Historia zmian zasad Ad Managera

W tej historii zmian Google informuje o aktualizacjach zasad i ograniczeń dotyczących Ad Managera. Wydawcy są zobowiązani do śledzenia zmian i przestrzegania wszystkich zasad.

Zasady Google dotyczące wydawców (styczeń 2023 r.)

W styczniu 2023 r. wprowadzimy te zmiany w Zasadach Google dotyczących wydawców:

  • Stale dążymy do upraszczania Zasad Google dotyczących wydawców, dlatego zaktualizujemy je poprzez dodanie do ich sekcji „Wymagania i inne standardy” dotychczasowych zasad dotyczących złośliwego i niechcianego oprogramowania.
  • Wytyczne dla partnerów korzystających z Google Ad Managera zostaną zaktualizowane, aby doprecyzować, że Google nie ponosi żadnej odpowiedzialności w obliczu (i) przeprowadzania przez podmiot nadrzędny lub podmiot podrzędny zmiany zdarzenia kontroli ani (ii) przypisywania przez niego innym firmom sieci, zasobów reklamowych lub umowy o świadczenie usług Google Ad Managera.

W ostatnich miesiącach wprowadziliśmy też w Zasadach Google dotyczących wydawców te 2 aktualizacje:

(Opublikowano w grudniu 2022 r.)

Aktualizacja Wytycznych dla partnerów korzystających z Ad Managera dotycząca zaszyfrowanych sygnałów od wydawców (czerwiec 2021 r.)

W lipcu 2021 roku zaktualizujemy Wytyczne dla partnerów korzystających z Google Ad Managera o wskazówki na temat nowej funkcji zaszyfrowanych sygnałów od wydawców (obecnie znajduje się ona w fazie testów beta i nie jest dostępna dla wszystkich użytkowników). Podczas używania funkcji zaszyfrowanych sygnałów od wydawców należy przestrzegać tych wymagań:

  • Gdy funkcja ta służy do przekazywania danych przez systemy Google do kupującego wybranego przez wydawcę, wydawca musi upewnić się, że zbieranie sygnałów przebiega zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i wymaganiami związanymi z prywatnością oraz w żaden sposób nie zakłóca procesów wyświetlania reklam przez Google ani nie oddziałuje na te procesy.
  • Dane przekazywane przez systemy Google za pomocą zaszyfrowanych sygnałów od wydawców muszą być tak zaszyfrowane, aby sygnały nie mogły być odczytane przez Google.

Zaszyfrowane dane przekazywane za pomocą tej funkcji są zwolnione z konieczności stosowania zabezpieczenia przed nieprawidłową aktywnością w ramach Zasad programu dotyczących platform oraz zabezpieczenia przed identyfikowaniem użytkowników w ramach Zasad Google dotyczących wydawców w takim samym zakresie, jak pliki cookie HTTP lub identyfikatory urządzeń mobilnych, które użytkownik może zresetować, zaprojektowane do użytku reklamowego.

Ta aktualizacja zasad zacznie obowiązywać od 15 lipca 2021 roku włącznie.

(Opublikowano w czerwcu 2021 r.)

Aktualizacja wymagań technicznych dotyczących ramek do wyświetlania treści internetowych w aplikacjach (maj 2022 r.)

W maju 2022 roku zaktualizowaliśmy wymagania techniczne dotyczące ramek do wyświetlania treści internetowych w aplikacjach (zasady AdSensezasady Ad Managera). Deweloperzy aplikacji, którzy chcą zarabiać, publikując reklamy displayowe pochodzące z AdSense i Ad Managera, mogą używać dowolnej z dostępnych opcji lub nowego interfejsu WebView API for Ads. Więcej dowiesz się z dokumentacji dla deweloperów na Androida lub iOS.

(Opublikowano w maju 2022 r.)

Aktualizacja dotycząca Ukrainy (marzec 2022 r.)

Z powodu wojny w Ukrainie wstrzymamy możliwość zarabiania na treściach przedstawiających, negujących lub pochwalających wojnę.

(Opublikowano 23 marca 2022 r.)

Aktualizacja zasad dotyczących generowania przychodu przez media finansowane ze środków Federacji Rosyjskiej (luty 2022 r.)

Z powodu wojny w Ukrainie wstrzymujemy możliwość generowania przychodu w Google przez media finansowane ze środków Federacji Rosyjskiej.

Będziemy dalej monitorować sytuację i w razie potrzeby wprowadzać odpowiednie zmiany.

Ta zmiana zaczyna obowiązywać od razu.

(Opublikowano w lutym 2022 r.)

Aktualizacja listy sankcji nakładanych przez amerykański Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (luty 2022 r.)

Zaktualizowaliśmy listę w sekcji Zgodność z sankcjami w Zasadach Google dotyczących wydawców, tak aby uwzględniała tzw. Doniecką Republikę Ludową (DRL) i Ługańską Republikę Ludową (ŁRL) oraz była zgodna z ustaleniami Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (OFAC). Ta zmiana zaczyna obowiązywać od razu.

Strony dotyczące ograniczeń AdMob, AdSenseAd Managera związanych z krajem zostały zaktualizowane tak, aby odzwierciedlały tę zmianę.

(Opublikowano w lutym 2022 r.)

Aktualizacja zasad dotyczących treści wprowadzających w błąd dotycząca nierzetelnych i szkodliwych deklaracji (październik 2021 r.)

W listopadzie 2021 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców związane z treściami wprowadzającymi w błąd – w zasadach dotyczących nierzetelnych i szkodliwych deklaracji znajdą się nowe zapisy zakazujące publikowania treści promujących sprzeczne z konsensusem naukowym twierdzenia na temat zmian klimatycznych. Nowe zasady zaczniemy egzekwować 8 listopada 2021 r.

(Opublikowano w październiku 2021 r.)

Uproszczenie i ujednolicenie zasad (wrzesień 2021 r.)

Stale pracujemy nad upraszczaniem i ułatwianiem stosowania naszych zasad dla wydawców. W związku ze zmianami zasad dotyczących zachowania z września 2021 r. wprowadzamy nowe Centrum pomocy dotyczące zasad dla wydawców. Dzięki niemu wydawcy będą mieli lepszy dostęp do naszych zasad i będą mogli z łatwością zrozumieć ich wpływ na konta niezależnie od wykorzystywanych usług.

Zasady Google dotyczące wydawców i Ograniczenia Google dotyczące wydawców nadal będą widoczne w Centrum pomocy AdMob, AdSenseAd Managera. Z czasem przeniesiemy je do nowego Centrum pomocy dotyczącego zasad dla wydawców.

Oprócz zasad i ograniczeń Centrum pomocy dotyczące zasad dla wydawców zawiera glosariusz z najczęstszymi terminami używanymi w zasadach oraz specjalne strony poświęcone poszczególnym zasadom i ograniczeniom zawierające dodatkowe materiały, które wyjaśniają język zasad.

(Opublikowano we wrześniu 2021 r.)

Aktualizacja standardowych klauzul umownych (SKU) (październik 2021 r.)

W październiku 2021 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców związane ze standardowymi klauzulami umownymi (SKU). Ta zmiana wynika z zastosowania przez Google zaktualizowanych standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.

(Opublikowano we wrześniu 2021 r.)

Uproszczenie i ujednolicenie zasad dotyczących zachowania (sierpień 2021 r.)

Stale pracujemy nad upraszczaniem i ułatwianiem stosowania naszych zasad dla wydawców. We wrześniu 2021 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców i Ograniczenia dotyczące wydawców, aby ujednolicić je z częścią naszych zasad dotyczących zachowania (czyli zasad i ograniczeń, które regulują sposób wyświetlania reklam). Ujednolicimy w ten sposób wersje zasad obowiązujących w usługach AdSense, AdMob i Ad Manager i dotyczących zakłócania reklam, wartości zasobów reklamowych oraz standardów branżowych (zbioru standardów, których przestrzegania wymagamy od naszych wydawców).

We wrześniu 2019 roku wprowadziliśmy zmiany w polityce treści w usługach dla wydawców, aby wdrożyć Zasady Google dotyczące wydawców i Ograniczenia Google dotyczące wydawców. Obecna aktualizacja to kontynuacja naszych prac.

Aktualizacja wprowadzi także dwie nowe zasady: wymóg zgodności z zasadami Better Ads Standards opracowanymi przez Coalition for Better Ads oraz zasady dotyczące nieuczciwych deklaracji.

Chcemy, aby wydawcy mieli łatwy dostęp do naszych zasad i mogli z łatwością rozumieć wpływ tych zasad na ich konta niezależnie od usług, z których korzystają. Dlatego też uruchamiamy ulepszoną wersję Centrum pomocy.

Pamiętaj, że te zasady i ograniczenia uzupełniają inne zasady regulujące korzystanie z usług Google dla wydawców.

(Opublikowano w sierpniu 2021 r.)

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców: okrucieństwo wobec zwierząt (sierpień 2021 r.)

W sierpniu 2021 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców związane z gatunkami zagrożonymi wyginięciem, aby doprecyzować, że zakazujemy publikowania treści promujących okrucieństwo lub nieuzasadnioną przemoc wobec zwierząt. W ramach tej aktualizacji połączymy zasady dotyczące gatunków zagrożonych wyginięciem i zasady dotyczące okrucieństwa wobec zwierząt w jedną kategorię zasad dotyczących okrucieństwa wobec zwierząt.

(Opublikowano w lipcu 2021 r.)

Aktualizacja Wytycznych dla partnerów korzystających z Ad Managera dotycząca zaszyfrowanych sygnałów od wydawców (czerwiec 2021 r.)

W lipcu 2021 roku zaktualizujemy Wytyczne dla partnerów korzystających z Google Ad Managera o wskazówki na temat nowej funkcji zaszyfrowanych sygnałów od wydawców (obecnie znajduje się ona w fazie testów beta i nie jest dostępna dla wszystkich użytkowników). Podczas używania funkcji zaszyfrowanych sygnałów od wydawców należy przestrzegać tych wymagań:

  • Gdy funkcja ta służy do przekazywania danych przez systemy Google do kupującego wybranego przez wydawcę, wydawca musi upewnić się, że zbieranie sygnałów przebiega zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i wymaganiami związanymi z prywatnością oraz w żaden sposób nie zakłóca procesów wyświetlania reklam przez Google ani nie oddziałuje na te procesy.
  • Dane przekazywane przez systemy Google za pomocą zaszyfrowanych sygnałów od wydawców muszą być tak zaszyfrowane, aby sygnały nie mogły być odczytane przez Google.

Zaszyfrowane dane przekazywane za pomocą tej funkcji są zwolnione z konieczności stosowania zabezpieczenia przed nieprawidłową aktywnością w ramach Zasad programu dotyczących platform oraz zabezpieczenia przed identyfikowaniem użytkowników w ramach Zasad Google dotyczących wydawców w takim samym zakresie, jak pliki cookie HTTP lub identyfikatory urządzeń mobilnych, które użytkownik może zresetować, zaprojektowane do użytku reklamowego.

Ta aktualizacja zasad zacznie obowiązywać od 15 lipca 2021 roku włącznie.

(Opublikowano w czerwcu 2021 r.)

Aktualizacja zasad dotyczących treści wprowadzających w błąd (maj 2021 r.)

W maju 2021 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców związane z treściami wprowadzającymi w błąd. Wprowadzamy te zmiany, aby lepiej uporządkować zagadnienia objęte zasadami. Dwie zasady umieszczone wcześniej w sekcji „Treści niebezpieczne lub obraźliwe” znajdą się teraz w sekcji „Treści wprowadzające w błąd”. Nie zezwalają one na (1) treści promujące szkodliwe twierdzenia dotyczące zdrowia i (2) treści dotyczące obecnego kryzysu zdrowotnego, które są sprzeczne z konsensusem naukowym. Przeniesiemy je z sekcji „Treści niebezpieczne lub obraźliwe” do (nowej) sekcji „Nierzetelne deklaracje” na stronie zasad dotyczących treści wprowadzających w błąd.

Zdecydowaliśmy się na te zmiany, aby poprawić czytelność zasad i pomóc w ich zrozumieniu. Nie będą one jednak miały wpływu na obowiązujące zakazy i ograniczenia.

(Opublikowano w kwietniu 2021 r.)

Aktualizacja listy sankcji nakładanych przez amerykańskie Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (luty 2021 r.)

W lutym 2021 r. strona Ograniczenia AdSense związane z krajem zostanie zaktualizowana, tak aby jej treść odzwierciedlała usunięcie Sudanu z listy sankcji nakładanych przez amerykańskie Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Asset Control). Aktualizacja wejdzie w życie 24 lutego 2021 r.

W związku z tą zmianą usługa Google AdSense będzie dostępna dla wydawców w Sudanie.

(Opublikowano w lutym 2021 r.)

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców pod kątem treści o charakterze jednoznacznie seksualnym (luty 2021 r.)

W lutym 2021 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców. Treści, które mogą być interpretowane jako promowanie aktu seksualnego w zamian za pieniądze, staną się oddzielną kategorią „Akty seksualne w zamian za wynagrodzenie”. Ponadto zaktualizujemy przykłady (obejmujące prostytucję, usługi towarzyskie i escort, masaż intymny oraz pieszczoty intymne), by wyraźnie zakazać promowania sponsoringu lub innych układów seksualnych, w których jedna z osób oczekuje, że druga będzie przekazywać jej pieniądze, prezenty, zapewniać pomoc finansową, mentoring lub inne cenne korzyści, tak jak w przypadku tzw. sugardatingu.

(Opublikowano w grudniu 2020 r.)

Zmiany w Wytycznych dla partnerów korzystających z Google Ad Managera dotyczących nieprawidłowej aktywności (wrzesień 2020 r.)

We wrześniu 2020 r. zaktualizujemy Wytyczne dla partnerów korzystających z Ad Managera dotyczące nieprawidłowej aktywności – uwzględnimy ograniczenia dotyczące sposobu przekazywania żądań reklamy i wyświetleń w ramach Otwartego ustalania stawek w aplikacji. Korzystając z Otwartego ustalania stawek w aplikacji, partnerzy nie będą mogli wysyłać żądań reklam przy użyciu rozwiązań pośredniczących, w tym swoich własnych systemów, które dynamicznie lub automatycznie przydzielają żądania reklamy i generują zarobki na podstawie rzeczywistych, szacunkowych lub jakichkolwiek innych informacji o cenach w czasie rzeczywistym.

(Opublikowano we wrześniu 2020 r.)

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców (wrzesień 2020 r.)

We wrześniu 2020 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców, by zabronić zarabiania na stronach internetowych, witrynach i aplikacjach, których większość treści jest w nieobsługiwanym języku lub które nie zawierają treści. Od 15 września 2020 r. nie będzie można zarabiać za pomocą usług AdSense, Ad Manager lub AdMob na nowych witrynach w nieobsługiwanych językach lub niezawierających treści.

(Opublikowano w sierpniu 2020 r.)

Aktualizacja standardowych klauzul umownych (sierpień 2020 r.)

Od 12 sierpnia 2020 roku przy przenoszeniu danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, które pochodzą z internetowych usług reklamowych i pomiarowych, Google będzie korzystać ze Standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. W odniesieniu do usług podmiotów przetwarzających dane Google aktualizuje Zasady przetwarzania danych Google Ads, by uwzględniały Standardowe klauzule umowne w przypadku przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym, które mają siedzibę w krajach trzecich. W odniesieniu do usług administratorów danych Google aktualizuje Warunki Google Ads dotyczące współpracy między administratorami w zakresie ochrony danych, by uwzględniały Standardowe klauzule umowne w przypadku przekazywania danych osobowych administratorom, którzy mają siedzibę w krajach trzecich. W konkretnych przypadkach przekazywania danych osobowych stosuje się Standardowe klauzule umowne stanowiące część umowy zawartej między Google a odpowiednim partnerem.

(Opublikowano w sierpniu 2020 r.)

Aktualizacja zasad dotyczących zasobów reklamowych z nagrodą (sierpień 2020 r.)

W sierpniu 2020 r. zaktualizujemy zasady dotyczące zasobów reklamowych z nagrodą, by uwzględnić nowy format reklam pełnoekranowych z nagrodą. Rozszerzy on dotychczasowy katalog formatów reklam z nagrodą o nowe typy reklam oferujących nagrodę. W związku z wprowadzeniem nowego formatu zmieniamy nazwę zasad dotyczących zasobów reklamowych z nagrodą na „Zasady dotyczące reklam, które oferują nagrody”. Nowe zasady będą obejmowały zarówno formaty reklam z nagrodą, jak i reklam pełnoekranowych z nagrodą.

(Opublikowano w lipcu 2020 r.)

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców pod kątem treści wprowadzających w błąd (wrzesień 2020 r.)

We wrześniu 2020 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców pod kątem treści wprowadzających w błąd, by zakazać współpracy z innymi witrynami i kontami oraz zabronić ukrywania i przedstawiania nieprawdziwych informacji na temat tożsamości wydawcy bądź innych istotnych informacji o nim, w przypadku gdy jego treści odnoszą się do polityki, kwestii społecznych lub spraw istotnych dla opinii publicznej. Te zasady zaczną obowiązywać 1 września 2020 r. w Stanach Zjednoczonych, a we wszystkich pozostałych krajach 1 października 2020 r. 

Bardzo poważnie traktujemy naruszenia tych zasad i uważamy je za rażące. Jeśli wykryjemy naruszenie tych zasad, zawiesimy Twoje konta bez wcześniejszego ostrzeżenia.

(Opublikowano w lipcu 2020 r.)
 

Aktualizacja sekcji „Treści niebezpieczne lub obraźliwe” (sierpień 2020 r.)

W sierpniu 2020 r. zaktualizujemy sekcję „Treści niebezpieczne lub obraźliwe” w Zasadach Google dotyczących wydawców. Dodamy do niej informację o tym, że nie zezwalamy na treści dotyczące obecnego kryzysu zdrowotnego, które są sprzeczne z konsensusem naukowym.

(Opublikowano w lipcu 2020 r.)

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców w zakresie umożliwiania nieuczciwego postępowania (sierpień 2020r.)

W sierpniu 2020r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców pod kątem umożliwiania nieuczciwego postępowania, by doprecyzować ograniczenia związane z reklamowaniem treści promujących programy szpiegowskie i technologie monitoringu oraz zarabianiem na takich treściach. Zaktualizowane zasady zabraniają reklamowania treści, które umożliwiają użytkownikowi śledzenie lub monitorowanie innej osoby albo jej działań bez zgody tej osoby, lub reklamują produkty i usługi, które to umożliwiają. Zabronione też będzie zarabianie na takich treściach. Nowe zasady będą obowiązywać na całym świecie.

Wybrane przykłady zakazanych produktów i usług

Programy szpiegowskie i technologie służące do inwigilowania partnera lub partnerki, m.in. programy szpiegowskie i złośliwe oprogramowanie służące do monitorowania SMS-ów, połączeń telefonicznych lub historii przeglądania; urządzenia śledzące GPS przeznaczone do szpiegowania lub śledzenia osób bez ich zgody; promowanie sprzętu do monitoringu (aparatów, rejestratorów dźwięku, kamer samochodowych, ukrytych kamer do monitoringu domu) jako urządzeń do szpiegowania.

Te zasady nie dotyczą a)prywatnych usług detektywistycznych ani b)produktów i usług związanych z lokalizowaniem i monitorowaniem niepełnoletnich dzieci przez ich rodziców.

(Opublikowano w lipcu 2020r.)

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców (sierpień 2020 r.)

W sierpniu 2020 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców, by ujednolicić obowiązujące w naszych usługach zasady dotyczące materiałów związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci oraz ich niegodziwym traktowaniem.

Wprowadzimy też pewne zmiany redakcyjne. Wszystkie wzmianki o „reklamach opartych na zainteresowaniach” zostaną zastąpione przez „reklamy spersonalizowane”, a nasza polityka prywatności dotycząca zgodności z ustawą o ochronie prywatności dzieci w internecie zostanie zaktualizowana.

(Opublikowano w lipcu 2020 r.)

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców pod kątem treści wprowadzających w błąd (marzec 2020 r.)

W marcu 2020 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców pod kątem treści wprowadzających w błąd. Aktualizacja będzie uwzględniać informacje o tym, że nie zezwalamy na treści, które zawierają ewidentnie nieprawdziwe stwierdzenia i mogą negatywnie wpłynąć na udział w procesie wyborczym lub demokratycznym oraz na zaufanie społeczne w tych kwestiach.

Podkreślimy też, że nie zezwalamy na publikowanie treści, które mają na celu wprowadzenie użytkowników w błąd za pomocą sfałszowanych informacji związanych z polityką, kwestiami społecznymi lub sprawami istotnymi dla opinii publicznej.

(Opublikowano w lutym 2020 r.)

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców (kwiecień 2020 r.)

W kwietniu 2020 r. zaktualizujemy Zasady Google dotyczące wydawców, aby ujednolicić obowiązujące w naszych usługach zasady związane z informacjami umożliwiającymi identyfikację osób, gromadzeniem i ujawnianiem danych oraz uzyskiwaniem zgody użytkownika. W zasadach znajdzie się zapis o obowiązku przekazywania użytkownikom bardziej zrozumiałych informacji, zanim wyrażą oni zgodę na udostępnianie lokalizacji swojego urządzenia w celach reklamowych.

(Opublikowano w lutym 2020 r.)

Aktualizacja wartości maksymalnych i ograniczeń systemu obowiązujących w przypadku Google Ad Managera (luty 2020 r.)

W lutym 2020 roku zaktualizujemy informacje podane w artykule Wartości maksymalne i ograniczenia systemu dotyczącym Google Ad Managera. Zrobimy to, by doprecyzować, do czego przeznaczone są poszczególne typy elementów zamówienia: elementy zamówienia typu sponsorowanie, standardowe elementy zamówienia, elementy zamówienia typu priorytet ceny, elementy zamówienia typu sieć, zbiorcze elementy zamówienia oraz elementy zamówienia autoreklamy.

Od czasu wprowadzenia Ad Managera staramy się upraszczać nasze systemy, by pomóc wydawcom w tworzeniu prosperujących firm dzięki reklamie. Chociaż od lat udostępniamy sprawdzone metody używania różnych elementów zamówienia, postanowiliśmy zaktualizować nasze wymagania dotyczące wartości maksymalnych i ograniczeń systemu, tak by odzwierciedlały, w jakim celu zaprojektowaliśmy poszczególne typy tych elementów. Dzięki tym wymaganiom możemy zagwarantować, że wszystkie równoważne źródła ofert reklamowych są traktowane jednakowo, a także, że mamy możliwość wprowadzania zmian, które przynoszą korzyści wszystkim wydawcom.

Obecnie zdecydowana większość (ponad 99%) wydawców używa elementów zamówienia do swoich własnych celów, więc ta zmiana będzie miała wpływ tylko na bardzo nieliczną grupę. Wydawcy będą mieli czas do maja 2020 roku na zapoznanie się z nowymi wymaganiami oraz – w przypadku wydawców, na których ta aktualizacja ma rzeczywisty wpływ – na zapewnienie zgodności z nimi.

(Opublikowano w lutym 2020 r.)

Aktualizacja Ograniczeń Google dotyczących wydawców: hazard online (styczeń 2020 r.)

W styczniu 2020 r. zaktualizujemy ograniczenie Google dotyczące wydawców związane z hazardem, by wyjaśnić, co uważamy za hazard online.

(Opublikowano w grudniu 2019 r.)

Aktualizacja zasad związanych z miejscami docelowymi reklamy: reklamy na stronach wymagających logowania (listopad 2019 r.)

W grudniu 2019 r. zaktualizujemy Zasady programu Google AdSense związane z reklamami na stronach wymagających logowania, aby wyjaśnić, jak postępujemy w przypadku żądań reklamy obok treści, których nie możemy ocenić.

Podczas wyświetlania reklam Google w swoich witrynach partnerzy muszą przestrzegać Zasad programu AdSense, w których „partnerów” określa się mianem „wydawców”. Podczas wyświetlania reklam Google w aplikacji partnerzy muszą też przestrzegać Zasad programu AdMob.

(Opublikowano w listopadzie 2019 r.)

Aktualizacja Zasad Google dotyczących wydawców: treści niebezpieczne lub obraźliwe (listopad 2019 r.)

W grudniu 2019 r. zostaną zaktualizowane Zasady Google dotyczące wydawców związane z treściami niebezpiecznymi lub obraźliwymi.

Będą one obejmować treści opracowane przez międzynarodowe organizacje zajmujące się przemytem narkotyków lub wspierające te organizacje.

(Opublikowano w listopadzie 2019 r.)

Uproszczenie i ujednolicenie naszej polityki treści (wrzesień 2019 r.)

We wrześniu 2019 r. wprowadzimy zmiany w niektórych naszych politykach treści w naszych usługach dla wydawców (AdSense, AdMob i Ad Manager).

Od tej pory Google będzie informować o aktualizacjach zasad i ograniczeń dotyczących Ad Managera w tej historii zmian. Wydawcy są zobowiązani do śledzenia zmian i przestrzegania wszystkich zasad.

Dlaczego wprowadzamy te zmiany

Wydawcy często proszą nas o uproszczenie naszych zasad. Zdajemy sobie sprawę, że wielu z nich wykorzystuje kilka naszych usług. Zależy nam na tym, by nasze zasady i ich wpływ na działalność wydawców były zrozumiałe, niezależnie od usługi.

Oto, czego możesz oczekiwać:

  • Zasady Google dla wydawców określające rodzaje treści, na których nie można zarabiać, korzystając z naszych usług dla wydawców. Należą do nich: treści niezgodne z prawem, materiały związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci i pedofilią, treści o charakterze jednoznacznie seksualnym, tematyka tylko dla dorosłych w treściach dla całej rodziny, treści naruszające własność intelektualną, produkty wytwarzane z gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem, treści niebezpieczne lub obraźliwe, treści umożliwiające nieuczciwe zachowania, treści wprowadzające w błąd, złośliwe lub niechciane oprogramowanie i międzynarodowe usługi matrymonialne.
  • Ograniczenia dla wydawców Google określające rodzaje treści, które można reklamować tylko w niektórych źródłach. Należą do nich: treści erotyczne, szokujące treści, materiały wybuchowe, broń palna, części do broni palnej i produkty powiązane, inna broń, wyroby tytoniowe, używki, sprzedaż i nadużywanie alkoholu, hazard internetowy, leki na receptę i niezatwierdzone leki i suplementy. Google Ads (dawniej AdWords) nadal nie będzie wyświetlać reklam obok tych podlegających ograniczeniom treści. Będzie tylko otrzymywać reklamy z innych usług reklamowych lub w wyniku bezpośrednich umów między wydawcami i reklamodawcami.
  • Dostosowanie zasad we wszystkich naszych usługach dla wydawców, zapewniające prostotę, spójność i przystępność niezależnie od wybranych usług.

Co to oznacza dla Ciebie jako wydawcy korzystającego z Ad Managera

Wszystkie umowy, w tym umowy bezpośrednie, realizowane za pośrednictwem Ad Managera muszą być zgodne z Zasadami Google dotyczącymi wydawców. Treści, które są niezgodne z tymi zasadami, nie podlegają monetyzacji w usłudze Ad Manager. Próba zarabiania na treściach naruszających zasady może spowodować zawieszenie lub usunięcie Twojego konta.

Zarabianie na treściach objętych ograniczeniami Google nie będzie już naruszać zasad. Zamiast tego ograniczymy wyświetlanie reklam obok tych treści zależnie od preferencji każdej usługi reklamowej lub preferencji poszczególnych reklamodawców. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że żadne źródła reklam nie ustalą stawek za Twoje zasoby reklamowe i przy tych objętych ograniczeniami treściach nie będą wyświetlane żadne reklamy. Jeśli więc zdecydujesz się zarabiać na treściach objętych ograniczeniami Google, prawdopodobnie będziesz wyświetlać mniej reklam przy tych treściach niż przy innych, nieobjętych ograniczeniami.

Na treściach podlegającym zasadom dla wydawców Google nie można zarabiać i nie należy umieszczać reklam przy tych treściach. Próba zarabiania na treściach naruszających zasady może spowodować zawieszenie lub usunięcie Twojego konta.

Pamiętaj, że te zasady i ograniczenia uzupełniają inne zasady regulujące korzystanie z usług Google dla wydawców.

Co musisz zrobić

Na razie nic. Centrum pomocy i Centrum zasad zostaną zaktualizowane we wrześniu 2019 r., gdy zaczną obowiązywać nowe zasady i ograniczenia. Zapoznaj się ze zaktualizowanymi zasadami i ograniczeniami, kiedy uzyskasz do nich dostęp, i upewnij się, że Twoje treści ich nie naruszają.

(Opublikowano w sierpniu 2019 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
148
false