Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Aktivera och inaktivera cookies

Om du får ett meddelande om att webbläsarens funktion för cookies är avstängd när du försöker använda Google-kontot har cookies förmodligen inaktiverats i webbläsaren. Du måste aktivera cookies för att kunna använda Google-kontot.

Aktivera cookies
Google Chrome
 1. Välj Mer Mer i webbläsarens verktygsfält.
 2. Välj Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar längst ned på sidan.
 4. Klicka på Innehållsinställningar under Sekretess.
 5. Markera Tillåt att lokala data sparas (rekommenderas).
 6. Klicka på Klart.

Läs mer om hur du hanterar dina inställningar för cookies i Google Chrome, till exempel hur du blockerar cookies från tredje part.

iOS Safari

 1. Tryck på Inställningar Inställningar på mobilen.
 2. Tryck på Safari och sedan Blockera cookies och sedan Tillåt alltid.
 3. Vänta fem minuter och öppna sedan appen.
Andra webbläsare

Du hittar information i webbläsarens hjälpresurser.

Inaktivera cookies
Google Chrome
 1. Välj Mer Mer i webbläsarens verktygsfält.
 2. Välj Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar längst ned på sidan.
 4. Klicka på Innehållsinställningar under Sekretess.
 5. Markera Förhindra att webbplatser sparar några data.
 6. Klicka på Klart.

iOS Safari

 1. Tryck på Inställningar Inställningar på mobilen.
 2. Tryck på Safari och sedan Blockera cookies och sedan Blockera alltid.
 3. Vänta fem minuter och öppna sedan appen.
Andra webbläsare

Du hittar information i webbläsarens hjälpresurser.

Fördelar med att aktivera cookies

Det blir lättare att hitta det du letar efter på webben om du aktiverar cookies. Cookies är filer som skapas av webbplatserna du besöker. I dem lagras information, till exempel om din profil eller om vilket språk du vill använda.

På Google använder vi cookies för att förbättra kvaliteten på våra tjänster. I vår sekretesspolicy finns mer information om cookies.

Åtgärda problem med cookies

Om ett felmeddelande visas trots att du har aktiverat cookies i webbläsaren testar du att öppna ett nytt webbläsarfönster eller att stänga andra flikar i webbläsaren.

Om det inte hjälper testar du att rensa cacheminnet och ta bort cookies.