Sistemin maksimum sınırları ve sınırlamaları

Satır öğeleri, reklam öğeleri, getiri grupları vb. için ayarlanan sınırlar hakkında bilgi edinme

Google Ad Manager, sistem kararlılığını sağlamak için aşağıdaki sınırlamaları uygular:

Ağınızın maksimum sınırlarını ve sınırlamalarını izleme

 1. Google Ad Manager'da oturum açın.
 2. Yönetici ardından Genel ayarlar ardından Sınırlar'ı tıklayın.

Sonrasında kalın metinle bir sayı gelen kontrol panelindeki sınırlar, ağ genelinde uygulanan sınırlardır (örnek: 100.000 | 6.000 geçerli). Kalın olarak yazılmış sayı, o ağla ilişkili güncel sayıyı gösterir. Kalın olarak yazılmış bir sayı içermeyen sınırlar ise yerel sınırlardır ve referans amaçlı olarak listelenmiştir. Tablodaki sınır bu makaledeki sınırla eşleşmiyorsa bir istisna söz konusu olabilir.

Ağınız Ekipler'i kullanıyorsa yalnızca "Tüm öğeler" ekibinin üyeleri Sınırlar kontrol panelini görebilir.

Yayınlama, envanter ve anahtar/değer çiftleri, raporlama ve ÇMY

Yayınlama

  Sınır
Toplam satır öğesi sayısı 600.000
Hedefleme içeren etkin satır öğeleri ve reklam öğeleri 61.000
Sipariş başına satır öğesi sayısı 450
Sipariş başına programatik satır öğesi sayısı 150
Toplam reklam öğesi sayısı 1.000.000
Satır öğesi başına reklam öğesi sayısı 260

Varlık başına hedeflenen ölçüt sayısı

Varlıklar şunları içerir:

 • Pazar Yeri paketi
 • İş Ortağı Ataması
 • Sunu
 • Koruma
 • Kayıtlı hedefleme ifadeleri
 • Satır öğeleri
 • Diğer kurallar (DFL, video, mobil, kanallar ve beyanlar)
800
Reklam biçimi başına yerel stil sayısı 500

Envanter ve anahtar/değer çiftleri

  Sınır
Etkin reklam birimleri 100.000
Etkin yerleşimler 60.000
Etkin anahtar/değer çiftleri 2.500.000
Etkin anahtarlar (önceden tanımlanmış ve dinamik) 200
Yerleşim başına reklam birimi sayısı 1.000
Uygulamalar* 10.000
Anahtar başına karakter sayısı 20
Değer başına karakter sayısı 40
Anahtar başına etkin değer sayısı (önceden tanımlanmış ve dinamik)** 100.000

* Ağ sınırınıza katkıda bulunan tüm uygulamaları görmek için Uygulamalar sayfasındaki filtrenin varsayılan "Görünür tüm uygulamalar" değerini "Tüm uygulamalar" olarak değiştirmeniz gerekir.

** Hem önceden tanımlanmış değerlere sahip anahtarlar hem de dinamik değerlere sahip anahtarlar için Google Ad Manager'da bir anahtar görüntülenirken tüm etkin değerler listelenir. Bir değer, silinmediği sürece etkindir.

Çoklu Müşteri Yönetimi (ÇMY)

  Sınır
Kabul edilen alt davetiyeler 2.500
Bekleyen alt davetiyeler 1.000

Raporlama

  Sınır
Raporlanabilir anahtar/değer çiftleri 30.000
Özel boyut anahtar değerleri 20.000

Getiri grupları

  Sınır
Getiri grubu başına getiri iş ortakları 50
Getiri grupları 500

Satır öğelerinin kullanımıyla ilgili sınırlar

Siparişleri daha kolay yönetebilmek için satır öğelerini kullanabilirsiniz. Her satır öğesi türü, belirli kullanım alanlarını destekler. Aşağıdaki koşullar, tüm benzer talep kaynaklarının aynı şekilde ele alınmasını ve Google'ın, tüm yayıncıların yararına olacak değişiklikler yapabilmesini sağlar.

Google bir sözleşme değişikliğiyle aksi yönde yetki vermediği sürece, satır öğelerini yalnızca burada açıklanan belirli amaçlar için kullanabilirsiniz. Diğer her türlü kullanım, geçersiz etkinlik olarak kabul edilecektir.

 • Sponsorluk ve Standart: Bu satır öğeleri yalnızca garantili talebi göstermek için kullanılabilir. Örneğin, bunları sabit bir fiyatı ve garantili hacmi olan doğrudan reklamveren anlaşmasını göstermek için kullanın.
 • Fiyat Önceliği, Toplu ve Ağ: Bu satır öğeleri, yalnızca garanti edilmeyen talebi göstermek için kullanılabilir Örneğin, üçüncü taraf reklam ağlarını veya exchange'leri göstermek için bunları kullanın.
 • Kurum: Bu satır öğelerini, yalnızca Ad Manager hesap sahibi olarak reklamı yapılan ürünün veya hizmetin sahibi olduğunuzda talebi göstermek için kullanabilirsiniz.

Reklam yayını ve satır öğesi gereksinimleriyle ilgili sınırları uygulama söz konusu olduğunda şunları dikkate alın:

 • Birleştirilmiş açık artırmada fiyat için rekabet etmeyen Fiyat Önceliği, Toplu ve Ağ satır öğeleri (oranı sıfır olan ve Değer BGBM'si olmayan satır öğeleri gibi), Kurum satır öğeleri olarak değerlendirilir.
 • Gelir oluşturmayan talebi göstermek için herhangi bir satır öğesi türü (ör. pro bono) kullanılabilir.

Etkin satır öğesi sayısı

Etkin satır öğelerinin sayısı, reklam öğesi seviyesinde hedeflemenin atandığı reklam öğelerini ve şu koşullara uygun satır öğelerini içerir:

 • Yayınlanabilir
 • "Hazır" veya "yayınlanıyor" durumuna sahiptir
 • Başlangıç tarihi bugün veya daha öncedir
 • Bitiş tarihi bugün veya daha sonradır

Bu sınıra ulaşmamak için, etkin olan ancak yayınlanmayan satır öğelerini devre dışı bırakmayı deneyin.

Ad Manager'da satır öğelerini bulma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Satır öğesi başına hedeflenen ölçüt sayısı

Hedefleme ifadesinde gördükleriniz genellikle sınıra dahil sayılır.

 • Yerleşim hedefleme: Yerleşimin kendisi birden fazla reklam birimi içerse bile her yerleşim, tek bir hedefleme ölçütü olarak sayılır.
 • Gün/Saat Hedefleme: Gün/saat hedeflemeyi kullanıyorsanız haftanın her günü için bitişik etkin bloklar, toplam hedefleme ölçütleri sınırı dahilinde tek bir ölçüt olarak sayılır.

  Her gün 15:00 ile 19:00 arasında çalışan bir satır öğeniz varsa bu satır öğesi, 7 hedefleme ölçütü olarak sayılır (bir hedefleme parametresi x yedi gün). Hafta içinde 11:00 ile 13:00 arası ve 14:00 ile 17:00 arası bloklarına sahip bir satır öğeniz varsa bu satır öğesi, 10 hedefleme ölçütü olarak sayılır (5 günün her biri için 2 etkin blok).

 • Anahtarlar/Değerler: Her anahtar/değer çifti, sınır dahilinde tek bir hedefleme ölçütü olarak sayılır. İfadede eşleme türleri kullanılıyorsa (anahtar ~değer* değildir gibi) eşleme türü değeri için her bir anahtar, sınır dahilinde bir hedefleme ölçütü olarak sayılır.
 • Kullanıcı Alanları: Her kullanıcı alanı, sınır dahilinde tek bir hedefleme ölçütü olarak sayılır.

Sıklık sınırı, hedefleme ölçütleri sınırına dahil edilmez.

Örnekleri göster

Örnek

 • Satır öğesi hedefleme:

  • Reklam Birimi: 300x250Web
  • Anahtarlar/Değerler: (cat=Education AND art_id=123) OR color=blue OR env=test OR clubcode=XYZ
  • Coğrafya: United States
 • Sayı:
  Reklam Birimi (1) + Anahtar/değer çiftleri (5) + Coğrafya (1) = 7 hedeflenen ölçüt

Örnek

 • Satır öğesi hedefleme:

  • Yerleşim: BannerROS
  • Anahtarlar/Değerler: (cat=Education OR cat=Sports OR cat=Business) AND (color=blue OR color=green) AND (topic is not ~politics*)
  • Gün/saat: 3pm-7pm each day of the week
 • Sayı:
  Yerleşim (1) + Özel Ölçütler (6) + Gün/Saat (7) = 14 hedeflenen ölçüt

Uyumlulaştırma reklam ağları

Sunma aşamasında, SDK'ya gönderilen uyumlulaştırma zincirinin parçası olarak en fazla 50 ağ seçilir. Daha uzun zincirler oluşturulması, fazladan sıralı ek bilgiler gerekeceği için daha fazla gecikme riski oluşturur.

Reklam birimleri, anahtar/değer çiftleri, etiketleme ve envanter

Reklam birimleri

  Sınır
Etkin reklam birimleri 99.998
Reklam birimi kodları 100 karakter

Yerleşimler

  Sınır
Yerleşim başına reklam birimi sayısı 1.000
Ağ başına etkin birim sayısı 60.000

Anahtar/değer çiftleri

  Sınır
Anahtar başına karakter sayısı 20
Değer başına karakter sayısı 40
Ağ başına etkin değer sayısı 2.500.000
Ağ başına etkin anahtar sayısı (dinamik ve önceden tanımlanmış) 200
Anahtar başına etkin değer sayısı (dinamik ve önceden tanımlanmış) 100.000
Raporlanabilir anahtar/değer çiftleri 30.000
Özel boyutlar 10
Özel boyut anahtar/değer çiftleri (Google Ad Manager 360'ınız yoksa sınırın 5.000 olduğunu unutmayın) 20.000

Ağ ayarları

  Sınır
Reklam birimi sıklık sınırı etiketleme kuralları 10

Korumalar

  Sınır
Reklam içeriği koruması başına reklamverenler/markalar 200
Rekabet koruması başına toplam reklamveren/marka ve/veya Genel kategori
Not: Çok gruplu blok olarak yapılandırdıysanız sınır 100'dür
50
Reklam içeriği koruması başına alıcı sayısı 200
Reklam içeriği koruması başına genel kategori sayısı 200
Reklam içeriği koruması başına reklamveren URL'si sayısı 25.000
Rekabet koruması başına reklam birimi sayısı 800
Ağ başına koruma sayısı 300

Kitle

  Sınır
Etkin segmentler, etkin olmayan segmentler ve kitle genişletme segmentleri dahil ağ başına toplam birinci taraf segment sayısı 20.000

Etiketleme

  Sınır
Google Yayıncı Etiketleri (GPT) ve IMA SDK istekleri 61.440 karakter
Etiketsiz istek 4.096 karakter
SRA (tekli istek mimarisi) istekleri İstek başına 30 reklam alanı

URL'ler

  Sınır
Reklam yayını tarafından oluşturulan makrolar gibi URL'ler 2.048 karakter

Birleştirilmiş Fiyatlandırma kuralları

  Sınır
Etkin Birleştirilmiş Fiyatlandırma kuralları 200
Kural başına taban fiyat sayısı 5
Kural başına reklamveren sayısı 50
Kural başına boyut sayısı 250

Reklam birimi kodları

 • Reklam birimi kodları en fazla 100 karakter uzunluğunda olabilir ve benzersiz olmalıdır.
 • Sadece harf, rakam, alt çizgi, tire, nokta, yıldız, eğik çizgi, ters eğik çizgi, ünlem işareti, sol köşeli parantez, iki nokta ve parantezlere izin verilir.

Etiketleme ve anahtar/değer çiftleri

Reklam isteği URL'sinin, etiket türüne bağlı bir karakter sınırlaması bulunur ve bu sınır anahtar/değer çiftlerinin sayısını sınırlayabilir.

Google Yayıncı Etiketleri, reklam isteğinde bulunmak için HTTP GET yöntemini kullanır. Bu yöntem, her istekte aktarılabilecek bayt sayısını sınırlar. Reklam etiketleri istek başına 61.440 karakterle sınırlıdır.

SRA (tekli istek mimarisi) isteği başına maksimum 30 reklam alanı ekleyebilirsiniz. SRA kullanıyorsanız isteklerinizdeki reklam alanlarının sayısını sınırlayın ve defineSlot() çağrısını yalnızca display() çağrısı da yaptığınız zaman yaptığınızdan emin olun.

Dinamik Reklam Ekleme (DAI)

Dinamik Reklam Ekleme (DAI) canlı televizyon izleyen milyonlarca izleyiciye göre ölçeklenir. Google'ın altyapısını korumak üzere Google DAI, hesap ekibinizle iletişime geçerek ayarlanabilecek sanal sınırlara sahiptir.

Büyük çaplı canlı etkinlikler yürütmeye hazırlanın, DAI yedek akışları için en iyi uygulamaların uygulandığından emin olun ve Canlı etkinlikleri Ad Manager'ın Dinamik Reklam Ekleme özelliğiyle destekleme blog gönderisini inceleyin.

    Varsayılan sanal sınır
Saniyede manifest isteği sayısı Saniyede manifest için yapılan toplam istemci isteklerinin sayısı. Manifestin hedef süresinden ve de çoğullanmış/çoğullanması kaldırılmış ses ve HLS/DASH oynatma listesi türünden etkilenir. 25.000
Manifest boyutu Manifestin sıkıştırılmamış boyutu. DVR penceresinin ve hedef sürenin uzunluğundan etkilenir. 1 MiB
Canlı yayınlar Toplam arşivlenmemiş canlı yayın sayısı 700
Kapsül yayınlama Toplam arşivlenmemiş DAI kodlama profili Ağ başına 250

Canlı yayın başına 25

Raporlar

    Sınır
Raporlama Rapor başına boyut sayısı 10 boyut
Rapor başına metrik sayısı Sınırsız *
Veri kullanılabilirliği 3 yıla kadar
Kaydedilen raporun depolanma süresi 40 gün
Ağ başına eşzamanlı rapor sayısı 30
Veri Aktarımı Dosya depolama süresi 60 gün

* Bir rapora ekleyebileceğiniz metriklerin sayısı için bir sınır yoktur. Ancak daha fazla metrik eklendikçe işleme süresi uzar.

Raporları dışa aktarma

Şu iki senaryodan biriyle karşılaşıldığında Excel raporunu dışa aktarma seçenekleri (XLS ve XLSX) devre dışı bırakılır:
 • 65.000 XLS veya 1.000.000 XLSX satır sınırı aşıldığında.
 • Rapor, satır sayısı ne olursa olsun çok sayıda veri içerdiğinde. Örneğin, çok fazla rapor sütunu olduğunda.

Ekipler ve ağ yönetimi

    Sınır
Ekipler Ekip başına varlık sayısı 3.000
Özel alanlar Konum başına özel alan sayısı 30
Açılır özel alan başına değer sayısı 300

Gizlilik ve mesajlaşma

    Sınır
GDPR ayarları Özel reklam iş ortağı URL'leri ekleme 50
Özel reklam iş ortakları seçin  700
Alan başına URL yolu dahil etme/hariç tutma ayarları Offerwall (Beta) ve reklam engelleme iptali mesajları 5

Hızlı öğe oluşturmayla ilgili sınırlar

Ad Manager, teknik sorunlar nedeniyle kontrolsüz şekilde sipariş, satır öğesi, reklam öğesi, reklam birimi, yerleşim veya reklamveren oluşturulmaması için ağları izler. Böyle durumlarda ağınızı korumak için Ad Manager, yeni öğe oluşturmayla ilgili geçici bir sınır koyar.

Örneğin, ağınıza bağlanmak için Ad Manager API'sini kullanan harici bir program çok kısa süre içinde binlerce yeni sipariş oluşturuyorsa bu büyük olasılıkla bir hatadır. Hızlı oluşturma, yukarıda listelenen sayısal sınırların herhangi birini ihlal etmemiş olsa bile bu geçici sınırlar uygulanabilir.

Öngörülemeyen trafik artışı

Olağan dışı miktarda daha fazla trafik gönderen yayıncılar, trafikteki beklenmedik artışla başa çıkmak için yüksek gecikme süreleri yaşayabilir. 

Trafikteki artışı karşılamak için ek trafiği zirvenin altındaki birden fazla bölgeye yayarız. Bu durum ek gecikmeye neden olabilir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
16062210494530234870
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
148