Управление на рекламите

Ръководство за допускане и блокиране на реклами в приложенията Ви

Тази информация е само за потребители на AdMob. AdMob е рекламна платформа за мобилни приложения за програмисти на приложения. Ако нямате профил в AdMob, препоръчваме Ви следното:

При използването на блокиращите контроли, вградени в AdMob, има няколко опции за преглеждане и контролиране на рекламите, които се показват в приложенията ВиКонтролите за блокиране може да се прилагат към отделно приложение или към целия профил.

За да намерите контролите за блокиране в AdMob: 

  • Контроли за блокиране на ниво приложение: Кликнете върху Приложения и изберете името на приложението си от списъка. Кликнете върху Контроли за блокиране под името на приложението в страничната лента.
  • Контроли за блокиране на ниво профил: Кликнете върху Контроли за блокиране в близост до долния край на страничната лента в потребителския интерфейс на AdMob.

Налице са следните опции за блокиране на реклами:

  • Общи категории: Можете да блокирате реклами от общи категории, като облекло, интернет, недвижими имоти и превозни средства.
  • Деликатни рекламни категории: Можете да блокирате реклами от категории, свързани с деликатни теми, като религия, политика и споменавания на секс и сексуалност. Блокирането на деликатни категории се предлага за реклами на ограничен брой езици, независимо от езика на приложението.
  • Реклами, популяризиращи приложения: Можете да блокирате реклами за популяризиране на приложения (известни също като „реклами с изтегляне чрез кликване“), които рекламират конкретни приложения, като блокирате идентификационния номер на приложението.
  • URL адреси на рекламодатели: Можете да блокирате реклами от конкретни URL адреси на рекламодатели. Възможно е например да не искате в приложенията Ви да се показват реклами на конкурентите Ви.
  • Рекламни мрежи: Можете да блокирате реклами от конкретни рекламни мрежи. (Контроли за блокиране само на ниво приложение)
  • Център за преглед на реклами: Когато го активирате, можете да преглеждате отделните реклами – както преди, така и след показването им – и да прецените дали искате да продължите да ги показвате в приложенията си. (Контроли за блокиране само на ниво приложение)
  • Други настройки: Можете да промените настройките за други контроли за блокиране в AdMob, като допускане на допълнителни доставчици на рекламни технологии в профила си.
Имайте предвид, че блокирането на която и да е реклама ще понижи евентуалните Ви приходи, тъй като намалява конкуренцията за рекламното Ви пространство, като премахва оферти на рекламодатели от търга. Препоръчваме Ви да блокирате само рекламите, които смятате за неподходящи за потребителите си.

 

 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си