Satır öğesi verilerini e-tabloya aktarma

Satır öğeleriyle ilgili verileri, XLSX veya XLS biçiminde bir e-tabloya aktarabilirsiniz. Veriler, belirli bir siparişteki satır öğeleri veya filtrelenmiş satır öğeleri listesiyle ilgili olabilir. Bir tablodaki satır öğelerini seçmenin, dışa aktarılacak satır öğelerini sınırlamadığını unutmayın.

Tek seferde çok fazla satır öğesini dışa aktarmayın
Bu özellik, tek bir sipariş veya filtrelenmiş kısa bir satır öğesi listesini dışa aktarmak için tasarlanmıştır. Çok sayıda satır öğesinin veya ağınızdaki tüm satır öğelerinin verilerini dışa aktarmayı denediğinizde işlem uzun sürebilir ya da iptal edilebilir. Büyük miktarlarda veri aktarmanız gerekiyorsa Ad Manager API'sini kullanın.

Satır öğelerini dışa aktarma

Bir siparişin satır öğelerini dışa aktarma

 1. Google Ad Manager'da oturum açın.
 2. Yayınlama ve sonra Siparişler'i tıklayın.
 3. Siparişinizi bulmak için filtre kullanın.
 4. Siparişi dışa aktar ve sonra .xlsx (Excel 2007+) veya .xls (Excel 2003) seçeneğini tıklayın.

Filtrelenmiş bir satır öğesi listesini dışa aktarma

 1. Google Ad Manager'da oturum açın.
 2. Yayınlama ve sonra Satır öğeleri'ni tıklayın.
 3. Dışa aktarmak istediğiniz satır öğelerini bulmak için filtre kullanın.
 4. Satır öğelerini dışa aktar ve sonra .xlsx (Excel 2007+) veya .xls (Excel 2003) seçeneğini tıklayın.

Dışa aktarılan dosyanın içindekiler

Sipariş özeti sayfasından bir siparişin tamamını dışa aktarırsanız indirilen dosyada reklamveren ve bütçe bilgileri ile diğer özet bilgiler bulunur.

Dışa aktarılan tüm satır öğeleri aşağıdaki bilgileri içerir:

Sütun Açıklama
Sipariş Bu satır öğesini içeren siparişin adı.
Satır öğesi Satır öğesinin adı.
Satır öğesi türü Atanan satır öğesi türünün adı.
Sipariş kimliği Bu satır öğesini içeren siparişin kimliği.
Satır öğesi kimliği Satır öğesinin kimliği.
Satır öğesi başlangıç saati Satır öğesinin başlangıç tarihi ve saati. Örneğin, "September 27, 2016 11:31:00 AM".
Satır öğesi bitiş zamanı Satır öğesinin bitiş tarihi ve saati. Örneğin, "June 30, 2016 11:59:00 PM". Bitiş tarihi olmayan satır öğelerinde bu alan boştur.
Otomatik uzatma gün sayısı Satır öğesinin yapılandırılmış ek yayınlanma süresi varsa gün sayısı.

Bu durum yalnızca Google Ad Manager 360 için geçerlidir.

Süre

Hedefleri ve ilerleme hızını ölçmek için kullanılan zaman aralığı:

 • Standart veya Toplu gibi hedefe dayalı satır öğeleri için "Kullanım Süresi".
 • Sponsorluk veya Ağ gibi ağırlığa dayalı satır öğeleri için "Günlük".
 • Ad Exchange veya tıklama izleme satır öğeleri için "Yok".
Durum "Hazır" veya "Yayınlanıyor" gibi satır öğesi yayınlanma durumu.
Rezervasyon durumu

Satır öğesinin Ad Manager envanter öngörmelerinde dikkate alınıp alınmadığı.

 • Etkinleştirilen satır öğeleri için "Ayrılmış".
 • Garanti edilmeyen satır öğeleri veya etkinleştirilmemiş garanti edilen satır öğeleri için "Ayrılmamış".
Birim türü Satır öğesinin birincil raporlama metriği ("Gösterim sayısı" veya "Tıklama sayısı").
Maliyet türü Satır öğesinin maliyet türü (ör. "BGBM" veya "GBM").
Hız Satır öğesinin "2,75" veya "4" gibi ondalık değer cinsinden hızı.
Birim başına değer maliyeti Satır öğesinin eBGBM ücreti.
Hedef miktar Satır öğesinin miktar değeri.
Taahhütlü miktar Satır öğesinin taahhütlü miktarı veya tanımlanmışsa minimum miktarı.

