Regelitemgegevens exporteren naar een spreadsheet

U kunt gegevens over regelitems exporteren naar een spreadsheet in XLSX- of XLS-indeling. Dit kunnen gegevens voor de regelitems in een bepaalde volgorde of voor een gefilterde lijst van regelitems zijn. Houd er rekening mee dat als u regelitems in een tabel selecteert, u hiermee niet beperkt welke regelitems worden geëxporteerd.

Exporteer niet te veel regelitems tegelijkertijd
Deze functie is ontworpen om één order of een kleine gefilterde lijst van regelitems te exporteren. Pogingen om gegevens voor een groot aantal regelitems of voor alle regelitems in uw netwerk te exporteren, kunnen veel tijd in beslag nemen of worden geannuleerd. Als u grote hoeveelheden gegevens moet exporteren, gebruikt u de Ad Manager API.

Regelitems exporteren

De regelitems van een order exporteren

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Klik op Levering en dan Orders.
 3. Gebruik filters om uw order te vinden.
 4. Klik op Order exporteren en dan .xlsx (Excel 2007+) of .xls (Excel 2003).

Een gefilterde lijst van regelitems exporteren

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Klik op Levering en dan Regelitems.
 3. Gebruik filters om de regelitems te vinden die u wilt exporteren.
 4. Klik op Regelitems exporteren en dan .xlsx (Excel 2007+) of .xls (Excel 2003).

Wat bevat het geëxporteerde bestand?

Als u een volledige order van de pagina met het orderoverzicht exporteert, bevat het gedownloade bestand informatie over de adverteerder, het budget en overige overzichtsgegevens.

Alle exports van regelitems bevatten de volgende informatie:

Kolom Beschrijving
Order De naam van de order die dit regelitem bevat.
Regelitem De naam van het regelitem.
Regelitemtype De naam van het toegewezen regelitemtype.
ID van order De ID van de order die dit regelitem bevat.
ID van regelitem De ID van het regelitem.
Begintijd van regelitem De startdatum en -tijd van het regelitem. Voorbeeld: 'September 27, 2016 11:31:00 AM'.
Eindtijd van regelitem De einddatum en -tijd van het regelitem. Voorbeeld: 'June 30, 2016 11:59:00 PM'. Als een regelitem geen einddatum heeft, is dit veld leeg.
Dagen voor automatische verlenging Het aantal dagen, als er een respijtperiode voor het regelitem ingesteld.
Alleen beschikbaar in Google Ad Manager 360.
Duur

De tijdspanne die wordt gehanteerd om doelen en het tempo te meten:

 • Levensduur voor op doelen gebaseerde regelitems, zoals Standaard of Bulk.
 • Dagelijks voor op gewicht gebaseerde regelitems, zoals Sponsoring of Netwerk.
 • Geen voor Ad Exchange-regelitems of regelitems voor kliktracking.
Status De weergavestatus van het regelitem, zoals Klaar of Weergegeven.
Reserveringsstatus

Of het regelitem wordt opgenomen in de voorraadprognoses van Ad Manager.

 • 'Gereserveerd' voor regelitems die zijn geactiveerd.
 • 'Niet gereserveerd' voor niet-gegarandeerde regelitems of gegarandeerde regelitems die niet zijn geactiveerd.
Eenheidstype De primaire rapportagestatistiek van het regelitem: Vertoningen of Klikken.
Kostentype Het kostentype van het regelitem, zoals CPM of CPD.
Tarief Het tarief van het regelitem als een decimale waarde, zoals 2,75 of 4.
Waardekosten per eenheid Het eCPM-tarief van het regelitem.
Doelhoeveelheid De waarde voor hoeveelheid van het regelitem.
Gecontracteerde hoeveelheid De gecontracteerde hoeveelheid van het regelitem of de minimum hoeveelheid, indien gedefinieerd.
Alleen beschikbaar in Google Ad Manager 360.
Budget Het totale berekende budget voor het regelitem als decimale waarde, gebaseerd op de doelhoeveelheid en tariefwaarden.
Vertoningen tijdens levensduur van regelitem Het totale aantal geleverde vertoningen.
Klikken tijdens levensduur van regelitem Het totale aantal klikken dat is geregistreerd.
Prioriteit van regelitem De numerieke prioriteitswaarde die aan het regelitem is toegewezen.
Frequentielimiet De frequentielimieten die zijn toegepast op het regelitem. Voorbeeld: 2 vertoningen per dag.
Gelijkmatige weergave De waarde van de instelling Vertoningen genereren voor een regelitem.
Optie voor begeleidende weergave De waarde van de instelling Advertentieteksten weergeven als er meerdere formaten voor het regelitem zijn opgegeven. Gebruik de kolom 'Aantal advertenties' in deze export om het aantal formaten van advertentiemateriaal weer te geven die door een regelitem worden getarget.
Plaatsingstargeting Een door komma's gescheiden lijst met plaatsingen die door het regelitem worden getarget. Als er geen plaatsingen worden getarget, bevat deze kolom '-'.
Advertentiebloktargeting Een door komma's gescheiden lijst met advertentieblokken die in de targeting van het regelitem zijn opgenomen. Als er geen advertentieblokken worden getarget, bevat deze kolom 'Run-of-network'. De advertentieblokhiërarchie wordt aangeduid met '>'. Voorbeeld: 'Sport > Honkbal'.
Uitgesloten advertentieblokken Een door komma's gescheiden lijst met advertentieblokken die expliciet zijn uitgesloten van de targeting van het regelitem. Als er geen advertentieblokken zijn uitgesloten, bevat deze kolom '-'. De advertentieblokhiërarchie wordt aangeduid met '>'. Voorbeeld: 'Sport > Honkbal'.
Aangepaste targeting Een tekstuele weergave van de sleutel/waarden die zijn opgenomen in de targeting van het regelitem. Voorbeeld: '(kleur = "blauw" OF vorm = "cirkel")'.
Getargete locaties Een door komma's gescheiden lijst met geografische locaties die zijn opgenomen in de targeting van het regelitem. Voorbeeld: ""Parijs", "Duitsland"".
Uitgesloten locaties Een door komma's gescheiden lijst van geografische locaties die expliciet zijn uitgesloten van de targeting van het regelitem. Voorbeeld: ""Parijs", "Duitsland"". Als er geen geografische locaties zijn opgenomen in de targeting, is deze kolom leeg. Als er geografische locaties zijn opgenomen, maar er geen locaties expliciet zijn uitgesloten, bevat deze kolom '-'.
Getargete formaten Een door komma's gescheiden lijst met formaten van advertentiemateriaal die door het regelitem worden getarget. Voorbeeld: 160x600, 728x90.
Aantal advertenties Het aantal formaten dat is opgenomen in de kolom 'Getargete formaten'. Dit is het aantal formaten van advertentiemateriaal waarop een regelitem is getarget en niet het aantal advertentiemateriaalitems dat aan het regelitem is gekoppeld.
Type advertentieroulatie De waarde voor de instelling Advertentiemateriaal rouleren voor een regelitem.
Zichtbare vertoningen gedurende levensduur van regelitem Het totale aantal zichtbare vertoningen dat is geregistreerd.
Id van extern regelitem De waarde van de door de gebruiker gedefinieerde externe ID die is toegewezen aan het regelitem.
Alleen beschikbaar in Google Ad Manager 360.
Oorzaken voor geen weergave Informatie over waarom een regelitem niet is weergegeven, terwijl dit wel in aanmerking kwam voor een advertentieverzoek.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
false
true
true
148
false
false