Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Programové zásady AdMob a AdSense

Omezené reklamy

Zavedli jsme omezené reklamy (LTD), které majitelům obsahu umožňují zobrazovat reklamy omezeným způsobem, pokud nemají od uživatele souhlas s používáním souborů cookie nebo jiného místního úložiště, jak je uvedeno v zásadách společnosti Google pro souhlas uživatele z EU. (Tuto funkci můžete v souladu se zásadami využít, i když o souhlas koncového uživatele nebylo požádáno nebo byl souhlas zamítnut. Své povinnosti a jejich dodržení – včetně oznámení a souhlasů povinných podle místní legislativy ve vaší zemi – byste si měli vyhodnotit sami.)

V tomto článku se dočtete o omezeních a podporovaných funkcích řešení, které Google při zobrazování omezených reklam uplatňuje.

Kromě toho, že řešení omezeného zobrazování reklam znemožňuje shromažďování, sdílení a používání osobních údajů k personalizaci reklam, nepoužívá ani soubory cookie, identifikátory koncových uživatelů či obdobné místní úložiště v uživatelově zařízení. Upozorňujeme, že při základním zobrazování reklam se údaje, jako je například IP adresa, budou nadále používat. Technologie zobrazování reklam (naše značky JavaScript a náš kód SDK) budou stále ukládány do mezipaměti nebo instalovány jako součást normálního provozu prohlížečů a mobilních operačních systémů uživatelů. Kreativy reklam budou stále zasílány do zařízení a v některých případech ukládány do jejich mezipaměti.

V případě, že majitel obsahu používá rámec transparentnosti a souhlasu (TCF) v2.0 sdružení IAB a nezíská souhlas pro účel 1, pokusíme se zobrazit vhodnou omezenou reklamu. Společnost Google však může jako dodavatel postupovat na základě oprávněného zájmu nebo souhlasu pro účely 2, 7, 9 a 10. Google se pokusí zobrazit vhodnou omezenou reklamu bez ohledu na polohu uživatele.

Omezené reklamy v aplikacích jsou momentálně podporovány pouze v případě použití rámce TCF ve verzi 2.0.

Použití cookies a místních identifikátorů

Omezené reklamy vypínají veškerou personalizaci a funkce, které vyžadují použití cookies nebo jiného místního úložiště, jak je uvedeno v zásadách společnosti Google pro souhlas uživatele z EU, včetně identifikátorů mobilních zařízení. To znamená, že následující funkce nejsou pro omezené reklamy k dispozici:

 • Veškerá personalizace reklam
 • Cílení na publikum
 • Měření nárůstu vyhledávání
 • Měření dopadu na značku pomocí průzkumů
 • Remarketing 
 • Kategorie podle zájmu
 • Cílení na mobilního operátora
 • Cílení na základě rychlosti připojení
 • Funkce závislé na místním identifikátoru, včetně těchto:     
  • Metrika měření konverzí
  • Měření konverzí v aplikaci
  • Měření unikátních zásahů
  • „Přestat zobrazovat tuto reklamu“
  • Sekvenční střídání kreativ
  • Střídání videokreativ a vytvoření scénáře
  • Pravidla videoreklam a pravidla reklam v relacích
  • Omezení frekvence
  • Přehledy zásahů cookies, unikátních zásahů nebo konverzí v aplikaci
  • Některé detekce neplatného provozu
  • V přenosu dat nebudou k dispozici některá pole, například pole User ID
Možnosti detekce podvodů mohou být u omezených reklam snížené. Majitelům obsahu doporučujeme, aby informovali inzerenty, že funkce filtrování neplatného provozu může mít u návštěvnosti, u které jsou zobrazovány omezené reklamy, nižší účinnost.

Vhodnost poptávky

Úvodní nabídka produktu podporuje zprostředkování, aplikace a videa ve službě AdMob. V případě signálu omezených reklam nebudou kampaně ve službě AdMob zobrazovat reklamy.

Programatická poptávka není pro omezené reklamy vhodná. Jedná se o programatický prodej zaručeného inventáře, preferované dohody, soukromé aukce, otevřené aukce pro poptávku z Googlu a poptávku třetích stran, včetně Authorized Buyers a otevřených nabídek. Poptávka z Googlu jako součást řetězce zprostředkování není podporována.

Služba AdSense (AdSense pro vyhledávání a AdSense pro obsah) nebude podporována a nadále bude pro zobrazování reklam vyžadovat souhlas s používáním cookies.

Vhodnost kreativ

Zprostředkování

Když jsou pomocí nástrojů společnosti Google pro souhlas uživatele z EU zapnuté nepersonalizované reklamy, nedochází u zprostředkování k žádnému vynucení kreativ a stejné zásady budou rozšířeny i na kreativy omezených reklam zobrazované přes zprostředkování. Na základě rámce TCF v2.0 kontrolujeme, zda poskytovatelé reklamních technologií a ostatní zdroje programatické poptávky neporušují zásady společnosti Google a zda mají alespoň jeden právní základ pro zpracování dat, než je zahrneme do kaskády zprostředkování.

Implementace

Nezavádíme žádné nové ovládací prvky uživatelského rozhraní, které by omezené reklamy implementovaly. Použití omezených reklam určují majitelé obsahu.

 • Sada GMA SDK: Na platformách AndroidiOS mohou majitelé aplikace omezené reklamy aktivovat pomocí klíče gad_has_consent_for_cookies ve sdíleném úložišti platformy.

U majitelů obsahu, kteří používají rámec TCF v2.0 sdružení IAB, budeme respektovat signál souhlasu s používáním cookies nebo ID (účel 1), který je obsažen v řetězci TC. O omezené reklamy se bude žádat, pokud chybí souhlas pro účel 1, ale společnost Google jako dodavatel může uplatnit princip oprávněného zájmu nebo souhlas pro účely 2, 7, 9 a 10.

U žádostí o omezené reklamy nebudou dostupné přehledy pro konverze v aplikaci. Přehledy o zobrazení omezených reklam jsou dostupné použitím dimenze Omezení zobrazování.

Je vyžadována akce týkající se platforem pro správu souhlasu

Majitelé obsahu, kteří používají Funding Choices, budou mít možnost vytvořit a zobrazovat žádosti o souhlas s odhlášením účelu 1 na základě použití rámce TCF v2.0.

U ostatních platforem pro správu souhlasu podle rámce TCF v2.0 sdružení IAB by pro podporu omezených reklam nemělo být potřeba provádět žádnou akci. Existující řetězec TC obsahuje všechny relevantní signály požadované k výběru správného režimu zobrazení. Pokud jsou pro Google jako poskytovatele reklamních technologií splněny následující podmínky, zobrazíme omezené reklamy:

 • Žádný souhlas pro účely 1, 3 a 4
 • Oprávněný zájem nebo souhlas pro libovolný jiný účel

Omezené reklamy v aplikacích budou v současnosti podporovány pouze v případě použití rámce souhlasu TCF v2.0 sdružení IAB. Pokud majitel obsahu využívá personalizovaný nástroj pro získávání souhlasu a uživatel odmítne souhlas s používáním identifikátorů zařízení, žádost o reklamu majitel nesmí odeslat. V tuto chvíli totiž nemáme žádnou metodu, kterou by majitel obsahu nevyužívající rámec TCF v2.0 signalizoval, že chce dodat omezené reklamy.

Majitelům obsahu budou dostupné následující režimy zobrazování reklam:

Režim zobrazování reklam Personalizované reklamy Nepersonalizované reklamy Omezené reklamy
Ochrana před neplatným provozem a podvody Podporováno Podporováno Nepodporováno
Programatická poptávka z Googlu Podporováno Podporováno Nepodporováno
Programatická poptávka od externích nákupčích Podporováno Nepodporováno Nepodporováno
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
' data-mime-type=
Zpeněžujte uživatele z rozvíjejících se trhů pomocí reklam při spuštění aplikace

Pochází většina uživatelů vaší aplikace z rozvíjejících se trhů? Tito uživatelé budou spíše interagovat s reklamami a vy získáte skvělou příležitost je efektivněji oslovit pomocí reklam při spuštění aplikace.

Vyzkoušejte reklamy při spuštění aplikace

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
false
true
true
73175