Basisprincipes van Ad Manager-rapportage

Dimensiekenmerken voor Ad Manager-rapporten

Geef meer details weer met dimensiekenmerken. #Ad Manager-rapportage

De volgende dimensies hebben dimensiekenmerken waarmee gedetailleerdere informatie over uw campagnes wordt weergegeven.

Houd er rekening mee dat kenmerken de huidige waarde van de dimensie weergeven en niet de waarde bij advertentieweergave.

Dimensiekenmerken

Dimensie Kenmerk
Advertentieblok (hoogste niveau)
 • Advertentieblokcode
  De code van het advertentieblok die wordt gebruikt om het advertentieblok te identificeren in Google Ad Manager-advertentietags.
 • Beloningsbedrag voor advertentieblok
  Voor advertenties met beloningen ontvangt de gebruiker het ingestelde aantal beloningsitems door de advertentie te bekijken.
 • Beloningstype voor advertentieblok
  Voor advertenties met beloningen ontvangt de gebruiker het ingestelde type van beloningsitems door de advertentie te bekijken (bijvoorbeeld munten of extra levens).
Advertentieblok (alle niveaus)
 • Advertentieblokcode
  De code van het advertentieblok die wordt gebruikt om het advertentieblok te identificeren in Google Ad Manager-advertentietags.
 • Beloningsbedrag voor advertentieblok
  Voor advertenties met beloningen ontvangt de gebruiker het ingestelde aantal beloningsitems door de advertentie te bekijken.
 • Beloningstype voor advertentieblok
  Voor advertenties met beloningen ontvangt de gebruiker het ingestelde type van beloningsitems door de advertentie te bekijken (bijvoorbeeld munten of extra levens).
Adverteerder
 • Primair contact van adverteerder
  De naam en het e-mailadres van het contact dat aan een adverteerder is toegewezen in het gedeelte Bedrijf van het tabblad Beheerder. 
 • Kredietstatus
  De huidige kredietstatus van de adverteerder. Statussen omvatten 'Actief', 'In de wacht', 'Kredietstop', 'Inactief' en 'Geblokkeerd', afhankelijk van de functies die zijn ingeschakeld voor uw netwerk. Meer informatie over de betekenis van deze statussen.
 • Externe adverteerders-ID
  De ID die in een extern systeem wordt gebruikt om de adverteerder te identificeren.
 • Labels
  Labels die op de adverteerder zijn toegepast. Labels kunnen worden gebruikt voor concurrentie-uitsluiting of advertentie-uitsluiting
 • Type
  De classificatie voor de adverteerder. Typen omvatten 'Adverteerder', 'Bureau', 'Eigen bureau' en 'Advertentienetwerk'. Meer informatie over adverteerdertypen.
Code van onderliggend netwerk
 • Child partner name
  Shows performance broken down by child partner name in Multiple Customer Management (MCM) Manage Inventory.
   
Advertentiemateriaal
 • Doorklik-URL
  De URL waar de bezoeker naartoe wordt geleid wanneer deze op de advertentie klikt. Doorklik-URL's worden op advertentieniveau toegewezen.

  Voor op templates gebaseerd advertentiemateriaal kan het kenmerk Doorklik-URL alleen worden ingevuld als er een macro voor klikken wordt gebruikt in de template.
  Niet alle typen advertentiemateriaal ondersteunen het doorklik-URL-kenmerk, bijvoorbeeld HTML5-, omleidings- en aanvullingsadvertentiemateriaal.
 • Advertentieformaat
  'Formaat van doeladvertentieblok' van het Ad Manager-advertentiemateriaal.
 • Resultaat van SSL-scan voor advertenties
  Het resultaat van een Ad Manager-scan van het advertentiemateriaal. Waarden omvatten 'Voldoet', 'Voldoet niet' en 'Niet van toepassing'.
 • SSL-compliance voor advertenties negeren
  Hiermee wordt aangegeven of er een overschrijving is en hoe de overschrijving is ingesteld. Mogelijke waarden zijn 'Niet van toepassing', 'Voldoet' en 'Voldoet niet'. Meer informatie
 • Externe leverancier
  De externe leverancier die is gedetecteerd via de advertentietag die is gedistribueerd in het veld 'Codefragment' van advertenties van derden en aangepaste advertenties. Als het codefragment niet wordt herkend door Google Ad Manager, is deze waarde 'Onbekende leverancier'.
 • Aangepaste velden
  Alle aangepaste velden die op het tabblad Beheerder zijn gedefinieerd met een type voor Advertentiemateriaal. Per dimensie kunnen maximaal vijftien aangepaste veldkenmerken worden geselecteerd.
Als de dimensie Advertentiemateriaal wordt gebruikt om een rapport te genereren en downloaden, kan de kolom 'ID advertentiemateriaal' Creative.id of creative set id (Creative.id van hoofdadvertentiemateriaal) bevatten als het advertentiemateriaal deel uitmaakt van een set met advertentiemateriaal. Meer informatie
Toewijzing van voorraadaandeel
 • Type aandeel voor voorraad (bèta)
  Het kenmerk, onder Toewijzing van voorraadaandeel, beschrijft het type aandeel (pod, stream, vertoning of mogelijkheid).
 • Advertentieserver van partner (bèta)
  De advertentieserver die advertenties weergeeft in de voorraad die is gedeeld op basis van deze toewijzing.

  Beschikbare opties:

  • Amazon
  • FreeWheel
  • Google Ad Manager
  • Publica
  • Roku
  • SpringServe
 • Percentage doelaandeel partner (bèta)
  Dit kenmerk, onder Toewijzing van voorraadaandeel, geeft het bedoelde aandeelpercentage weer.
Regelitem
 • Bureau
  Het bureau dat aan het regelitem is toegewezen.
 • Geboekte opbrengst (exclusief CPD)
  De totale waarde die is geboekt voor het regelitem.
  • Voor CPC-regelitems wordt deze als volgt berekend: geboekte opbrengst = hoeveelheid * tarief.
  • Voor CPM-regelitems wordt deze als volgt berekend: geboekte opbrengst = hoeveelheid * tarief / 1000.
 • Gecontracteerde hoeveelheid
  De hoeveelheid vertoningen of klikken die contractueel voor dit regelitem is verkocht. Als voor een sponsoringsregelitem een minimumhoeveelheid is gedefinieerd, wordt deze ook weergegeven in het veld.
 • Kostentype
  De volgende waarden zijn beschikbaar:
  • CPM (cost-per-thousand-impressions): kosten per duizend vertoningen
  • CPC (cost-per-click): kosten per klik
  • CPD (cost-per-day): kosten per dag (alleen voor regelitems van het type Sponsoring en Netwerk)
 • Valutacode
  De drieletterige afkorting voor de valuta die aan de order is toegewezen. Amerikaanse dollar wordt bijvoorbeeld weergegeven als USD. 
 • Deal-ID
  De Deal-ID is een door het systeem gegenereerd getal dat wordt gebruikt om een deal tussen een koper en een uitgever aan te geven. Beschikbaar voor Programmatic Guaranteed en voorkeursdeals in Ad Manager-campagnes.
 • Weergaveaanduiding
  Het percentage van het weergavedoel dat is weergegeven als percentage voor verstreken tijd. De weergaveaanduiding heeft altijd betrekking op de huidige status, niet op de gekozen rapportageperiode.

  Formule: (% weergegeven vertoningsdoel ∕ % verstreken tijd)

  Als voor een sponsoringsregelitem een minimum hoeveelheid is gedefinieerd, wordt die hoeveelheid gebruikt als vertoningsdoel in de berekening voor weergaveaanduiding.

 • Gelijkmatige weergave
  De verspreiding van vertoningen van een regelitem. Regelitems worden zo snel mogelijk, vooraf of gelijkmatig weergegeven. Zie definities van weergaveopties.
 • Korting
  Bij regelitems van het type Sponsoring, Standaard, Bulk of Prijsprioriteit is dit het bedrag waarmee u de kosten van een regelitem wilt verlagen. Deze informatie dient alleen ter referentie en heeft geen invloed op de prioriteit van een regelitem op basis van een tarief of CPM-waarde.
 • Externe ID
  De ID die in een extern systeem wordt gebruikt om het regelitem te identificeren. Dit veld moet zijn ingeschakeld voor uw netwerk. Neem voor meer informatie contact op met uw accountbeheerder.
 • Frequentielimiet
  Het aantal keer dat voor een bepaalde gebruiker een regelitem wordt weergegeven in een bepaalde periode. Een regelitem heeft mogelijk meer dan één frequentielimiet, bijvoorbeeld 5 vertoningen per dag en 1 vertoning per uur.
 • Doelhoeveelheid
  Het aantal vertoningen, klikken of dagen dat voor het regelitem is geboekt.
  U kunt N.v.t. zien in rapporten als het regelitemtype wordt gewijzigd nadat het regelitem de status Klaar heeft gekregen.
 • Labels
  Labels die worden toegepast op het labelitem. Labels kunnen worden gebruikt voor concurrentie-uitsluiting of advertentie-uitsluiting.
 • Zichtbare vertoningen voor Actieve weergave tijdens levensduur
  Het totale aantal zichtbare vertoningen voor Actieve weergave gedurende de levensduur van het regelitem. Beschikbaar voor gegarandeerde regelitems met een vCPM-doel.
 • Klikken tijdens levensduur
  Het totale aantal klikken gedurende de hele levensduur van het regelitem.
 • Vertoningen tijdens levensduur
  Het totale aantal vertoningen gedurende de hele levensduur van het regelitem.
 • Archiveringsstatus van regelitem
  De huidige status van het regelitem (Gearchiveerd of Niet-gearchiveerd).
 • Prioriteit van regelitem
  De numerieke waarde voor weergaveprioriteit die aan het regelitem is toegewezen. De waarde varieert van 1 tot 16. 1 is de hoogste prioriteit en 16 de laagste.
 • Geschikt voor optimalisatie
  Of het regelitem in aanmerking komt voor optimalisatie.
 • Inkoopordernummer
  Geeft de door de gebruiker gedefinieerde, optionele veldwaarde in de bijbehorende orderinstellingen weer.
 • Tarief
  Het bedrag dat voor het regelitem is opgegeven in het veld 'Tarief'. Geeft de huidige ingestelde waarde weer en niet de eerdere waarden indien deze zijn gewijzigd.
 • Salesmedewerker
  De verkoopmedewerker die aan het regelitem is toegewezen.
 • Secundaire verkopers
  De secundaire verkoopmedewerkers die aan het regelitem zijn toegewezen.
 • Secundaire traffickers
  De secundaire traffickers die aan het regelitem zijn toegewezen.
 • Sponsorschapdoel (%)
  Het percentage van uw totale aantal vertoningen dat het CPD-sponsoringsregelitem moet halen. 
  U kunt een streepje (-) zien in rapporten als het regelitemtype wordt gewijzigd nadat het regelitem de status Klaar heeft gekregen.
 • Startdatum / Einddatum
  De datum waarop de weergave van het regelitem is gestart/gestopt. Geëxporteerd met de indeling M/D/JJ. Als een regelitem bijvoorbeeld op 7 april begint, is de waarde als volgt: 4/7/15. Voor regelitems zonder einddatum wordt voor deze waarde de tekst Onbeperkt weergegeven.
 • Begintijd / Eindtijd
  Het tijdstip waarop de weergave van het regelitem is gestart/gestopt. Geëxporteerd met de indeling JJJJ-MM-DDTUU:MM:SS[+/-]uu:mm. Als een regelitem bijvoorbeeld op 7 april 2015 13:50 uur EDT begint, is de waarde als volgt: 2015-04-07T13:50:00-04:00. Voor regelitems zonder eindtijd wordt voor deze waarde de tekst Onbeperkt weergegeven.

