr. aktiv bruger, der er registreret en købshændelse for. De estimerede omsætningsdata omfatter omsætning fra køb i appen, e-handel, abonnementer og annoncer. 
 • Fastholdelse: Procentdelen af brugere, der installerede den valgte app ved begyndelsen af datointervallet og stadig brugte appen ved afslutningen af datointervallet.

Dataoverensstemmelse mellem AdMob og Firebase

Selvom AdMob er den direkte til for metrics for annonceeffektivitet og omsætning, som vises på kortet Bruger-metrics på betjeningspanelet Startside og i Google Analytics til Firebase, kan der stadig være små uoverensstemmelser. Disse uoverensstemmelser kan skyldes nedenstående årsager:

 • Brugere, der kører tidligere versioner af din app: Hvis nogle brugere kører versioner af din app, som bruger AdMob. men ikke Google Analytics til Firebase (eller hvis du kører versioner af SDK'et for annoncer til Google Mobil eller SDK'et til Analytics, som er udviklet og lanceret inden datoen for integration af de to produkter), registreres der eksponeringer, klik og omsætning i AdMob, som ikke registreres i Google Analytics til Firebase.
 • Forskel i rapporteringstidszonen: Hvis din rapporteringstidszone i AdMob ikke er den samme som rapporteringstidszonen i Google Analytics til Firebase, matcher metrics for nogle kalenderdata muligvis ikke hinanden. Sørg for, at der bruges samme tidszone i AdMob og i Analytics til Firebase, da dette vil give de mest konsistente rapporter. Din rapporteringstidszone i AdMob kan opdateres ved at ændre tidszonen for din AdSense-konto.
 • Forskellige metoder til dataindsamling og -behandling: Data i Google Analytics til Firebase indsamles og behandles på lidt andre tidspunkter og ved hjælp af en lidt anden metode i dataene i AdMob. Derfor kan der være forskel i dine bruger-metrics.
 • Formidlet omsætning: Metric'ene Eksponeringer, Klik og Annonceeksponering, der vises i Google Analytics til Firebase, tager højde for formidlede annoncer, hvorimod metric'en Estimeret omsætning, der vises i Google Analytics til Firebase, kun tager højde for annoncer fra AdMob-netværket.
Effektivitet for annonceaktivitet

 

Kortet Effektivitet for annonceaktivitet giver dig en oversigt over den estimerede indtjening og trafik, dine annonceenheder har genereret. Linjegrafen ud for hver metric giver dig et øjebliksbillede af, hvordan værdien har ændret sig over tid. 

Metrics på dette kort

 • Estimeret indtjening: Den indtjening, du har akkumuleret indtil videre. Dette beløb er et estimat, der kan ændre sig, når din indtjening bekræftes endeligt ved udgangen af hver måned.
 • Anmodninger: Det samlede antal annonceanmodninger, der er modtaget fra dine apps.
 • Eksponeringer: Det samlede antal annoncer, der vises til brugere i alle dine annonceenheder og apps via vandfald og budgivningsformidling. Du kan også se en periodesammenligning.
 • Matchprocent: Den procentdel af det samlede antal annonceanmodninger, for hvilke der er modtaget et svar fra en annoncekilde. Tallet beregnes ved at dividere antallet af matchede anmodninger med det samlede antal anmodninger:

  (Antal matchede anmodninger divideret med det samlede antal anmodninger) x 100
 • eCPM: Effektiv pris pr. tusinde eksponeringer. Et estimat over din indtjening pr. 1.000 annonceeksponeringer. Værdien for eCPM beregnes som (samlet indtjening/antal eksponeringer) x 1.000.
  Bemærk! Når optimering er aktiveret, opdateres denne værdi automatisk af AdMob ud fra annoncenetværkets historiske eCPM-data.

Eksempel på beregning

Hvis en annonce har genereret en estimeret indtjening på 180 USD for 45.000 annonceeksponeringer, er eCPM for annoncen lig med (180 USD divideret med 45.000) x 1.000, dvs. 4,00 USD.

Mest effektive annoncenetværk

Kortet Mest effektive annoncenetværk bruges til måling af din formidlingskonfigurations effektivitet. Her kan du se, hvilke kombinationer af annoncenetværk og annonceformat der er effektive, og du kan også se den gennemsnitlige eCPM for de viste annoncer.

Metrics på dette kort

 • Samlet antal forespørgsler: Dette er det samlede antal unikke annonceanmodninger, der er modtaget i AdMob. Dette tal inkluderer ikke den samme anmodning flere gange. Hver enkelt anmodning tælles med andre ord kun én gang, uanset hvor mange netværk der modtager anmodningen på dens vej gennem formidlingsvandfaldet.

  Eksempel

  Selvom en anmodning sendes til både netværk A, netværk B og netværk C i formidlingskæden, tælles den kun én gang.

 • Samlet antal eksponeringer: Dette er det samlede antal annoncer, som brugerne har fået vist i alle dine annonceenheder og apps via vandfaldsformidling og budgivning. Du kan også se en periodesammenligning.
 • Samlet matchprocent: Dette er den procentdel af det samlede antal annonceanmodninger, der er blevet udfyldt med en annonce. Denne værdi beregnes som følger: Samlet antal matchede anmodninger divideret med det samlede antal forespørgsler. Du kan også se en periodesammenligning.

Effektivitet for annonceenheder

Kortet Effektivitet for annonceenheder giver dig en oversigt over dine annonceenheders effektivitet på tværs af alle dine apps baseret på estimeret indtjening. Du kan bruge rullemenuen til at sortere dataene på kortet, så du enten får vist de mest effektive annonceenheder eller de annonceenheder, for hvilke der er registreret størst ændring i omsætningen over tid.

Sorteringsmuligheder på dette kort

Mest effektive: Hvis du vælger Mest effektive på rullemenuen, er det dine mest effektive annonceenheder inden for det valgte tidsrum og den tilhørende estimerede indtjening, der vises på kortet. Du kan også se en periodesammenligning.

Største spring: Når du vælger Største spring på rullemenuen, viser kortet de af dine annonceenheder, der oplevede den største positive ændring i den estimerede indtjening i den valgte periode. Dette inkluderer en periodesammenligning

Største negative spring: Når du vælger Største negative spring på rullemenuen, viser kortet de af dine annonceenheder, der oplevede den største negative ændring i den estimerede indtjening inden for den valgte periode. Dette inkluderer en periodesammenligning

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu