Dostęp tylko w usłudze Google Ad Manager 360.

Sprawdzanie dostępności segmentów odbiorców

Dostępne tylko w usłudze Google Ad Manager 360

Audience Solutions to funkcja usługi Google Ad Manager 360. Może ona nie być włączona w Twojej sieci.

Podobnie jak w przypadku jednostek reklamowych i kryteriów niestandardowych, przed uruchomieniem prognozy dotyczącej nowych segmentów odbiorców musisz odczekać co najmniej 28 dni, nawet jeśli zostały one wstępnie wypełnione. Poza tym prognozy dotyczące segmentów odbiorców są ograniczone do 1000 segmentów na identyfikator (plik cookie, mobilny identyfikator wyświetlania reklam AdID lub IDFA albo identyfikator PPID). To oznacza, że jeśli dany identyfikator występuje w ponad 1000 segmentów, wyświetlenia przypisywane do niego nie są uwzględniane w prognozach dotyczących nadmiarowych segmentów.

Sprawdzanie dostępności zasobów reklamowych na potrzeby segmentu odbiorców przypomina konfigurowanie elementu zamówienia, z tym że w rezultacie otrzymujesz prognozę dostępności. Im więcej masz informacji o potencjalnej kampanii lub elemencie zamówienia, tym dokładniejsza będzie prognoza. Wiedza, jaki rodzaj kreacji, kierowanie i inne ustawienia wyświetlania zostaną zastosowane, pomaga uzyskać lepszą prognozę dostępności.

Podczas prognozowania pamiętaj o ustawieniu kierowania na odpowiednie segmenty odbiorców. 

 1. Kliknij kolejno Wyświetlanie a potem Zamówienia a potem.
 2. Kliknij Prognozowanie.
 3. Wybierz „Typ reklamy”: Reklama displayowa (standardowa), Reklama displayowa (nadrzędna/towarzysząca) lub Wideo.

  Typ reklamy określa rodzaj kreacji, która zostanie dodana później, i ma wpływ na prognozę dostępności. Zdecyduj, czy chcesz użyć kreacji displayowej czy kreacji wideo. Dowiedz się więcej o typach reklamy.

  Opcja Reklama displayowa (nadrzędna/towarzysząca) umożliwia wyświetlanie zestawów kreacji razem.

  Dostęp tylko w usłudze Google Ad Manager 360.

 4. Podaj rozmiary zasobów reklamowych i inne podstawowe oraz szczegółowe informacje o kreacji, tak jak podczas konfigurowania elementu zamówienia. Te informacje powinny być oparte na danych dotyczących kampanii uzyskanych od reklamodawcy lub kupującego.
 5. W sekcji „Ustawienia wyświetlania” określ oczekiwaną ilość wymaganą przez reklamodawcę lub kupującego. W przypadku standardowych elementów zamówienia będzie to liczba wyświetleń, kliknięć lub widocznych wyświetleń, a w przypadku elementów zamówienia typu sponsorowanie będzie to Cel.W sekcji „Ilość” lub „Cel” możesz:
  • Wybrać Maksymalna dostępna, jeśli nie masz określonej wartości i chcesz poznać największą dostępną wartość.
  • Wybrać Cel, by wpisać określoną wartość.
 6. W sekcji „Dodaj kierowanie” kliknij Kierowanie niestandardowe, by znaleźć odpowiednie segmenty odbiorców i ustawić na nie kierowanie.
 7. Po wpisaniu wszystkich informacji kliknij Sprawdź zasoby.

Wyniki zawierają zestawienie dostępnych wyświetleń, niedostępnych wyświetleń lub wyświetleń aktualnie zarezerwowanych przez elementy zamówienia o tym samym lub niższym priorytecie. Możesz też sprawdzić rywalizujące elementy zamówienia, by zobaczyć, które kampanie konkurują o te same zasoby reklamowe, a także o ten sam segment odbiorców.

Prognozowanie liczby wyświetleń, kliknięć i aktywnych użytkowników

Użyj prognozowania, by oszacować liczbę użytkowników objętych kierowaniem na podstawie Twoich list firm zewnętrznych. 

 • W przypadku kolumn Wyświetlenia z 30 dni i Kliknięcia z 30 dni: sprawdź zasoby reklamowe w segmencie, używając 30-dniowej daty wyświetlania reklam.

  Segment musi rejestrować dane przez co najmniej 7 dni, by można je było skutecznie wykorzystać w prognozowaniu. Segmenty są najdokładniejsze, gdy zawierają dane pochodzące sprzed ponad 30 dni.

 • W przypadku kolumny Aktywni użytkownicy z 15 dni: sprawdź zasoby reklamowe w segmencie, używając 14-dniowej daty wyświetlania reklam. Ograniczenie liczby wyświetleń danego elementu zamówienia na użytkownika ustaw na 1 wyświetlenie na 15 dni, by liczba raportowanych wyświetleń była równa liczbie użytkowników.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
148
false