Bu durum yalnızca Google Ad Manager 360 için geçerlidir.

Bütçe Hedef miktar ve Hız değerlerine göre satır öğesinin ondalık değer cinsinden toplam hesaplanmış bütçesi.
Satır öğesi kullanım ömrü süresince gösterim sayısı Yayınlanan toplam gösterim sayısı.
Satır öğesi kullanım ömrü süresince tıklama sayıları Kaydedilen toplam tıklama sayısı.
Satır öğesi önceliği Satır öğesine atanan sayısal öncelik değeri.
Sıklık sınırı Satır öğesine uygulanan sıklık sınırları. Örneğin, "1 günde 2 gösterim".
Yayınlanma ilerleme hızı Bir satır öğesinin "Gösterimleri yayınlama" ayarı değeri.
Tamamlayıcı yayınlanma seçeneği Satır öğesi için birden fazla boyut tanımlanmışsa "Reklam öğelerini görüntüleme" ayarı değeri. Bir satır öğesi tarafından hedeflenen reklam boyutlarının sayısını görmek için bu dışa aktarmadaki "Reklam öğesi sayısı" sütununu kullanın.
Yerleşim hedefleme Satır öğesi tarafından hedeflenen yerleşimlerin virgülle ayrılmış listesi. Hedeflenen yerleşim yoksa bu sütunda "-" bulunur.
Reklam birimi hedefleme Satır öğesinin hedeflemesine dahil edilen reklam birimlerinin virgülle ayrılmış listesi. Hedeflenen reklam birimi yoksa bu sütun "Tüm ağ hedefli" ifadesini içerir. Reklam birimi hiyerarşisi ">" işareti kullanılarak gösterilir. Örneğin, "Spor > Beyzbol".
Hariç tutulan reklam birimleri Satır öğesinin hedeflemesinden açık bir şekilde hariç tutulan reklam birimlerinin virgülle ayrılmış listesi. Hariç tutulan reklam birimi yoksa bu sütunda "-" bulunur. Reklam birimi hiyerarşisi ">" işareti kullanılarak gösterilir. Örneğin, "Spor > Beyzbol".
Özel hedefleme Satır öğesinin hedeflemesine dahil edilen anahtar/değer çiftlerinin metin halinde gösterilmesi. Örneğin "(renk = "mavi" VEYA şekil = "daire")".
Hedeflenen yerler Satır öğesinin hedeflemesine dahil edilen coğrafi konumların virgülle ayrılmış listesi. Örneğin ""Paris", "Almanya"".
Hariç tutulan yerler Satır öğesinin hedeflemesinden açık bir şekilde hariç tutulan coğrafi konumların virgülle ayrılmış listesi. Örneğin ""Paris", "Almanya"". Hedeflemeye dahil edilen coğrafi konum yoksa bu sütun boş olur. Coğrafi konumlar dahil edilmiş ancak hiçbir konum açık bir şekilde hariç tutulmamışsa bu sütunda "-" bulunur.
Hedeflenen boyutlar Satır öğesinin hedeflediği reklam öğesi boyutlarının virgülle ayrılmış listesi. Örneğin "160x600, 728x90".
Reklam öğelerinin sayısı "Hedeflenen boyutlar" sütununa dahil edilen boyutların sayısı. Bu, satır öğesiyle ilişkilendirilen reklam öğesi sayısı değil, satır öğesinin hedeflediği reklam boyutu sayısıdır.
Reklam öğesi rotasyonu türü Bir satır öğesinin "Reklam öğelerini dönüşümlü yayınlama" ayarı değeri.
Satır öğesi kullanım süresince görüntülenebilir gösterimler Kaydedilen görüntülenebilir gösterimlerin toplam sayısı.
Harici Satır Öğesi Kimliği Satır öğesine atanan kullanıcı tanımlı Harici Kimlik değeri.

Bu durum yalnızca Google Ad Manager 360 için geçerlidir.

Yayınlanmama nedenleri Bir satır öğesinin reklam isteği için uygun olmasına rağmen yayınlanmama nedeni hakkında bilgi.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?