Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Omezené reklamy

Omezené reklamy umožňují majitelům obsahu zobrazovat reklamy omezeným způsobem. Omezené reklamy zakazují shromažďování, sdílení a používání osobních údajů k personalizaci reklam. Poznámky:

 • Technologie zobrazování reklam (náš kód SDK) budou stále ukládány do mezipaměti nebo instalovány jako součást normálního provozu mobilních operačních systémů uživatelů. Kreativy reklam budou stále zasílány do zařízení a v některých případech ukládány do jejich mezipaměti. Při základním zobrazování reklam se údaje, jako je například IP adresa, budou nadále používat. 
 • Pouze v případě, že jsou zapnuty programatické omezené reklamy, budou soubory cookie a místní úložiště sloužící pouze pro detekci neplatné návštěvnosti používány k obraně před podvody a zneužíváním. Google nevyžaduje, aby majitelé obsahu získali souhlas pro tento způsob použití.

V případě, že majitel obsahu používá rámec transparentnosti a souhlasu (TCF) verze 2.0 organizace IAB a nezíská souhlas pro účel 1, pokusíme se zobrazit vhodnou omezenou reklamu. Alternativně může majitel stránek ručně odeslat signál (viz Implementace) a Google se pokusí zobrazit vhodnou omezenou reklamu bez ohledu na polohu uživatele.

Omezené reklamy v aplikacích jsou momentálně podporovány pouze v případě použití rámce TCF ve verzi 2.2.

Použití místních identifikátorů

Omezené reklamy vypnou veškerá přizpůsobení a funkce, které vyžadují použití místního identifikátoru. To znamená, že některé funkce nejsou pro omezené reklamy k dispozici:

Funkce, které nejsou k dispozici u omezených reklam

Řádkové položky, které nějakou z těchto nedostupných funkcí využívají, nejsou pro omezené reklamy vhodné:

 • Veškerá personalizace reklam
 • Cílení na publikum
 • Měření nárůstu vyhledávání
 • Měření dopadu na značku pomocí průzkumů
 • Remarketing 
 • Kategorie podle zájmu
 • Cílení na mobilního operátora
 • Cílení na základě rychlosti připojení
 • Funkce závislé na místním identifikátoru, včetně těchto:
  • Metrika měření konverzí
  • Měření konverzí v aplikaci
  • Měření unikátních zásahů
  • „Přestat zobrazovat tuto reklamu“
  • Sekvenční střídání kreativ
  • Střídání videokreativ a vytvoření scénáře
  • Omezení frekvence
  • Přehledy zásahů cookies, unikátních zásahů nebo konverzí v aplikaci
  • Některé detekce neplatné návštěvnosti v závislosti na vašem nastavení programatických omezených reklam

Vhodnost poptávky

Omezené reklamy podporují kaskádové zprostředkování ve službě AdMob. V případě signálu omezených reklam nebudou kampaně ve službě AdMob zobrazovat reklamy. Programatická poptávka a kampaně jsou u omezených reklam k dispozici jen v případě, že majitel obsahu zapne programatické omezené reklamy.

Programatické omezené reklamy

Programatické nabídky jsou k dispozici u inventáře vhodného pro omezené reklamy. Majitel obsahu může tento režim zobrazování aktivovat, aby při zobrazování omezených reklam zohledňoval kontextovou programatickou poptávku a zároveň aktivoval poptávku z Googlu, kampaní, ze služby Authorized Buyers a z Nabídek pomocí SDK.

Pokud se majitelé obsahu rozhodnou používat tento nový režim zobrazování, Google využije pro odsouhlasenou i neodsouhlasenou návštěvnost soubory cookie a místní úložiště pro detekci neplatné návštěvnosti. Programatická poptávka bude aktivována (a soubory cookie a místní úložiště pro neplatnou návštěvnost budou využívány), když (1) nebude k dispozici certifikovaná platforma pro správu souhlasu, (2) omezené reklamy budou povoleny v žádosti o reklamu nebo (3) uživatel zamítne souhlas pro účel v rámci TCF (Transparency and Consent Framework) organizace IAB pro Evropu a signál pro ostatní právní důvody vyžadovaný u omezených reklam bude přítomen v řetězci TC.

V případě, že platforma pro správu souhlasu není k dispozici, připomínáme majitelům obsahu, že musí i nadále dodržovat všechna relevantní ustanovení zásad pro souhlas uživatele z EU (včetně povinnosti jasně identifikovat všechny subjekty, které mohou shromažďovat, přijímat a používat osobní údaje koncových uživatelů, ve snadno přístupných informacích o tom, jak jsou osobní údaje koncových uživatelů využívány).

Programatické omezené reklamy jsou nepovinné. Majitelé obsahu nesou právní odpovědnost za nástroje, kterými souhlasy shromažďují, včetně souhlasů se způsobem používání cookies a místních úložišť v online inzerci. Majitelé obsahu by měli ve spolupráci se svým právním týmem určit, zda budou tuto funkci využívat, a zohlednit při tom všechny související právní předpisy a vysvětlení regulací.

Majitelé stránek, kteří nechtějí používat soubory cookie a místní úložiště pouze pro detekci neplatné návštěvnosti bez souhlasu uživatele, by tuto funkci měli vypnout v uživatelském rozhraní AdMob.

Vypnutí programatických omezených reklam

Programatické omezené reklamy jsou ve výchozím nastavení zapnuté a lze je kdykoli vypnout. Když chcete programatické omezené reklamy vypnout, postupujte tímto způsobem:

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Přejděte do sekce Nastavení a poté Informace o účtu.
 3. Vypněte programatické omezené reklamy.
Pokud spravujete aplikaci ve službě AdMob i Ad Manager, vypne toto nastavení vypne programatické omezené reklamy bez ohledu na nastavení ve službě Ad Manager.

Zapnutí programatických omezených reklam

Pokud byly dříve programatické omezené reklamy vypnuty, zapněte je tímto způsobem:

 1. Přihlaste se k účtu AdMob na adrese https://apps.admob.com.
 2. Přejděte do sekce Nastavení a poté Informace o účtu.
 3. Zapněte programatické omezené reklamy.

Vhodnost kreativ

Zprostředkování

Když jsou pomocí Nástroje společnosti Google pro souhlas uživatele z EU zapnuté nepersonalizované reklamy, nedochází u zprostředkování k žádnému vynucení kreativ a stejné zásady budou rozšířeny i na kreativy omezených reklam zobrazované přes zprostředkování. Podle TCF v2.0 jsou všechny kreativy obecně vhodné, ale podobně jako u rezervací kontrolujeme, zda poskytovatelé reklamní technologie a ostatní zdroje programatické poptávky neporušují zásady společnosti Google a zda mají alespoň jeden právní základ pro zpracování dat.

Implementation

Nezavádíme žádné nové ovládací prvky uživatelského rozhraní, které by omezené reklamy implementovaly. Použití omezených reklam určují majitelé obsahu.
 • Sada GMA SDK: Na platformách Android a iOS mohou majitelé aplikace aktivovat omezené reklamy pomocí klíče gad_has_consent_for_cookies ve sdíleném úložišti platformy.
U majitelů obsahu, kteří používají rámec TCF v2.2 sdružení IAB, budeme respektovat signál souhlasu s používáním cookies nebo ID (účel 1), který je obsažen v řetězci TC. Omezené reklamy budou žádány, pokud chybí souhlas pro účel 1, ale platí princip oprávněného zájmu nebo byl získán souhlas pro účely 2, 7, 9 a 10.
U žádostí o omezené reklamy nebudou dostupné přehledy pro konverze v aplikaci. Přehledy o zobrazení omezených reklam jsou dostupné použitím dimenze Omezení zobrazování.
 

Je vyžadována akce týkající se platforem pro správu souhlasu

Majitelé obsahu, kteří používají nástroj Ochrana soukromí a sdělení, mohou vytvářet a zobrazovat žádosti o souhlas na základě použití rámce TCF v2.2 sdružení IAB.

Ostatní certifikované platformy pro správu souhlasu IAB TCF v2.2 nebudou vyžadovat žádnou akci pro podporu omezených reklam. Existující řetězec TC obsahuje všechny relevantní signály požadované k výběru správného režimu zobrazení. Pokud jsou pro Google jako poskytovatele reklamních technologií splněny následující podmínky, zobrazíme omezené reklamy:

 • Žádný souhlas pro účel 1
 • Oprávněný zájem nebo souhlas pro účely 2, 7, 9 a 10

Personalizované nástroje pro shromažďování souhlasu budou muset zažádat o souhlas s používáním cookies. A pokud uživatel odmítne, budou muset použít nová rozhraní API, aby signalizovaly, že se mají zobrazovat reklamy bez použití ID.

Majitelům obsahu budou dostupné následující režimy zobrazování reklam:

Režim zobrazování reklam Personalizované reklamy Nepersonalizované reklamy Omezené reklamy
Programatické Neprogramatické
Ochrana před neplatnou návštěvností a podvody Podporováno Podporováno Podporováno Nepodporováno
Programatická poptávka z Googlu Podporováno Podporováno Podporováno Nepodporováno
Programatická poptávka od externích nákupčích Podporováno Podporováno Podporováno Nepodporováno

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka