Wijzigingslogboek voor Ad Manager-beleid

Google kondigt in dit wijzigingslogboek updates aan van het beleid en de beperkingen voor Ad Manager. Uitgevers moeten op de hoogte blijven van wijzigingen in het beleid en deze altijd naleven.

Update van de technische vereisten voor weergaveframes voor webcontent voor apps (mei 2022)

In mei 2022 zijn de technische vereisten voor weergaveframes voor webcontent voor apps geüpdatet (AdSense-beleid, Ad Manager-beleid). App-ontwikkelaars die inkomsten willen genereren door display-advertenties van AdSense en Ad Manager te publiceren, kunnen een van de bestaande opties gebruiken of de nieuwe optie WebView-API voor advertenties gebruiken. Meer informatie vindt u in de ontwikkelaarsdocumentatie voor Android en iOS.

(Gepost: mei 2022)

Update over Oekraïne (maart 2022)

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne onderbreken we het genereren van inkomsten met content waarin de oorlog wordt geëxploiteerd, gebagatelliseerd of goedgekeurd.

(Gepost op 23 maart 2022)

Update over de inkomstenmogelijkheden van door de overheid gefinancierde media in de Russische Federatie (februari 2022)

Vanwege de oorlog in Oekraïne onderbreken we de mogelijkheden die door de overheid gefinancierde media in de Russische Federatie hebben om inkomsten te genereren via Google.

We houden de situatie actief in de gaten en voeren zo nodig aanpassingen door.

Deze wijziging is onmiddellijk van kracht.

(Gepost in februari 2022)

Update van de sanctielijst van het Amerikaanse Office of Foreign Asset Control (februari 2022)

De lijst Naleving van sancties van het Google-beleid voor uitgevers is geüpdatet om de toevoeging van de zogenoemde Volksrepubliek Donetsk (DNR) en Volksrepubliek Luhansk (LNR) te weerspiegelen en te voldoen aan het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën. Deze toevoeging is onmiddellijk van kracht.

De pagina's met landbeperkingen voor AdMob, AdSense en Ad Manager zijn ook geüpdatet met deze wijziging.

(Gepost in februari 2022)

Update van het beleid voor misleidende content met betrekking tot onbetrouwbare en schadelijke claims (oktober 2021)

In november 2021 wordt het Google-beleid voor uitgevers voor misleidende content met betrekking tot onbetrouwbare en schadelijke claims geüpdatet met nieuw beleid. Dit nieuwe beleid verbiedt content die claims over klimaatverandering promoot die in strijd zijn met de gezaghebbende, wetenschappelijke consensus. Na 8 november 2021 beginnen we met de handhaving van deze beleidsupdate.

(Gepost in oktober 2021)

Ons beleid wordt vereenvoudigd en gestandaardiseerd (september 2021)

We blijven ons inzetten om ons beleid voor uitgevers te vereenvoudigen en te stroomlijnen. In september 2021 pasten we ons gedragsbeleid aan. Nu lanceren we ook een nieuw Helpcentrum voor uitgeversbeleid. Uitgevers hebben in dit nieuwe Helpcentrum eenvoudig toegang tot ons beleid en kunnen makkelijk zien welke gevolgen het beleid voor hen heeft, ongeacht welke producten ze gebruiken.

U kunt het Google-beleid voor uitgevers en de beperkingen voor Google-uitgevers nog steeds bekijken in het Helpcentrum van AdMob, AdSense en Ad Manager. Na verloop van tijd migreren we het beleid en de beperkingen voor uitgevers naar het nieuwe Helpcentrum voor uitgeversbeleid, waar we deze samenvoegen.

Naast het beleid en de beperkingen bevat het Helpcentrum voor uitgeversbeleid een woordenlijst met de meest voorkomende termen in de beleidstekst en speciale pagina's voor elk beleid en elke beperking met aanvullende uitleg over de beleidstekst.

(Gepost in september 2021)

Update naar Standaard contractclausules (SCC's) (oktober 2021)

In oktober 2021 wordt het Google-beleid voor uitgevers met betrekking tot Standaard contractclausules (SCC's) geüpdatet omdat Google de geüpdatete SCC's van de Europese Commissie implementeert.

(Gepost in september 2021)

Vereenvoudiging en standaardisering van ons gedragsbeleid (augustus 2021)

In het kader van onze voortdurende inspanningen om ons beleid voor uitgevers te vereenvoudigen en te stroomlijnen, worden in september 2021 het Google-beleid voor uitgevers en de Beperkingen voor uitgevers geüpdatet met afgestemde versies van sommige van onze bestaande gedragsbeleidsregels (het beleid en de beperkingen die bepalen hoe advertenties worden geïmplementeerd). In deze afgestemde versies zijn versies van beleidsregels samengevoegd uit AdSense, AdMob en Ad Manager. Deze hebben betrekking op advertenties die storing veroorzaken, voorraadwaarde en branchenormen (een verzameling bestaande normen die onze uitgevers moeten naleven).

In september 2019 hebben we wijzigingen in het contentbeleid voor onze uitgeversproducten doorgevoerd waarbij het Google-beleid voor uitgevers en de Beperkingen voor Google-uitgevers werden geïntroduceerd. Dit proces is doorlopend en deze update maakt daarvan deel uit.

Als onderdeel van deze update introduceren we ook 2 nieuwe beleidsregels die moeten worden nageleefd: de Better Ads Standards (normen voor betere advertenties) van de Coalition for Better Ads en een beleid voor oneerlijke verklaringen.

We willen dat onze uitgevers makkelijk toegang hebben tot ons beleid en begrijpen welke gevolgen ons beleid voor hen heeft, ongeacht welke producten ze gebruiken. Daarom lanceren we ook een vernieuwde versie van ons Helpcentrum voor beleid.

Houd er rekening mee dat dit beleid en deze beperkingen gelden in aanvulling op het overige beleid voor het gebruik van Google-uitgeversproducten.

(Gepost in augustus 2021)

Update van het Google-beleid voor uitgevers voor dierenmishandeling (august 2021)

In augustus 2021 wordt het Google-beleid voor uitgevers voor beschermde of bedreigde diersoorten geüpdatet om duidelijk te maken dat we content verbieden die mishandeling of zinloos geweld jegens dieren promoot. In deze update worden het beleid voor beschermde of bedreigde diersoorten en het beleid voor dierenmishandeling samengevoegd onder een nieuw onderwerp over dierenmishandeling.

(Gepost: juli 2021)

Update voor de Partnerrichtlijnen voor Ad Manager: versleutelde signalen van uitgevers (juni 2021)

In juli 2021 worden de Partnerrichtlijnen voor Google Ad Manager geüpdatet met richtlijnen voor de nieuwe functie voor versleutelde signalen van uitgevers (momenteel in bèta, nog niet beschikbaar voor alle gebruikers). Elk gebruik van de functie voor versleutelde signalen van uitgevers moet voldoen aan de volgende vereisten:

  • Als de functie wordt gebruikt om gegevens via de systemen van Google door te geven aan een door de uitgever geselecteerde koper, moet de uitgever ervoor zorgen dat de signaalverzameling voldoet aan alle huidige wetten en privacyvereisten en op geen enkele manier de advertentieweergaveprocessen van Google verstoort of daarmee interactie heeft.
  • Gegevens die via versleutelde signalen van een uitgever worden doorgegeven via de systemen van Google, moeten op zo'n manier worden versleuteld dat de signalen betekenisloos zijn voor Google.

Voor versleutelde gegevens die via de functie worden doorgegeven, geldt dezelfde vrijstelling voor de bepaling 'Ongeldige activiteit' in het Programmabeleid voor platforms en de bepaling 'Identificatie van gebruikers' in het Google-beleid voor uitgevers als voor HTTP-cookies of door de gebruiker opnieuw instelbare mobiele apparaat-ID's die zijn bedoeld voor gebruik in advertenties.

Deze beleidsupdate geldt vanaf 15 juli 2021.

(Gepost: juni 2021)

Update van het beleid voor misleidende content (mei 2021)

In mei 2021 updaten we het Google-beleid voor uitgevers voor misleidende content. Dit doen we om de onderwerpen van het beleid beter te ordenen. Ook worden 2 beleidsregels die tot nu toe onder 'Gevaarlijke of denigrerende content' vermeld staan, verplaatst naar 'Misleidende content'. De 2 beleidsregels verbieden (1) content die schadelijke gezondheidsclaims promoot en (2) content die betrekking heeft op een actuele, ernstige gezondheidscrisis en die in strijd is met de gezaghebbende, wetenschappelijke consensus. Deze beleidsregels worden verplaatst van het gedeelte 'Gevaarlijke of denigrerende content' naar het (nieuwe) gedeelte 'Onbetrouwbare claims' onder 'Misleidende content'.