 • Trafficker
  De trafficker die aan het regelitem is toegewezen. 
 • Aangepaste velden
  Alle aangepaste velden die op het tabblad Beheerder zijn gedefinieerd met een type voor Regelitem. Per dimensie kunnen maximaal vijftien aangepaste veldkenmerken worden geselecteerd.
Primaire en begeleidende advertentie
 • Primair of begeleidend
  Geeft aan of het advertentiemateriaal is ingesteld als primair of begeleidend binnen een regelitem.
Order
 • Bureau
  Het bureau dat aan de order is toegewezen.
 • Bureau-ID
  De externe ID die voor het bureau is ingevoerd. De externe ID staat op de instellingenpagina van het bureau. Dit kan worden weergegeven door op het tabblad Beheerder en vervolgens op Bedrijven te klikken.
 • Geboekte CPM / Geboekte CPC
  Het totale aantal geboekte vertoningen en klikken voor de regelitems in de order.
 • Externe ID
  De ID die in een extern systeem wordt gebruikt om het regelitem te identificeren. Dit veld moet zijn ingeschakeld voor uw netwerk. Neem voor meer informatie contact op met uw accountbeheerder.
 • Labels
  Labels die op de order zijn toegepast. Labels kunnen worden gebruikt voor concurrentie-uitsluiting of advertentie-uitsluiting.
 • Klikken tijdens levensduur
  Het totale aantal klikken gedurende de hele levensduur van de order.
 • Vertoningen tijdens levensduur
  Het totale aantal vertoningen gedurende de hele levensduur van de order.
 • Inkoopordernummer
  De ID die in een extern systeem wordt gebruikt om een order te identificeren.
 • Programmatische order
  Geeft 'WAAR' weer als een order is gekoppeld aan een programmatic voorstel. In andere gevallen wordt 'ONWAAR' weergegeven.
 • Salesmedewerker
  De verkoopmedewerker die aan de order is toegewezen.
 • Secundaire verkopers
  De secundaire verkoopmedewerkers die aan de order zijn toegewezen.
 • Secundaire traffickers
  De secundaire traffickers die aan de order zijn toegewezen.
 • Begintijd / Eindtijd
  Het tijdstip waarop de weergave van het regelitem is gestart/gestopt. Geëxporteerd met de indeling JJJJ-MM-DDTUU:MM:SS[+/-]uu:mm.

  Voorbeeld

  Voor regelitems met een startdatum van 7 april 2018 om 13:50 uur EDT is de waarde '2018-04-07T13:50:00-04:00'.

  Voor regelitems zonder eindtijd wordt voor deze waarde de tekst Onbeperkt getoond.

 • Startdatum / Einddatum
  De datum waarop de weergave van het regelitem is gestart/gestopt. Geëxporteerd met de indeling M/D/JJ.

  Voorbeeld

  Voor regelitems met een startdatum van 7 april 2018 is de waarde '4/7/18'.

  Voor regelitems zonder einddatum wordt voor deze waarde de tekst Onbeperkt getoond.

 • Trafficker
  De trafficker die aan de order is toegewezen.
 • Aangepaste velden
  Alle aangepaste velden die op het tabblad Beheerder zijn gedefinieerd met een type voor Order. Per dimensie kunnen maximaal vijftien aangepaste veldkenmerken worden geselecteerd.
Videocontent
 • ID van de video in de inhoudsbron
  De ID van de video zoals gemaakt in het contentmanagementsysteem waaruit de video is opgenomen. Deze ID is een door de uitgever geleverde waarde waarnaar een uitgever verwijst in advertentieverzoeken om een advertentieverzoek te koppelen aan de content die wordt weergegeven.
 • Naam van inhoudsbron
  Een door de uitgever geleverde naam voor een videoclip zoals ingesteld in het contentmanagementsysteem van een uitgever.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Release-opmerkingen

Lees meer informatie over de nieuwste Ad Manager-functies en Helpcentrum-updates.

Nieuwe functies weergeven

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu