Quản lý tệp sáng tạo âm thanh hoặc video

Các mục hàng âm thanh và video Ad Manager hỗ trợ nhiều mẫu quảng cáo có thể phát cùng với nội dung âm thanh hoặc video. #videocreativetypes #videosolutions

Một số chế độ cài đặt/tính năng cho âm thanh và video có thể không được bật cho mạng của bạn. Kiểm tra xem bạn có thể sử dụng tính năng Giải pháp video nào hoặc liên hệ với người quản lý tài khoản.

Thêm mẫu quảng cáo mới từ mục hàng

Để thêm tệp sáng tạo âm thanh hoặc video độc lập với mục hàng:

Nhấp vào Phân phối và sau đó Tệp sáng tạo và sau đó Tệp sáng tạo VAST và sau đó Tệp sáng tạo mới.

 1. Đăng nhập vào Google Ad Manager.

 2. Nhấp vào Phân phối và sau đó Mục hàng.

 3. Mở mục hàng âm thanh và video.

  Nếu muốn, bạn có thể nhấp vào Video trong trình đơn "Mục hàng" để thu hẹp phạm vi tìm kiếm thành các mục hàng âm thanh và video. Có thể bạn phải nhấp vào Xem thêm trong trình đơn "Mục hàng" để chọn "Video".

 4. Nhấp vào Mẫu quảng cáo và sau đó Thêm mẫu quảng cáo và sau đó Mẫu quảng cáo mới.
 5. Chọn kích thước của mẫu quảng cáo và chọn trong số các loại mẫu quảng cáo có sẵn.
 6. Định cấu hình chế độ cài đặt. Đối với mẫu quảng cáo dạng âm thanh, hãy chọn kích thước Âm thanh.

  Tệp nội dung phương tiện tải lên Ad Manager phải dài tối thiểu 0,3 giây.

 7. Nhấp vào Lưu.

Sau khi đã thêm mẫu quảng cáo VAST vào một mục hàng, bạn có thể sử dụng lại mẫu quảng cáo đó trong các mục hàng khác.

Chế độ cài đặt cho mẫu quảng cáo dạng âm thanh và video

Một số chế độ cài đặt trong số này là không bắt buộc và không phải chế độ cài đặt nào cũng đều có sẵn cho mọi mẫu quảng cáo.

Video có thể bỏ qua

Chế độ cài đặt "Video có thể bỏ qua" có sẵn cho các loại mẫu quảng cáo dạng video. Chế độ cài đặt này cho phép người dùng bỏ qua quảng cáo dạng video sau 5 giây. Nếu đang sử dụng VAST 3 hoặc 4, thì bạn có thể thay đổi thời gian bỏ qua ở cấp độ mạng trong mục cài đặt "Thời gian bỏ qua của video có thể bỏ qua" trong mục "Video và âm thanh" của thẻ "Quản trị".

Mặc dù bất kỳ quảng cáo dạng video nào cũng có thể đặt thành có thể bỏ qua, nhưng hãy sử dụng cẩn thận quảng cáo dạng video có thời lượng ngắn. Ví dụ: bạn có thể muốn vô hiệu hóa chế độ cài đặt này cho mẫu quảng cáo 7 giây phân phát đến vị trí quảng cáo đệm.

Video lưu trữ trên Ad Manager hoặc lưu trữ bên ngoài

Mẫu quảng cáo dạng video sử dụng tệp video lưu trữ trên Ad Manager hoặc lưu trữ bên ngoài có thể đặt chế độ cài đặt "Video có thể bỏ qua" thành Đã bật hoặc Bị vô hiệu.

Video lưu trữ trên YouTube

Các nhà xuất bản sử dụng tính năng Bán kèm cho YouTube và mẫu quảng cáo dạng video sử dụng tệp video được lưu trữ trên YouTube phải đặt chế độ cài đặt "Video có thể bỏ qua" thành Chọn trong luồng (thay vì "Đã bật").

Chọn trong luồng là định dạng mẫu quảng cáo có thể bỏ qua trên YouTube dùng trong các chiến dịch đặt trước (được đảm bảo) của Ad Manager và được bán trên cơ sở CPM. Có thời lượng tối đa 30 giây đối với mẫu quảng cáo chọn trong luồng.

Bạn cần phân biệt tính năng chọn trong luồng với quảng cáo TrueView trong luồng. Quảng cáo này được sử dụng trong chiến dịch đấu giá (không bảo đảm) và được bán trên cơ sở CPV (chi phí mỗi lượt xem hết). Quảng cáo TrueView không có thời lượng tối đa. Ad Manager chỉ quản lý định dạng chọn trong luồng; phiên đấu giá cho TrueView là do YouTube xử lý.

Theo dõi có thể bỏ qua

Bạn có thể sử dụng chế độ cài đặt "Theo dõi có thể bỏ qua" cho các loại mẫu quảng cáo chuyển hướng. Nếu chế độ này bật và quảng cáo có thể bỏ qua được trả về từ đường chuyển hướng VAST, thì Ad Manager cho phép sử dụng chế độ theo dõi có thể bỏ qua VAST trên mục hàng và mẫu quảng cáo. Nếu chế độ này tắt và quảng cáo có thể bỏ qua được trả về, thì Ad Manager không cho phép sử dụng tùy chọn theo dõi quảng cáo có thể bỏ qua VAST.

Chế độ cài đặt này không bắt buộc đường chuyển hướng VAST phải là có thể bỏ qua. Ad Manager không thể kiểm soát thời gian bỏ qua của mẫu quảng cáo chuyển hướng.

Mã nhận dạng cho quảng cáo

Ad Manager hiện hỗ trợ sổ đăng ký ad-id.org và clearcast.co.uk.

 • Giá trị nhận dạng ad-id.org phải là 4 chữ cái, sau đó là 7 hoặc 8 số hoặc chữ (ví dụ: ABCD1234567 hoặc ABCD123456EF.

 • Mã nguồn quảng cáo clearcast.co.uk phải bắt đầu bằng 3 chữ cái, sau đó là dấu gạch chéo ("/"), 4 chữ cái và 3 chữ số rồi sau cùng là dấu gạch chéo ("/") và 3 chữ số (ví dụ: AAA/BBBB123/456).

Tương thích với SSL

Chế độ cài đặt "Tương thích với SSL" xác định liệu mẫu quảng cáo có tương thích với các trang SSL hay không (bắt đầu bằng https://). Theo mặc định, Ad Manager tự động phát hiện trạng thái SSL và phân phát tới các trang bảo mật tương thích. Bạn có thể chọn Thủ công để đặt trạng thái tương thích theo cách thủ công. Nếu đặt thành Không tương thích, thì mẫu quảng cáo sẽ không phân phát tới các trang bảo mật.

Nhãn

Chế độ cài đặt "Nhãn" cho phép bạn nhóm các đối tượng.

Thông số tuỳ chỉnh

"Thông số tuỳ chỉnh" xuất hiện trong trường AdParameters của VAST và được dùng trong SDK.

 • Thông số tuỳ chỉnh không có sẵn cho mẫu quảng cáo chuyển hướng.
 • Đối với tất cả tệp sáng tạo ngoại trừ tệp sáng tạo VPAID, hãy nhập thông số tùy chỉnh như cặp khóa-giá trị, phân tách bằng dấu phẩy (ví dụ key=value,key=value).
 • Đối với mẫu quảng cáo VPAID, thông số tuỳ chỉnh là một chuỗi (không phải cặp khoá-giá trị) được chuyển tới mẫu quảng cáo thông qua SDK.

URL theo dõi của bên thứ ba

Cả "URL theo dõi của bên thứ ba" và "URL theo dõi lượt hiển thị của bên thứ ba" đều dùng để đo lường các chỉ số quảng cáo (chứ không phải các chỉ số nội dung). Các URL này có thể cung cấp thông tin chi tiết về hành động tương tác của người dùng với mẫu quảng cáo cho các mục đích báo cáo và phân tích. Bạn có thể nhập nhiều URL cho mỗi loại theo dõi (ngoại trừ khảo sát, lượt nhấp tùy chỉnh và tính năng theo dõi lượt nhấp, vốn chỉ hỗ trợ một URL cho mỗi loại). URL khảo sát không hỗ trợ quảng cáo chuyển hướng.

Quảng cáo chuyển hướng nội bộ đến Google Campaign Manager 360

Khi được chọn, Ad Manager gọi thẻ Display & Video 360 trong cùng một máy chủ, thay vì truyền chuyển hướng VAST để máy khách thực thi.

Cho phép nhiều lượt hiển thị từ nhà cung cấp chức năng chèn quảng cáo phía máy chủ đáng tin cậy (SSAI)  (Phiên bản thử nghiệm beta) : Có trong chế độ cài đặt cao cấp của loại tệp sáng tạo chuyển hướng, bạn có thể cho phép đối tác SSAI đáng tin cậy đếm và báo cáo chính xác tất cả các lượt hiển thị quảng cáo hợp lệ cho Ad Manager, đối với các đường chuyển hướng video đơn do Ad Manager trả về.

Tất cả lượt hiển thị từ đường chuyển hướng có cùng vị trí trong nhóm với đường chuyển hướng. Nhiều quảng cáo trong đường chuyển hướng được xem là một vị trí.

Tính năng này hiện chỉ dành cho SSAI được MRC công nhận, vốn đang giới hạn trong phạm vi DAI của Google Ad Manager. SSAI không được công nhận tiếp tục chỉ tính 1 lượt hiển thị cho mỗi quảng cáo chuyển hướng.

Trường tùy chỉnh

Bạn có thể sử dụng các trường tuỳ chọn này để sắp xếp các đối tượng trong báo cáo. Bạn có thể tạo các trường này trong thẻ Quản trị. Các trường này không ảnh hưởng đến việc phân phối hoặc phân phát quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
13336138657707118980
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
148