Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Liên kết các ứng dụng của bạn với Firebase

Liên kết các ứng dụng của bạn với Firebase

You must first turn on user metrics in your AdMob account before you can link your AdMob apps to Firebase.

Hãy liên kết (các) ứng dụng AdMob của bạn với Firebase để bạn có thể sử dụng dữ liệu tài khoản Google Analytics được liên kết trong AdMob. Để sử dụng dữ liệu Google Analytics hoặc Google Analytics cho Firebase trong AdMob, dự án Firebase của bạn phải được liên kết với tài khoản Google Analytics hoặc Google Analytics cho Firebase. 

Khi liên kết AdMob với Firebase, bạn sẽ có thể sử dụng dữ liệu Google Analytics cho Firebase trong AdMob, không phụ thuộc vào tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu Google Analytics cho Firebase của bạn. Nhờ đó, dữ liệu Analytics của bạn có thể chuyển vào AdMob để nâng cao các tính năng sản phẩm và cải thiện việc kiếm tiền từ ứng dụng.

How to link Firebase to your AdMob account

Hãy hoàn tất các bước dưới đây để liên kết các ứng dụng của bạn với Firebase.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Cài đặt trong thanh bên.
 3. Nhấp vào thẻ Dịch vụ đã liên kết
 4. Đảm bảo bạn đã bật chỉ số người dùng cho ứng dụng này. Để bật chỉ số người dùng, hãy nhấp vào nút bật/tắt trong cột chỉ số người dùng. Tìm hiểu thêm
  Bạn sẽ không thể liên kết với Firebase nếu chưa bật chỉ số người dùng. Nếu gần đây bạn đã bật chỉ số người dùng, thì có thể mất đến 48 giờ để hệ thống cập nhật trước khi bạn có thể liên kết với Firebase.  
 5. Nhấp vào biểu tượng Expand trong hàng của ứng dụng mà bạn muốn liên kết với Firebase.
 6. Nhấp vào nút bật/tắt để bật tính năng liên kết với Firebase. 
 7. Chọn một lựa chọn liên kết:

  Liên kết với ứng dụng và dự án Firebase hiện có

  Sử dụng lựa chọn này nếu bạn đang có một ứng dụng Firebase mà bạn muốn liên kết với ứng dụng AdMob của mình.
  1. Sau đó, hãy nhấp vào Liên kết ứng dụng.

  Tạo ứng dụng mới trong dự án Firebase hiện có

  Sử dụng lựa chọn này nếu bạn đã có một dự án Firebase nhưng chưa có ứng dụng Firebase mà bạn muốn liên kết với ứng dụng AdMob của mình. Firebase sẽ tự động tạo một ứng dụng Firebase dựa trên ứng dụng AdMob của bạn.
  Khi bạn thêm một ứng dụng mới vào dự án Firebase hiện có, mọi dữ liệu trước đây về chỉ số người dùng của ứng dụng đó sẽ bị xoá. Bạn nên lưu tất cả phiên bản của một ứng dụng (iOS và Android) trong một dự án Firebase duy nhất. Tuy nhiên, nếu bạn muốn giữ lại dữ liệu trong quá khứ của ứng dụng đó, hãy cân nhắc việc tạo một dự án mới. Tìm hiểu thêm về các phương pháp hay nhất để sử dụng Firebase.
  1. Sau đó, hãy nhấp vào Tạo và liên kết ứng dụng.  

  Tạo ứng dụng và dự án Firebase mới

  Sử dụng lựa chọn này nếu bạn cần tạo cả dự án và ứng dụng Firebase. Sau khi bạn tạo một dự án Firebase mới, Firebase sẽ tự động tạo một ứng dụng Firebase dựa trên ứng dụng AdMob của bạn.
  1. Nhấp vào Chuyển đến Firebase

Tham khảo tài liệu về Firebase để tìm hiểu cách sử dụng các tính năng khác có sẵn thông qua Google Analytics và Firebase (như tính năng ghi nhật ký sự kiện tuỳ chỉnh trong ứng dụng, lượt chuyển đổi tuỳ chỉnh), đồng thời phát triển ứng dụng của bạn nhờ sử dụng các sản phẩm khác của Firebase.

Bạn phải có quyền để liên kết

Để liên kết ứng dụng AdMob với Firebase, bạn phải có các quyền sau đây đối với AdMob, Firebase và Google Analytics:

Khắc phục sự cố

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi cố gắng liên kết ứng dụng AdMob với Firebase, hãy xem lại các nguyên nhân gây ra lỗi liên kết thường gặp nhất.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73175
false
false