Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Liên kết các ứng dụng của bạn với Firebase

Liên kết các ứng dụng của bạn với Firebase

Trước tiên, bạn phải bật chỉ số người dùng trong tài khoản AdMob rồi mới có thể liên kết các ứng dụng của bạn trong AdMob với Firebase.

Liên kết (các) ứng dụng AdMob của bạn với Firebase để bạn có thể sử dụng dữ liệu tài khoản Google Analytics được liên kết trong AdMob. Để sử dụng dữ liệu Google Analytics hoặc Google Analytics cho Firebase trong AdMob, dự án Firebase của bạn phải được liên kết với tài khoản Google Analytics hoặc tài khoản Google Analytics cho Firebase. 

Khi liên kết AdMob với Firebase, bạn sẽ có thể sử dụng dữ liệu Google Analytics cho Firebase trong AdMob mà không phụ thuộc vào chế độ cài đặt cách chia sẻ dữ liệu Google Analytics cho Firebase của bạn. Nhờ đó, dữ liệu Analytics của bạn có thể chuyển vào AdMob để giúp nâng cao các tính năng của sản phẩm và tăng khả năng kiếm tiền từ ứng dụng.

How to link Firebase to your AdMob account

 1. Hãy hoàn tất các bước dưới đây để liên kết các ứng dụng của bạn với Firebase.
 2. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 3. Nhấp vào Cài đặt trong thanh bên.
 4. Nhấp vào thẻ Dịch vụ đã liên kết
 5. Đảm bảo bạn đã bật chỉ số người dùng cho ứng dụng này. Để bật chỉ số người dùng, hãy nhấp vào nút bật/tắt trong cột chỉ số người dùng. Tìm hiểu thêm về chỉ số người dùng cho các ứng dụng
  Lưu ý: Bạn sẽ không thể liên kết với Firebase nếu chưa bật chỉ số người dùng. Nếu bạn vừa mới bật chỉ số người dùng, thì có thể mất đến 48 giờ để hệ thống cập nhật trước khi bạn có thể liên kết với Firebase.  
 6. Nhấp vào biểu tượng Expand trong hàng của ứng dụng mà bạn muốn liên kết với Firebase.
 7. Nhấp vào nút bật/tắt để bật tính năng liên kết với Firebase. 
 8. Chọn một phương án liên kết:

  Liên kết với ứng dụng và dự án Firebase hiện có

  Sử dụng phương án này nếu bạn đang có một ứng dụng Firebase mà bạn muốn liên kết với ứng dụng AdMob của mình.
  1. Sau đó, hãy nhấp vào Liên kết ứng dụng.

  Tạo ứng dụng mới trong dự án Firebase hiện có

  Sử dụng phương án này nếu bạn đã có một dự án Firebase nhưng chưa có ứng dụng Firebase mà bạn muốn liên kết với ứng dụng AdMob của mình. Firebase sẽ tự động tạo một ứng dụng Firebase dựa trên ứng dụng AdMob của bạn.
  Lưu ý: Khi bạn thêm một ứng dụng mới vào dự án Firebase hiện có, mọi dữ liệu trong quá khứ về chỉ số người dùng của ứng dụng đó sẽ bị xoá. Bạn nên lưu tất cả phiên bản của một ứng dụng (iOS và Android) trong một dự án Firebase duy nhất. Tuy nhiên, nếu bạn muốn giữ lại dữ liệu trong quá khứ của ứng dụng đó, hãy cân nhắc tạo một dự án mới. Tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất để sử dụng Firebase.
  1. Sau đó, hãy nhấp vào Tạo và liên kết ứng dụng.  

  Tạo ứng dụng và dự án Firebase mới

  Sử dụng phương án này nếu bạn cần tạo cả dự án và ứng dụng Firebase. Sau khi bạn tạo một dự án Firebase mới, Firebase sẽ tự động tạo một ứng dụng Firebase dựa trên ứng dụng AdMob của bạn.
  1. Nhấp vào Chuyển đến Firebase

Tham khảo tài liệu về Firebase để tìm hiểu cách sử dụng các tính năng khác hiện có thông qua Google Analytics và Firebase (như tính năng ghi lại sự kiện tuỳ chỉnh trong ứng dụng, lượt chuyển đổi tuỳ chỉnh), đồng thời phát triển ứng dụng của bạn nhờ sử dụng các sản phẩm khác của Firebase.

Bạn phải có quyền để liên kết

Để liên kết ứng dụng AdMob với Firebase, bạn phải có các quyền sau đây đối với AdMob, Firebase và Google Analytics:

Khắc phục sự cố

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi cố gắng liên kết ứng dụng AdMob với Firebase, hãy xem lại các nguyên nhân gây ra lỗi liên kết thường gặp nhất.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Tăng doanh thu bằng việc chuyển sang dùng tính năng đặt giá thầu cho nhiều khoảng không quảng cáo hơn!

Chúng tôi nhận thấy rằng bạn chưa chuyển sang dùng tính năng đặt giá thầu AdMob cho tất cả lưu lượng truy cập đủ điều kiện của mình. Tính năng đặt giá thầu giúp bạn đạt được mức doanh thu cao nhất từ số lượt hiển thị vì các nguồn quảng cáo cạnh tranh theo thời gian thực. Hãy đặt giá thầu ngay hôm nay để tăng doanh thu và hiệu quả hoạt động!

Di chuyển ngay!

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73175
false
false