Liên kết các ứng dụng của bạn với Firebase

Liên kết các ứng dụng của bạn với Firebase

You must first enable user metrics in your AdMob account before you can link your AdMob apps to Firebase.

Hãy liên kết (các) ứng dụng AdMob của bạn với Firebase để bạn có thể sử dụng dữ liệu tài khoản Google Analytics được liên kết trong AdMob. Để sử dụng dữ liệu Google Analytics hoặc Google Analytics cho Firebase trong AdMob, dự án Firebase của bạn phải được liên kết với tài khoản Google Analytics hoặc Google Analytics cho Firebase. 

Khi liên kết AdMob với Firebase, bạn sẽ có thể sử dụng dữ liệu Google Analytics cho Firebase trong AdMob, không phụ thuộc vào tùy chọn cài đặt chia sẻ dữ liệu Google Analytics cho Firebase của bạn. Nhờ đó, dữ liệu Analytics của bạn có thể chuyển vào AdMob để nâng cao các tính năng sản phẩm và cải thiện việc kiếm tiền từ ứng dụng.

How to link Firebase to your AdMob account

Hãy hoàn tất các bước dưới đây để liên kết các ứng dụng của bạn với Firebase.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
 3. Chọn tên ứng dụng của bạn. Nếu không thấy tên ứng dụng trong danh sách các ứng dụng gần đây, bạn có thể nhấp vào Xem tất cả các ứng dụng để tìm kiếm danh sách tất cả các ứng dụng bạn đã thêm vào AdMob.
 4. Nhấp vào Cài đặt ứng dụng trong thanh bên.
 5. Đảm bảo bạn đã bật chỉ số người dùng cho ứng dụng này. Để bật chỉ số người dùng, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa bên cạnh chỉ số người dùng. Tìm hiểu thêm
  Bạn sẽ không thể liên kết với Firebase nếu chưa bật chỉ số người dùng. Nếu gần đây, bạn đã bật chỉ số người dùng, thì quá trình cập nhật có thể mất đến 48 giờ trước khi bạn có thể liên kết với Firebase.  
 6. Nhấp vào phần Liên kết đến Firebase.
 7. Chọn một tùy chọn liên kết:
  1. Liên kết đến dự án Firebase và ứng dụng Firebase hiện có: Hãy sử dụng tùy chọn này nếu bạn đang có một ứng dụng Firebase và muốn liên kết với ứng dụng AdMob. 
  2. Liên kết đến dự án hiện có, nhưng tạo một ứng dụng mới: Hãy sử dụng tùy chọn này nếu bạn đã có một dự án Firebase nhưng không có ứng dụng Firebase mà bạn muốn liên kết với ứng dụng AdMob. Firebase sẽ tự động tạo một ứng dụng Firebase dựa trên ứng dụng AdMob của bạn. 
   Việc thêm ứng dụng mới vào dự án Firebase hiện có sẽ xóa mọi dữ liệu chỉ số người dùng trước đây cho ứng dụng. Bạn nên giữ lại tất cả các phiên bản của một ứng dụng (iOS và Android) trong một dự án Firebase duy nhất. Tuy nhiên, nếu bạn muốn giữ lại dữ liệu lịch sử của ứng dụng, hãy xem xét việc tạo dự án mới. Hãy tìm hiểu thêm về các phương pháp sử dụng Firebase hay nhất
  3. Tạo dự án và ứng dụng mới: Hãy sử dụng tùy chọn này nếu bạn cần cả dự án Firebase và ứng dụng Firebase. Sau khi bạn tạo dự án Firebase mới, Firebase sẽ tự động tạo một ứng dụng Firebase dựa trên ứng dụng AdMob.
 8. Nhấp vào Tiếp tục.

Hãy truy cập vào tài liệu Firebase để tìm hiểu cách tận dụng các tính năng khác có sẵn thông qua Google Analytics và Firebase, chẳng hạn như ghi nhật ký sự kiện tùy chỉnh trong ứng dụng, chuyển đổi tùy chỉnh và phát triển ứng dụng của bạn bằng các sản phẩm Firebase khác.

Bạn phải có quyền để liên kết

Để liên kết ứng dụng AdMob với Firebase, bạn phải có các quyền sau đây đối với AdMob, Firebase và Google Analytics:

Khắc phục sự cố

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi cố gắng liên kết ứng dụng AdMob với Firebase, hãy xem lại các nguyên nhân gây ra lỗi liên kết thường gặp nhất.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố