Öngörme ile ilgili SSS

Bir trafik veya envanter öngörme çalıştırdığınızda Ad Manager arka planda çalışır ve rekabet eden satır öğelerinin öngörülen envanter genelinde nasıl yayınlanacağını belirlemek için reklam sunucusunun bir modelini çalıştırır. Ad Manager'ın reklam sunucusunu simüle etme biçimindeki ince farklar nedeniyle beklemediğiniz bazı sayılar görebilirsiniz. Öngörme hakkında en sık sorulan sorulardan bazıları aşağıda yer almaktadır.

NOT: Öngörme sistemimizi iyileştirmek için sürekli çalışıyoruz. Yanıtını aşağıda bulamadığınız sorularınız olursa destek ekibiyle iletişime geçin ve belirli numaraları, URL'leri vb. ekleyin. Sorununuzu analiz eder ve sistemin amacına uygun çalışıp çalışmadığını veya sistemi güncelleyerek rakamları iyileştirmenin bir yolu olup olmadığını belirleriz.

 

Öngörme modeli hangi satır öğelerini dikkate alır?

Yukarıda bahsedilen öngörme modeli, öngörülen her gösterim için hangi satır öğesinin ayrılacağını belirlerken yalnızca standart ve sponsorluk satır öğelerini (garanti edilen satır öğeleri) dikkate alır. "Duraklatıldı" veya "Taslak" durumuna sahip garanti edilen satır öğelerinin yanı sıra reklam öğesi bulunmayan satır öğelerine de gösterim ayrılabileceğini unutmayın.

 

Video için öngörme yapılabilir mi?

Evet, video reklam birimleri için kullanılabilir envanteri kontrol edebilirsiniz

 

Amaçları aynı ancak hedefleri farklı olan iki ayrılmış satır öğesinin öngörme rakamları neden farklı?

Satır öğeleri aynı hedeflemeye sahip olsa da Kullanılabilir, Aynı veya daha düşük önceliğe sahip satır öğeleri tarafından ayrılmış ve Kullanılamaz sayıları farklı olabilir. Bu durum büyük ölçüde, öngörme simülasyonunun ilk adımı için satır öğesinin önceliği düşürüldüğünde ortaya çıkan gösterim fazlalıkları ve eksikliklerinin bir sonucudur. Böyle bir durumda diğer satır öğeleri, aksi koşullarda öngörülen satır öğesine gidecek olan gösterimleri sahiplenebilir ve böylece diğer gösterimler kullanılmadan kalır.

 

Yeni rezervasyonlar mevcut rezervasyonları neden etkiliyor?

Örnek: Mart ayında bir rezervasyon yaptım ve tüm gösterimler tamamen doluydu. Daha sonra Mayıs ayında bir rezervasyon yaptım ve Ad Manager bana çifte rezervasyon yapmam gerektiğini söyledi. Mayıs rezervasyonu Mart ayındaki rezervasyonumu neden etkiliyor?

Sistemimizin hedefi tüm mevcut rezervasyonların tamamlanmasına yönelik optimizasyonu sağlamak olduğundan, bir rezervasyon için çifte rezervasyon yapmak eşit veya düşük öncelikli tüm mevcut rezervasyonları etkiler.

 

Öngörme işleminde sezonluk eğilimler dikkate alınıyor mu?

Evet, hesaplamalarımızda tatiller ve diğer yıllık modeller dikkate alınır.

  • Tatil mevsimselliği: Sistem, büyük tatillerde trafiğin artmasını veya azalmasını doğru bir şekilde tahmin eder.
  • Yıldan yıla mevsimselliği: Sistem, yıllık olarak tekrarlanan modelleri tespit eder. Bunu yalnızca güçlü bir model sinyali olduğunda uyguladığımızı unutmayın.
 

Öngörme işleminde sıklık sınırı dikkate alınıyor mu?

Evet, sıklık sınırı dikkate alınır. Ancak aylık veya kullanım ömrü sıklık sınırları bu verilerin bir parçası olarak yakalanmaz. Bunun sonucunda öngörme, aylık ve kullanım ömrü sıklık sınırları olan durumlarda, kullanılabilirliği olduğundan yüksek tahmin edebilir.

 

Öngörme işleminde kullanıcı alan adı hedeflemesi dikkate alınıyor mu?

Evet ancak bunun için önce en az bir kayıtlı satır öğesini kullanıcı alan adı hedefi trafiğine eklemelisiniz. İlk satır öğesine trafiğe eklenmesi için biraz zaman tanındıktan sonra, öngörme rakamları güncel olacak ve kullanıcı alan adı hedeflemesini tam olarak içerecektir.

 

Yeni anahtar/değer çiftleri veya reklam birimleri eklediğinizde öngörme rakamları bundan nasıl etkilenir?

Yeni reklam birimlerinin eklenmesinden veya web sitenizdeki reklam etiketlerine anahtar/değer çiftleri eklenmesinden itibaren yeterli süre geçene kadar öngörme rakamları beklenenden küçük olacaktır. Bu süre içinde, yeni reklam birimlerini daha iyi yansıtan rakamlar elde etmek amacıyla tahmini manuel olarak düzenleyebilirsiniz. Anahtar/değer çiftlerini doğrudan ayarlayamadığınızı unutmayın.

 

Gösterimler neden tüm özel reklam birimleri için öngörülmüyor?

Bir reklam birimi özel olarak tanımlanırsa açıkça hedeflenmediği sürece hiçbir satır öğesi bu reklam birimini yayınlamayacaktır. Bu nedenle, bir satır öğesi için kullanılabilir envanteri kontrol ettiğinizde öngörme rakamları sadece açıkça hedeflenmiş özel reklam birimlerini içerir.

 

Öngörme rakamları gelecekteki satış oranı raporuyla neden eşleşmiyor?

Gelecekteki satış oranı raporları ile öngörme sonuçlarını karşılaştırırken reklam öğelerinin sayısındaki farkı unutmayın. Öngörme her zaman reklam öğelerini dikkate alır ve varsayılan olarak satır öğesinin bir sayfada yalnızca bir reklam öğesine sahip olacağını varsayar. Buna karşılık, satış oranı raporları reklam öğelerini dikkate almaz ve belirli bir boyut için sayfadaki tüm gösterimleri kullanılabilir olarak bildirir. Bu farklılığın kısmi olarak nasıl önüne geçebileceğinizi öğrenin ve gelecekteki satış oranı raporları ile öngörme işlemi arasındaki diğer farklılıklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

 

Gelecekteki satış oranı raporu neden öngörülenden az sayıda reklam birimi gösteriyor?

Neden öngörme rakamları gelecekteki satış oranı raporuyla eşleşmiyor? konusunda açıklandığı gibi gelecekteki satış oranı raporları ve envanter öngörme işlemi için rakamların belirlenme yöntemlerinde farklılıklar vardır. Bu farklardan biri, farklı reklam öğesi onayları kullanılarak iki grup sayının hesaplanmasıdır. Farklılıklar reklam birimleri de dahil olmak üzere çeşitli değerleri etkileyebilir.

 

Gösterimin bir satır öğesiyle eşleşip eşleşmemesi, türüne (sponsorluk veya standart) ya da önceliğine vs. değil de satır öğesinin hedeflemesine bağlıdır.

 

Envanter öngörme rakamları satır öğelerinin yayınlanma hızını etkiler mi?

Hayır. Reklam sunucusu, satır öğelerinizin yayınlanma hızını ayarlayacak bir plan oluşturmak için burada açıklanan adımları kullanır. Reklam sunucusu bu hızı belirlerken, kullanılabilir envanteri kontrol etmek için kullanılan sistemden alınmış öngörmeleri göz önünde bulundurmaz.

Ağınız hızı belirlemeye yardımcı olması için beklenen trafik şeklini kullanacak şekilde etkinleştirildiyse reklam sunucusu, hedeflenen envantere yönelik trafiğin satır öğesinin ömrü boyunca nasıl görüneceğini anlamak için verileri analiz eder. Ancak bu, kullanılabilir envanteri kontrol etmek için kullanılan öngörülerden bağımsızdır. Aradaki temel fark, beklenen trafik şekli ile ilgili olarak gelecekteki satır öğelerinin dikkate alınmamasıdır.

 

Rekabet eden bir satır öğesini neden rekabet eden satır öğeleri listesinde göremiyorum?

100'den az rekabet eden gösterimi olan satır öğeleri rekabet eden satır öğeleri listesinde gösterilmez. Ayrıca, sayfada en fazla 3.000 rekabet eden satır öğesi gösterilir.

 

"Yayınlanması bekleniyor" sayısı neden "Yayınlanma olasılığı yüksek" veya "Kullanılabilir" sayısından farklı?

"Yayınlanması bekleniyor" rakamı neden "Yayınlanma olasılığı yüksek" ve "Kullanılabilir" rakamlarından farklı şekilde hesaplanır?

  • “Yayınlanma olasılığı yüksek” ve “Kullanılabilir” rakamları, Öngörme düğmesi veya Tahmin sekmesi aracılığıyla kullanılabilir envanteri kontrol ederken görünebilen rakamlardır. Bu rakamlar, satır öğenizin rekabet eden satır öğelerinden alınabilecek gösterimler olmadan kazanması tahmin edilen gösterim sayısını gösterir. O nedenle bunlar, satır öğesinin rekabet eden satır öğeleriyle rekabet ederken kazanabileceği gösterimleri hesaba katmadığından genellikle daha kısıtlı rakamlardır.
  • "Yayınlanması bekleniyor" sütunu, satır öğelerini listeleyen sayfalarda görünür ve gereğinden az yayın için öngörme olanağının bir parçasıdır. Bu sütun, rekabet eden satır öğelerinden alınabilecek gösterimler dahil olmak üzere bu satır öğesinin kazanacağı tahmin edilen gerçek gösterim sayısını gösterir. Bu, satır öğesinin rekabet eden satır öğeleriyle rekabet ederken kazanabileceği gösterimleri de hesaba kattığından, genellikle daha yüksek bir rakamdır.

Yayıncıların bu rakamların her ikisini de görmesinin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Diğer satır öğelerini olumsuz yönde etkilemeden kaç gösterim ayırabileceklerini öğrenmek istiyorlarsa, "Kullanılabilir" veya "Yayınlanma olasılığı yüksek" rakamını kullanabilirler. Satır öğesinin, diğer satır öğelerinden gösterim alma pahasına gerçekte kaç gösterim kazanacağını öğrenmek istiyorlarsa, "Yayınlanması bekleniyor" rakamına bakabilirler.

Size mümkün olan en faydalı rakamları sunduğumuzdan emin olmak için öngörme rakamlarımızı ve bunların sizin için ne anlama geldiğini sürekli olarak değerlendiriyoruz. Gelecekteki sürümlerde öngörme rakamlarımızı sürekli olarak iyileştireceğiz.

 

Öngörme, çapraz satış ağlarıyla kullanılabilir mi?

Envanter öngörme, çapraz satış ağlarında tamamen desteklenmektedir.

Trafik öngörme sayıları, çapraz satış ağının iş ortağı sitesinden gelen trafiği içermez (ör. youtube.com trafiği dahil edilmez).

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?