Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Посредничество

Създаване на група за посредничество

След като създадете рекламните си елементи и настроите източниците си на реклама, сте готови да създадете група за посредничество. Ще трябва да създадете група за посредничество за всеки от рекламните си формати. Ще имате нужда и от различни групи за посредничество за платформата (Android или iOS).

За да създадете нова група за посредничество, изпълнете стъпките по-долу.

 1. Влезте в профила си в AdMob на адрес https://apps.admob.com.
 2. Кликнете върху Посредничество в страничната лента.
 3. В раздела „Групи за посредничество“ кликнете върху Създаване на група за посредничество.
 4. Изберете рекламен формат.
 5. Изберете платформа.
 6. Кликнете върху Напред.
 7. Въведете име за групата си за посредничество. То трябва да е описателно, за да можете да намерите групата си в таблицата в последствие.
 8. Изберете местоположенията, към които искате да насочвате или които искате да изключите от тази група за посредничество.
 9. За приложения за iOS можете също да изберете дали искате да насочвате към заявки за реклами според наличието на IDFA. Научете повече за групите за посредничество за IDFA.
 10. Кликнете върху Добавяне на рекламни елементи.
 11. Изберете рекламните елементи, които искате да свържете с тази група за посредничество. Когато AdMob получава заявки за реклами от избраните рекламни елементи, програмата се опитва да съпостави заявките с групите за посредничество, които насочват към тези рекламни елементи.
 12. Кликнете върху Готово.
 13. Добавете няколко източника на рекламата към групите си за посредничество. Можете да добавите източници на офериране, каскадни източници или персонализирани събития:

  Добавяне на източник на реклама с офериране към група за посредничество

  1. В таблицата „Източници на реклами с офериране“ кликнете върху Добавяне на източник на реклама.
  2. Намерете източника на реклама в показалия се списък или започнете да въвеждате името на източника в полето за търсене. Кликнете върху Избор до източника на реклама, който искате да добавите. 
   Ако не сте настроили партньорство с този източник на реклама, изпълнете подканите, за да подпишете споразумение за партньорство и да потвърдите споразумението за офериране.
  3. Изберете съществуващо съответствие за рекламния си елемент или кликнете върху Добавяне на допълнително съответствие, за да настроите ново съответствие. Ако все още не сте задали съответствия, кликнете върху Добавяне на съответствие
  4. Кликнете върху Готово.

  Добавяне на каскаден източник на реклама към група за посредничество

  1. В таблицата „Източници на реклами от каскадата“ кликнете върху Добавяне на източник на реклама
  2. Намерете източника на реклама в показалия се списък или започнете да въвеждате името на източника в полето за търсене. Кликнете върху Избор до източника на реклама, който искате да добавите. 
  3. Ако източникът Ви на реклама поддържа оптимизиране, превключвателят за оптимизиране е включен по подразбиране. Ако не искате да оптимизирате този източник на реклама, кликнете върху превключвателя, за да изключите оптимизирането.
  4. Въведете ръчна eCPM.
   • За оптимизирани източници на реклами тази стойност на eCPM се използва за подреждането на този източник на реклама, докато AdMob събира достатъчно данни за минали периоди, за да го оптимизира. След като този източник на реклама бъде оптимизиран, за определяне на поредността в него се използва оптимизираната eCPM.
   • За източници на реклами без оптимизиране тази стойност на eCPM се използва за подреждането на източника на реклама в каскадата от посредничества.
  5. Изберете съществуващо съответствие за рекламния си елемент или кликнете върху Добавяне на допълнително съответствие, за да настроите ново съответствие. Ако все още не сте задали съответствия, кликнете върху Добавяне на съответствие
  6. Кликнете върху Готово.

  Добавяне на персонализирано събитие към група за посредничество

  1. В таблицата „Източници на реклами от каскадата“ кликнете върху Добавяне на персонализирано събитие
  2. Въведете описателен етикет за събитието.
  3. Въведете ръчна еСРМ, която да се използва за това персонализирано събитие. Тя ще се използва за динамичното позициониране на събитието в каскадата от посредничества, където ще се съревновава с други източници на реклами за изпълняване на заявки за реклами.
  4. Кликнете върху Напред.
  5. Изберете съществуващо съответствие, което да използвате за това персонализирано събитие, или кликнете върху Добавяне на съответствие, за да настроите ново съответствие. За да използвате няколко персонализирани събития, ще трябва да създадете допълнително съответствие за всяко персонализирано събитие.
  6. Кликнете върху Готово.

  Когато се получи заявка за реклама, източниците на рекламата ще се конкурират, за да я изпълнят. Винаги можете да редактирате група за посредничество, за да добавите или премахнете източници на рекламата.

 14. Кликнете върху Запазване. Групата за посредничество ще бъде запазена.
 15. Ако все още не сте внедрили посредничество в приложенията си, използвайте ръководството за Google Developers, за да го направите сега. Ако не изпълните тази стъпка, посредничеството няма да може да запълва входящи заявки за реклами.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
12843066362622294868
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73175