Upozornenie

Získajte prispôsobené tipy na optimalizáciu, zistite stav svojho účtu a dokončite nastavenie na vylepšenej Mojej stránke v službe AdMob.

Začíname

Chyby pri registrácii v službe AdMob

Došlo pri vašom pokuse o registráciu v službe AdMob k chybe? Radi vám pomôžeme.

Chyby pri registrácii môžu súvisieť s vaším existujúcim účtom AdSense alebo Google. Informácie uvedené nižšie vám pomôžu vyriešiť niektoré z týchto problémov. 

Poznámka: Ak ste v minulosti použili AdMob, budete sa musieť opätovne registrovať pomocou e‑mailovej adresy, ktorú ste v rámci tejto služby ešte nepoužili. Každý používateľ môže mať súčasne iba jeden účet AdMob. Duplicitné účty nie sú povolené. Problém pretrváva? Pozrite si tento nástroj na odstraňovanie problémov.
Rozbaliť všetko  Zbaliť všetko

Logo služby AdSenseChyby pri registrácii súvisiace so službou AdSense

Tu sú niektoré z bežných chýb, ktoré súvisia so službou AdSense a s ktorými sa môžete stretnúť pri registrácii do služby AdMob. 
 

Váš účet AdSense (číslo vlastníka: pub-XXXX) bol zrušený.

Účet Google, ktorý používate na registráciu do služby AdMob, je spojený so zrušeným účtom AdSense. Podľa zmluvných podmienok služby AdSense sa vlastník, ktorého účet AdSense bol zrušený alebo deaktivovaný, nemôže zapojiť do programu AdMob.

Tento účet AdSense nie je samoobslužný. AdMob nepodporuje tento typ registrácie. Ak váš účet spravuje priamo Google, kontaktujte svojho správcu účtu a požiadajte ho o vytvorenie účtu AdMob.

Účet Google, ktorý používate na registráciu do služby AdMob, je spojený s účtom AdSense, ktorý nie je samoobslužný. To znamená, že pravdepodobne máte správcu účtu Google, ktorý spravuje váš účet za vás.

Bude potrebné obrátiť sa na správcu účtu Google a požiadať ho o vytvorenie účtu AdMob.

Nemáte prístup k účtu AdSense (číslo vlastníka: pub-XXXX), ktorý je pripojený k vášmu účtu AdMob.

Existuje viacero rôznych príčin, pre ktoré môžete stratiť prístup k svojmu účtu AdSense:

Poznámka: Na preskúmanie tohto problému bude možno potrebné prihlásiť sa priamo do účtu AdSense. Na účely prešetrenia môžete skúsiť použiť nástroj na riešenie problémov s prihlásením do služby AdSense.
Účet AdSense je potrebné overiť. Pred registráciou do služby AdMob telefonicky overte účet AdSense.
Účet AdSense je možno potrebné telefonicky overiť.
Kliknutím na odkaz v chybovom hlásení prejdite do služby AdSense a overte svoj účet. Postupujte podľa pokynov na obrazovke na odoslanie textovej (SMS) správy alebo uskutočnenie telefonického hovoru s uvedením vášho overovacieho kódu PIN.
Nastal problém s vaším účtom AdSense. Ak sa chcete registrovať do služby AdMob, možno budete musieť znova odoslať žiadosť do služby AdSense.
Pred registráciou do služby AdMob pomocou účtu Google, ktorý je spojený s existujúcim účtom AdSense, bude možno potrebné schváliť tento účet AdSense. Ak ste sa v minulosti pokúšali registrovať do služby AdSense, možno sa vyskytol problém s vašou žiadosťou. Do služby AdMob sa budete môcť registrovať až po opätovnom odoslaní a schválení žiadosti o registráciu do služby AdSense.

Logo účtu GoogleChyby registrácie, ktoré súvisia s účtom Google

Tu sú niektoré z bežných chýb, ktoré súvisia s účtom Google a s ktorými sa môžete stretnúť pri registrácii do služby AdMob. 
 

Na vytvorenie účtu AdMob potrebujete mať v účte Ad Manager povolenie na úpravu používateľov a rol.
Ak chcete vytvoriť účet AdMob, musíte mať v existujúcom účte Google Ad Manager rolu používateľa s povolením na úpravu používateľov a rolí.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka