Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Gửi yêu cầu quảng cáo không được cá nhân hóa đến người mua đặt giá thầu theo thời gian thực (RTB) của bên thứ ba

Kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2021, Google sẽ bắt đầu gửi yêu cầu giá thầu đối với các yêu cầu quảng cáo không được cá nhân hóa và ở chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế cho những người đặt giá thầu bên thứ ba theo thời gian thực.

Trung tâm trợ giúp này sẽ được cập nhật định kỳ để đảm bảo bạn luôn nắm bắt thông tin mới nhất.

Thông tin trong bài viết này chỉ áp dụng cho phương thức đặt giá thầu của AdMob.

Quảng cáo không được cá nhân hóa là những quảng cáo không dựa trên hành vi trước đây của người dùng. Những quảng cáo này được nhắm mục tiêu bằng cách sử dụng thông tin theo ngữ cảnh (bao gồm cả nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý tương đối dựa trên vị trí hiện tại) và nội dung trên trang web hoặc ứng dụng hiện tại. Google không cho phép tất cả các kiểu nhắm mục tiêu theo đối tượng dựa trên mối quan tâm, kể cả nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học.

AdMob cung cấp các công cụ để giúp bạn tôn trọng các lựa chọn ưu tiên của người dùng và hỗ trợ bạn tuân thủ quy định địa phương:

  • Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) phiên bản 2.0 của IAB: Chuỗi TC chứa thông tin về những đối tác quảng cáo mà người dùng đã đồng ý. Tìm hiểu thêm về TCF phiên bản 2.0 và quảng cáo không được cá nhân hóa
  • Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR): Bạn có thể chọn quảng cáo không được cá nhân hóa đối với những yêu cầu quảng cáo bắt nguồn từ Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh (UK) và Thụy Sĩ bằng cách gắn thẻ yêu cầu quảng cáo là không được cá nhân hóa, hoặc đặt chế độ quảng cáo không được cá nhân hóa cho tài khoản của bạn trong phần cài đặt GDPR trên trang Quyền riêng tư và thông báo. Hãy nhấp vào Quyền riêng tư và thông báo và sau đó GDPRvà sau đó Cài đặt để truy cập vào phần cài đặt. Khi phát hiện thấy một chuỗi TC hợp lệ, Google sẽ xử lý yêu cầu quảng cáo đó theo như mô tả trong bài viết Quy trình tích hợp với Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) phiên bản 2.0 của IAB dành cho nhà xuất bản.
  • Đạo luật về quyền riêng tư của California (CPRA): Bạn có thể hạn chế hoạt động xử lý dữ liệu đối với yêu cầu quảng cáo bằng cách gắn thẻ yêu cầu quảng cáo đó để áp dụng chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế, hoặc thiết lập để tài khoản của bạn xử lý dữ liệu bị hạn chế theo các chế độ cài đặt liên quan đến CPRA trên trang Quyền riêng tư và thông báo. Hãy nhấp vào Quyền riêng tư và thông báo và sau đó CPRA và sau đó Cài đặt để truy cập vào phần cài đặt.

Khi không thấy một chuỗi TC hợp lệ, Google có thể xử lý các yêu cầu quảng cáo không được cá nhân hóa bắt nguồn từ các khu vực khác nhau theo những cách khác nhau:

  • Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh, Thụy Sĩ và California: Bạn có thể sử dụng các chế độ cài đặt liên quan đến GDPR và CPRA trên trang Quyền riêng tư và thông báo để chọn những đối tác sẽ nhận được các yêu cầu quảng cáo không được cá nhân hoá và theo chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế ở những khu vực này. Những chế độ cài đặt này sẽ áp dụng cho cả yêu cầu quảng cáo được cá nhân hoá và không được cá nhân hoá, nếu bạn đã cho phép hiển thị quảng cáo được cá nhân hoá.
  • Brazil: Đối với những yêu cầu quảng cáo bắt nguồn từ Brazil, tất cả các yêu cầu giá thầu sẽ được gửi đến những người đặt giá thầu trong danh sách Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo đủ điều kiện theo Luật chung về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân (LGPD).
  • Các khu vực khác: Những yêu cầu quảng cáo không được cá nhân hóa bên ngoài các khu vực nêu trên sẽ được gửi đến tất cả người đặt giá thầu theo các biện pháp bảo vệ khác.

Các yêu cầu giá thầu không được cá nhân hóa gửi đến người đặt giá thầu theo thời gian thực (RTB) của bên thứ ba sẽ được gắn nhãn bằng các tín hiệu quyền riêng tư phù hợp, và giá trị nhận dạng người dùng (như google_user_id, hosted_match_data, mọi mã nhận dạng cho quảng cáo trên thiết bị và session_id) sẽ bị xóa khỏi các yêu cầu giá thầu cho quảng cáo không được cá nhân hóa. Những tín hiệu khác được dùng để nhắm mục tiêu hoặc phát hiện lưu lượng truy cập không hợp lệ (như user_agent hoặc địa chỉ IP bị rút ngắn) sẽ vẫn được gửi. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu giá thầu không được cá nhân hóa

Trường hợp ngoại lệ

  • Những quảng cáo được dành cho trẻ em sẽ không đủ điều kiện để gửi đến người đặt giá thầu theo thời gian thực (RTB) của bên thứ ba. Ví dụ: Các yêu cầu quảng cáo được gắn thẻ childDirectedTreatment hoặc underAgeOfConsent
  • Tín hiệu thu thập được qua SDK bên thứ ba sẽ không được gửi đến người đặt giá thầu theo thời gian thực (RTB) đối với các yêu cầu quảng cáo không được cá nhân hóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Tăng doanh thu bằng việc chuyển sang dùng tính năng đặt giá thầu cho nhiều khoảng không quảng cáo hơn!

Chúng tôi nhận thấy rằng bạn chưa chuyển sang dùng tính năng đặt giá thầu AdMob cho tất cả lưu lượng truy cập đủ điều kiện của mình. Tính năng đặt giá thầu giúp bạn đạt được mức doanh thu cao nhất từ số lượt hiển thị vì các nguồn quảng cáo cạnh tranh theo thời gian thực. Hãy đặt giá thầu ngay hôm nay để tăng doanh thu và hiệu quả hoạt động!

Di chuyển ngay!

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73175
false
false