Ad Manager'da Ad Exchange için rapor oluşturma

Ad Manager raporlarında Ad Exchange performansını inceleme

Ad Manager’da Ad Exchange için rapor oluşturmanın birkaç yolu vardır. Bunların her biri, performans için farklı bir görünüm sunar. Bu bölümde, kullanılabilen boyutlar ve metriklerle birlikte her rapor türü için bir kılavuz sunulmuştur.

Geçmiş raporları ve Ad Exchange geçmiş raporlarının karşılaştırılması

Ad Exchange performansıyla ilgili rapor oluşturmak için Ad Manager'da kullanabileceğiniz iki ana rapor türü vardır: "Geçmiş" raporu ve "Ad Exchange geçmiş" raporu. Bu raporlar farklı veriler içerir. Bu nedenle rapor türünüzü dikkatlice seçmeniz önemlidir.

  • Geçmiş rapor türü, herhangi bir bağlı Ad Exchange ağı üzerinden işlem gören istekler de dahil olmak üzere, Ad Manager ağınızın Ad Exchange etkinliğini görmenizi sağlar.
  • Ad Exchange geçmiş rapor türü, diğer Ad Manager ağları veya doğrudan Ad Exchange etiketleri üzerinden işlem gören istekler dahil olmak üzere birincil Ad Exchange hesabının etkinliğine odaklanır.
Geçmiş raporları ve Ad Exchange geçmiş raporlarını karşılaştırmayın
Bu raporlar önemli ölçüde farklı veri grupları içerebileceği için yalnızca Ad Exchange performansını Ad Manager'daki diğer satır öğeleri veya üçüncü taraf exchange'leriyle karşılaştırırken Ad Manager Geçmiş rapor türünü kullanın.

Her rapor türüne neler dahildir?

  Birincil Ad Exchange hesabı Tüm bağlı Ad Exchange hesapları Ad Exchange hesabına bağlı diğer Ad Manager ağları tarafından doldurulan istekler Ad Manager tarafından doğrudan Ad Exchange etiketlerinden doldurulmayan istekler
Geçmiş Supported Supported Not supported Not supported
Ad Exchange geçmiş   Supported Not supported Supported Supported

Rapor metriklerini ve boyutlarını anlama

Aşağıdaki boyutlar ve metrikler, Ad Manager raporlarında Ad Exchange performansını gösterebilir ancak bunların tamamı, Ad Exchange trafiğinin ve gelirinin toplamını göstermeyebilir. Örneğin, bir raporu "Getiri iş ortağı DoubleClick Ad Exchange'dir" ile filtrelerseniz yalnızca Ad Manager getiri grubu açık artırmalarındaki gösterimler rapora dahil edilir.

Dahil edilen Ad Exchange etkinlikleri

    Rapor türü Ad Manager getiri grupları 1 Ad Manager'da kullanılabilen Ad Exchange satır öğesi türleri Diğer Ad Manager satır öğesi türlerindeki Ad Exchange etiketleri 2 Doğrudan Ad Exchange etiketleri 3 Ad Manager Tercih Edilen Anlaşmaları 4
Detaylar Talep kanalı "Ad Exchange"dir Geçmiş Supported Supported Not supported Not supported Not supported
Getiri iş ortağı "DoubleClick Ad Exchange"dir Geçmiş Supported Not supported Not supported Not supported Not supported
Getiri iş ortağı "geçerli değil"dir Geçmiş Not supported Supported Supported Not supported Supported
Metrikler Toplam Geçmiş Supported Supported Supported Not supported Supported
Ad Exchange Geçmiş Supported Supported Not supported Not supported Not supported
Reklam sunucusu Geçmiş Not supported Not supported Supported Not supported Supported
Getiri grubu Geçmiş Supported Not supported Not supported Not supported Not supported
Standart Ad Exchange geçmiş Supported Supported Supported Supported Not supported

1 Exchange Teklif Verme ve mobil uygulamalar için uyumlulaştırmayı içerir. Başka bir "Ad Exchange" satır öğesi de uygun olsa dahi istek için en az bir getiri grubu uygunsa burada bir gösterim görünür.
2 Bazı yayıncılar, Fiyat önceliği gibi Ad Exchange dışında bir satır öğesi türü kullanarak Ad Manager'da bir Ad Exchange etiketini trafiğe ekler. Bunun neden önerilmediğini öğrenin.
3 Doğrudan Ad Exchange etiketleri, üçüncü taraf reklam sunucularında ya da doğrudan web veya mobil içerikte trafiğe eklenebilir.
4 Ad Manager tercih edilen anlaşmaları, birincil Ad Exchange ağı üzerinden çalıştırılsa da Ad Manager reklam sunucusu envanteri olarak kabul edilir ve Ad Exchange raporlarından hariç tutulur.

Exchange Teklif Verme'de Ad Exchange performansı

Ad Exchange'in Exchange Teklif Verme içinde ve dışında nasıl performans gösterdiğini görmek için Toplam metrikler ve Getiri grubu metrikleriyle birlikte Ad Manager Geçmiş rapor türünün Talep kanalı ve Getiri iş ortağı boyutlarını kullanın.

Yeni Exchange Teklif Verme dışı işlemler

  • Talep kanalı "Ad Exchange" ve Getiri iş ortağı "(geçerli değil)" olur

Exchange Teklif Verme işlemleri

  • Talep kanalı "Ad Exchange" ve Getiri iş ortağı "DoubleClick Ad Exchange" olur

Örnek rapor

Talep kanalı Getiri iş ortağı Toplam gösterim sayısı Toplam BGBM, TBM, GBM ve gBGBM geliri Getiri grubu gösterimleri Getiri grubu tahmini geliri
Ad Exchange (geçerli değil) 500.000 5.000,00 dolar 0 0,00 dolar
Ad Exchange DoubleClick Ad Exchange 100.000 1.000 dolar 100.000 1.000 dolar
Exchange Teklif Verme İlk exchange'im 80.000 80,00 dolar 80.000 80,00 dolar
Exchange Teklif Verme İkinci exchange'im 30.000 30,00 dolar 30.000 30,00 dolar
Toplam (4 satır) 710.000 6.110,00 dolar 210.000 1.110,00 dolar

Yukarıdaki örnek Ad Manager Geçmiş raporunda, Ad Exchange performansı 1-2. satırlarda bulunur. Üçüncü taraf exchange gösterimleri ve geliri 3-4. satırlarda bulunur.

  • 1. satır: Bir "Ad Exchange" Ad Manager satır öğesi aracılığıyla işlem gören, Ad Manager getiri grupları dışındaki Ad Exchange yayını.
  • 2. Sıra: Exchange Teklif Verme veya uyumlulaştırma için Ad Manager getiri grubu içindeki Ad Exchange yayını. Başka bir "Ad Exchange" satır öğesi de uygun olsa dahi istek için en az bir getiri grubu uygunsa burada bir gösterim görünür.

Ad Exchange'in Exchange Teklif Verme'deki performansını diğer üçüncü taraf exchange'lerle karşılaştırmak için 2. satırı, 3. ve 4. satırla karşılaştırın.

Exchange Teklif Verme üzerinden Ad Exchange yayını da Ad Exchange geçmiş raporlarına dahil edilir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?