Deze wijzigingen worden doorgevoerd om de leesbaarheid en begrijpelijkheid te verbeteren en hebben geen invloed op wat het beleid momenteel beperkt of verbiedt.

(Gepost in april 2021)

Update van de sanctielijst van het Amerikaanse Office of Foreign Asset Control (februari 2021)

In februari 2021 wordt de pagina Meer informatie over landspecifieke beperkingen van AdSense geüpdatet zodat deze de verwijdering van Sudan uit de sanctielijst van het Amerikaanse Office of Foreign Asset Control weerspiegelt. Deze update wordt van kracht op 24 februari 2021.

Door deze wijziging komt Google AdSense beschikbaar voor uitgevers in Sudan.

(Gepost in februari 2021)

Update van het Google-beleid voor uitgevers voor seksueel expliciete content (februari 2021)

In februari 2021 wordt het Google-beleid voor uitgevers geüpdatet. Content die kan worden geïnterpreteerd als promotie van het verlenen van seksuele handelingen in ruil voor een vergoeding, wordt voortaan beschouwd als afzonderlijke categorie: 'Seksuele handelingen tegen vergoeding'. Bovendien updaten we de vermelde voorbeelden (prostitutie, gezelschaps- en escortservices, intieme massage, knuffelsites) om beter duidelijk te maken dat we de promotie van daten tegen vergoeding en van seksuele verhoudingen waarbij van één deelnemer wordt verwacht dat deze een andere deelnemer geld, cadeaus, financiële steun, begeleiding of een andere waardevolle vergoeding biedt (bijvoorbeeld 'sugar dating'), niet toestaan.

(Gepost in december 2020)

Update voor de partnerrichtlijnen voor Google Ad Manager: ongeldige activiteit (september 2020)

In september 2020 worden de partnerrichtlijnen voor Ad Manager voor ongeldige activiteit geüpdatet met beperkingen voor de manier waarop advertentieverzoeken en vertoningen via 'Open bieden' in apps mogen worden doorgegeven. Als u 'Open bieden' gebruikt in apps, mogen partners geen advertentieverzoeken sturen via tussenliggende oplossingen (waaronder interne systemen) die dynamisch of programmatisch advertentieverzoeken toewijzen en inkomsten daarmee genereren op basis van werkelijke, geschatte of andere realtime prijsinformatie.

(Gepost in september 2020)

Update van het Google-beleid voor uitgevers (september 2020)

In september 2020 wordt het Google-beleid voor uitgevers geüpdatet met enkele beperkingen voor het genereren van inkomsten. Het is dan niet meer toegestaan om inkomsten te genereren met webpagina's, sites of apps die niet een van onze ondersteunde talen als hoofdtaal hebben of die helemaal geen content bevatten. Vanaf 15 september 2020 staan we nieuwe sites niet meer toe om inkomsten te genereren via AdSense, Ad Manager of AdMob als de taal van de site niet wordt ondersteund of als de site geen content bevat.

(Gepost in augustus 2020)

Update naar standaard contractclausules (SCC's) (augustus 2020)

Vanaf 12 augustus 2020 vertrouwt Google op de Standaard contractclausules (SCC's) van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens voor online advertenties en meting uit de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland. Voor verwerkingsservices updatet Google de Google Ads-voorwaarden voor gegevensverwerking met de SCC's voor de overdracht van persoonsgegevens naar verwerkers die zijn gevestigd in derde landen. Voor Verwerkingsservices updatet Google de Google Ads-voorwaarden voor de gegevensbescherming door de verwerkingsverantwoordelijke met de SCC's voor overdracht van persoonsgegevens naar verwerkingsverantwoordelijken die zijn gevestigd in derde landen. Als er een relevante overdracht van persoonsgegevens plaatsvindt, zijn de SCC's van toepassing op het contract van de Partner met Google.

(Gepost in augustus 2020)

Update van het beleid voor voorraad met beloning (augustus 2020)

In augustus 2020 wordt het beleid voor voorraad met beloning geüpdatet om rekening te houden met de lancering van de nieuwe indeling voor interstitial-advertenties met beloning. Met de nieuwe indeling zijn meer soorten advertenties met beloning mogelijk dan met de huidige indeling voor advertenties met beloning. Na de lancering van deze indeling wijzigen we de naam van het beleid voor voorraad met beloning in 'Beleid voor advertenties die beloningen aanbieden'. Het nieuwe beleid geldt voor beide indelingen: advertenties met beloning en interstitial-advertenties met beloning. 

(Gepost: juli 2020)
 

Update van het Google-beleid voor uitgevers voor misleidende content (september 2020)

Het Google-beleid voor uitgevers voor misleidende content wordt in september 2020 geüpdatet om coördinatie met andere sites of accounts te verbieden en te verbieden dat u uw identiteit of andere belangrijke details over uzelf verbergt of verkeerd voorstelt, in gevallen waar uw content betrekking heeft op politiek, sociaal kwesties of kwesties van algemeen belang. De beleid treedt op 1 september 2020 in werking in de Verenigde Staten en op 1 oktober 2020 in alle andere landen. 

We nemen schendingen van dit beleid uiterst serieus en beschouwen ze als zeer ernstig. Als we schendingen van dit beleid vaststellen, schorten we uw accounts op na detectie en zonder voorafgaande waarschuwing.

(Gepost: juli 2020)
 

Update van het beleid voor gevaarlijke of denigrerende content (augustus 2020)

In augustus 2020 wordt het Google-beleid voor uitgevers voor gevaarlijke of denigrerende content geüpdatet. Doel hiervan is om content te verbieden die betrekking heeft op een actuele, ernstige gezondheidscrisis en in strijd is met de gezaghebbende, wetenschappelijke consensus.

(Gepost: juli 2020)

Update van het Google-beleid voor uitgevers voor het mogelijk maken van oneerlijk gedrag (augustus 2020)

In augustus 2020 wordt het Google-beleid voor uitgevers voor het mogelijk maken van oneerlijk gedrag geüpdatet om de beperkingen te verduidelijken die gelden voor het adverteren met content die spyware en bewakingstechnologie promoot, en voor het genereren van inkomsten hiermee. Het geüpdatete beleid verbiedt de promotie van en het genereren van inkomsten met content waarmee gebruikers andere personen of hun activiteiten zonder hun toestemming kunnen volgen of monitoren. Ook de promotie van producten en services die gebruikers hiertoe in staat stellen, wordt verboden.Dit beleid is wereldwijd van toepassing.

Voorbeelden van producten en services die worden verboden (niet-volledig)

Spyware en technologie die worden gebruikt om intieme partners te controleren, inclusief maar niet beperkt tot spyware/malware die kan worden gebruikt om sms'jes, telefoongesprekken of de browsegeschiedenis te controleren; gps-trackers die specifiek worden gemarket om iemand zonder toestemming te bespioneren of te volgen; promotie van bewakingsapparatuur (camera's, audiorecorders, dashcams, nannycams) die expliciet wordt gemarket voor spionage.

Dit geldt niet voor (a) privédetectiveservices of (b) producten of services die zijn bestemd voor ouders die hun minderjarige kinderen willen volgen of monitoren.

(Gepost: juli 2020)

Update van het Google-beleid voor uitgevers (augustus 2020)

In augustus 2020 wordt het Google-beleid voor uitgevers geüpdatet. Doel hiervan is het bestaande beleid voor de diverse uitgeversproducten te standaardiseren met betrekking tot seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen.

Daarnaast brengen we enkele redactionele wijzigingen aan in de taal van ons beleid. Alle vermeldingen van 'op interesses gebaseerd adverteren' worden vervangen door 'gepersonaliseerd adverteren' en ons privacybeleid voor naleving van de Children’s Online Privacy Protection Act wordt geüpdatet.

(Gepost: juli 2020)

Update van het Google-beleid voor uitgevers met betrekking tot misleidende content (maart 2020)

In maart 2020 updaten we het Google-beleid voor uitgevers met betrekking tot misleidende content. De update is bedoeld om te verduidelijken dat we geen content toestaan met claims die aantoonbaar onwaar zijn en die de deelname aan of het vertrouwen in een electoraal of democratisch proces aanzienlijk kunnen ondermijnen.

