Protokol změn zásad služby Ad Manager

V tomto protokolu změn společnost Google oznamuje aktualizace zásad a omezení služby Ad Manager. Majitelé stránek jsou povinni udržovat si o zásadách přehled a vždy je splňovat.

Zjednodušení a standardizace obsahových zásad (září 2019)

V srpnu 2019 vstoupí v platnost změny některých obsahových zásad našich služeb pro majitele stránek (AdSense, AdMob a Ad Manager).

Upozorňujeme, že do budoucna bude společnost Google o aktualizacích zásad a omezení služby Ad Manager informovat prostřednictvím tohoto protokolu změn. Majitelé stránek jsou povinni udržovat si o zásadách přehled a vždy je splňovat.

Proč tyto změny děláme?

Jedním z nejčastějších požadavků majitelů stránek je, abychom zjednodušili a zestručnili naše zásady. Víme, že mnozí z vás využívají hned několik našich služeb pro majitele stránek. Ať už používáte kteroukoli z nich, chceme, abyste vždy snadno a rychle pochopili, jak s našimi zásadami pracovat a co pro vás znamenají.

Co můžete očekávat:

  • Zásady společnosti Google pro majitele stránek – určují typy obsahu, který nemůžeme prostřednictvím našich služeb pro majitele stránek zpeněžovat. Patří mezi ně: nezákonný obsah, pedofilní obsah a materiály zachycující sexuální zneužívání dětí, sexuálně explicitní obsah, témata určená jen pro dospělé v rodinném obsahu, zneužití duševního vlastnictví, ohrožené a kriticky ohrožené druhy živočichů nebo rostlin, nebezpečný nebo hanlivý obsah, napomáhání podvodnému jednání, zkreslující a zavádějící obsah, škodlivý či nežádoucí software a nevěsty na objednávku​.
  • Omezení společnosti Google pro majitele stránek – určují typy obsahu, u něhož se zobrazuje reklama pouze z některých zdrojů. Patří mezi ně: sexuální obsah, šokující obsah, výbušniny, střelné zbraně, součásti střelných zbraní a související produkty, jiné typy zbraní, dále tabák, tzv. víkendové drogy, prodej a zneužívání alkoholu, hazardní hry na internetu, léky na předpis a neschválená léčiva a doplňky. Služba Google Ads (dříve AdWords) sama nebude u žádného z těchto typů omezeného obsahu reklamy zobrazovat. Reklamy z jiných inzertních služeb a reklamy upravené přímou dohodou mezi majiteli stránek a inzerenty však přijímat bude.
  • Sjednocení napříč různými službami pro majitele stránek – jednoduchost, konzistence a srozumitelnost ve všech službách, které používáte.

Co to pro vás jako pro majitele stránek ve službě Ad Manager znamená

Všechny dohody realizované přes službu Ad Manager (včetně přímých dohod) musí splňovat zásady společnosti Google pro majitele stránek. Obsah, který tyto zásady nesplňuje, nelze přes službu Ad Manager zpeněžovat. Pokus o zpeněžení obsahu porušujícího zásady může vést k pozastavení nebo ukončení vašich účtů.

Zpeněžovaný obsah, který spadá pod Omezení společnosti Google pro majitele stránek, již nebude považován za porušení zásad. Místo toho bude u tohoto obsahu omezována inzerci, a to na základě nastavení jednotlivých inzertních služeb a/nebo nastavení konkrétních inzerentů. V některých případech se může stát, že pro vaši reklamní plochu nebudou k dispozici žádné nabídky od zdrojů inzerce, takže se u tohoto omezeného obsahu reklamy vůbec nezobrazí. Obsah, na nějž se vztahují Omezení společnosti Google pro majitele stránek, tedy zpeněžovat můžete. Pravděpodobně se vám však u něj bude zobrazovat méně reklam než u jiného obsahu, který omezením nepodléhá.

Obsah, který podléhá Zásadám společnosti Google pro majitele stránek, nesmí být zpeněžován a neměli byste do něj umisťovat reklamy. Pokus o zpeněžení obsahu porušujícího zásady může vést k pozastavení nebo ukončení vašich účtů.

Tyto zásady a omezení platí společně s dalšími zásadami, kterými se řídí používání služeb Google pro majitele stránek.

Co je třeba udělat

V tuto chvíli nemusíte dělat nic. Jakmile v srpnu 2019 vstoupí v platnost plné znění nových zásad a omezení, provedeme aktualizaci centra nápovědy a centra zásad. Až k tomu dojde, s aktualizovanými zásadami a omezeními se seznamte a zkontrolujte, zda je s nimi váš obsah v souladu.

(Publikováno v srpnu 2019)

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?