Met deze update verduidelijken we bovendien dat we geen content toestaan die gebruikers via gemanipuleerde media misleidt over politieke aangelegenheden, maatschappelijke kwesties of zaken van algemeen belang.

(Gepost in februari 2020)

Update van het Google-beleid voor uitgevers (april 2020)

In april 2020 updaten we het Google-beleid voor uitgevers. Doel hiervan is om het bestaande beleid voor de diverse uitgeversproducten te standaardiseren met betrekking tot persoonlijk identificeerbare informatie, gegevensverzameling, kennisgeving en toestemming van gebruikers. In het kader hiervan leggen we in het beleid vast dat er explicietere kennisgevingen moeten worden getoond voordat gebruikers toestemming geven om de locatie van hun apparaat te delen voor advertentiedoeleinden.

(Gepost in februari 2020)

Update voor systeemlimieten en maximumwaarden van Google Ad Manager (februari 2020)

In februari 2020 worden de systeemlimieten en maximumwaarden van Google Ad Manager geüpdatet om het beoogde gebruik voor specifieke regelitemtypen te verduidelijken: sponsoringsregelitems, standaardregelitems, prijsprioriteitsregelitems, netwerkregelitems, bulkregelitems en regelitems voor eigen advertenties. 

Sinds de introductie van Ad Manager hebben we onze systemen vereenvoudigd zodat uitgevers hun bedrijf nog beter financieel kunnen ondersteunen met advertenties. Hoewel we al jaren praktische tips delen voor hoe elk regelitemtype moet worden gebruikt, updaten we onze vereiste voor systeemlimieten en maximumwaarden om het gebruik te weerspiegelen waarvoor elk regelitemtype speciaal is ontworpen. Deze vereisten zorgen ervoor dat alle gelijkwaardige productbronnen op dezelfde manier worden behandeld en dat Google wijzigingen kan blijven doorvoeren die gunstig zijn voor alle uitgevers.

Tegenwoordig gebruikt de overgrote meerderheid (ruim 99%) van de uitgevers regelitems voor de beoogde doeleinden. Deze wijziging is dus slechts van invloed op een zeer klein aantal uitgevers. Uitgevers hebben tot mei 2020 de tijd om vertrouwd te raken met de vereiste en om voor de betreffende subset te voldoen aan de nieuwe vereiste.

(Gepost in februari 2020)

Update van de beperkingen voor Google-uitgevers: online kansspelen (januari 2020)

In januari 2020 worden de beperkingen voor Google-uitgevers inzake kansspelen geüpdatet met een duidelijke definitie van het begrip 'online kansspelen'.

(Gepost in december 2019)

Update van het beleid voor advertentieplaatsing: advertenties op pagina's waarop moet worden ingelogd (november 2019)

In december 2019 wordt het programmabeleid van Google AdSense voor advertenties op pagina's waarop moet worden ingelogd geüpdatet om te verduidelijken hoe we omgaan met verzoeken om inkomsten te genereren met content die we niet kunnen evalueren.

Ter herinnering: Bij weergave van Google-advertenties op zijn Sites moet de Partner ook voldoen aan het Programmabeleid van AdSense, waarin met 'uitgever' wordt verwezen naar de 'partner'. Als Google-advertenties worden weergegeven in een app, moet de Partner ook voldoen aan het Programmabeleid van AdMob.

(Gepost in november 2019)

Update van het Google-beleid voor uitgevers: gevaarlijke of denigrerende content (november 2019)

In december 2019 wordt het Google-beleid voor uitgevers voor gevaarlijke of denigrerende content geüpdatet.

In dit beleid zijn nu ook regels opgenomen voor content die is gemaakt door of ter ondersteuning van transnationale organisaties op het gebied van drugshandel.

(Gepost in november 2019)

Ons contentbeleid wordt vereenvoudigd en gestandaardiseerd (september 2019)

In september 2019 lanceren we wijzigingen in ons contentbeleid voor onze uitgeversproducten (AdSense, AdMob en Ad Manager).

Houd er rekening mee dat Google in de toekomst wijzigingen in ons beleid en beperkingen voor Ad Manager aankondigt in dit wijzigingslogboek. Uitgevers moeten op de hoogte blijven van wijzigingen in het beleid en deze altijd naleven.

Waarom we deze wijzigingen doorvoeren

Uitgevers vragen ons heel vaak om ons beleid te vereenvoudigen en stroomlijnen. We weten dat veel gebruikers met meerdere van onze uitgeversproducten werken. Daarom willen we duidelijk en overzichtelijk maken hoe u met ons beleid om moet gaan en hoe dit op u van invloed is, ongeacht welke producten u gebruikt.

U kunt het volgende verwachten:

  • Beleid voor Google-uitgevers: Hierin worden de typen content beschreven waarvoor u via onze uitgeversproducten geen inkomsten mag genereren. Dit beleid geldt onder andere voor illegale content, content die betrekking heeft op pedofilie of seksueel misbruik van kinderen, seksueel expliciete content, thema's voor volwassenen in content voor gezinnen, content die intellectuele-eigendomsrechten schendt, content die producten afkomstig van beschermde of bedreigde diersoorten promoot, gevaarlijke of denigrerende content, content die oneerlijk gedrag mogelijk maakt, misleidende content, content die betrekking heeft op schadelijke of ongewenste software en content die betrekking heeft op postorderbruiden.
  • Beperkingen voor Google-uitgevers: Hierin worden de typen content beschreven waarvoor beperkte advertentiebronnen beschikbaar zijn. Deze beperkingen gelden onder andere voor seksuele content, schokkende content, content die betrekking heeft op explosieven, vuurwapens, vuurwapenonderdelen, verwante producten en overige wapens, content die betrekking heeft op tabak, drugs, alcoholverkoop en -misbruik, online kansspelen en geneesmiddelen op recept en content die betrekking heeft op niet-goedgekeurde farmaceutische producten en supplementen. Bij deze typen content geeft Google Ads (voorheen AdWords) geen advertenties meer weer. Er worden alleen advertenties gebruikt die afkomstig zijn van andere advertentieproducten of van directe deals tussen uitgevers en adverteerders.
  • We brengen onze uitgeversproducten op één lijn om u eenvoudigere, consistentere en duidelijkere informatie te bieden, ongeacht de producten die u gebruikt.

Wat dit betekent voor u als Ad Manager-uitgever

Alle deals, waaronder directe deals, die worden weergegeven via Ad Manager moeten voldoen aan de bepalingen in het Google-beleid voor uitgevers. Met content die niet aan deze bepalingen voldoet, mogen geen inkomsten worden gegenereerd via Ad Manager. Als u probeert inkomsten te genereren met content die het beleid schendt, kunnen uw accounts worden opgeschort of beëindigd.

Wanneer gebruikers inkomsten genereren met content die valt onder de Beperkingen voor Google-uitgevers, wordt dit niet meer gezien als beleidsschending. In plaats daarvan beperken we de weergave van advertenties bij de content waar nodig, op basis van de voorkeuren van elk advertentieproduct en/of de voorkeuren van afzonderlijke adverteerders. In sommige gevallen betekent dit dat er geen advertentiebronnen op uw voorraad bieden en dat er geen advertenties worden weergegeven bij deze beperkte content. U kunt er dus voor kiezen om inkomsten te genereren met content die valt onder de Beperkingen voor Google-uitgevers, maar u ontvangt waarschijnlijk minder advertenties voor deze content dan voor niet-beperkte content.

Het is niet toegestaan om inkomsten te genereren met en advertenties te plaatsen bij content die valt onder het Beleid voor Google-uitgevers. Als u probeert inkomsten te genereren met content die het beleid schendt, kunnen uw accounts worden opgeschort of beëindigd.

Houd er rekening mee dat dit beleid en deze beperkingen gelden in aanvulling op het overige beleid betreffende het gebruik van Google-uitgeversproducten.

Wat u moet doen

Op dit moment hoeft u niets te doen. Wanneer de wijzigingen in september 2019 van kracht worden, updaten we het Helpcentrum en het Beleidscentrum met een volledig overzicht van het beleid en de beperkingen. We willen u vragen om het geüpdatete beleid en de beperkingen dan door te nemen en ervoor te zorgen dat uw content hieraan voldoet.

(Gepost in augustus 2019)

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false
false
true
148
false
false