Spraak vastleggen en als tekst bekijken

Gebruik Live transcriberen op uw Android-apparaat om spraak vast te leggen en als tekst op het scherm te bekijken. 

Stap 1: Live transcriberen downloaden

Ga naar Google Play om Live transcriberen te downloaden.

Stap 2: Live transcriberen inschakelen

 1. Open de app Instellingen Instellingen-app op uw apparaat.
 2. Tik op Toegankelijkheid en vervolgens op Live transcriberen.
 3. Tik op Service gebruiken
 4. Tik op OK om de rechten te accepteren. 

Opmerking: Als u een Pixel-apparaat gebruikt, zijn deze stappen vereist om Live transcriberen in te schakelen.

Stap 3: Live transcriberen gebruiken

 1. Controleer of u bent verbonden met internet.
 2. Start Live transcriberen: Veeg met twee vingers omhoog of tik op de knop Toegankelijkheid Toegankelijkheid. Meer informatie over het gebruik van de knop Toegankelijkheid of het toegankelijkheidsgebaar
 3. Houd de microfoon van uw apparaat in de buurt van de persoon die of het geluid dat u wilt vastleggen. De microfoon bevindt zich meestal aan de onderkant van uw apparaat.
 4. De spraak en het geluid worden als woorden op het scherm weergegeven.

Tips:

 • Als u tekst uit het transcript wilt kopiëren en plakken, tikt u op de tekst, houdt u deze vast en selecteert u Kopiëren of Transcriptie selecteren.
 • Veeg omhoog om het scherm te wissen. Veeg omlaag om het transcript terug te halen. 
 • Als u wilt zien hoeveel achtergrondgeluid en live geluid er zijn, kijkt u rechtsboven in het scherm naar de geluidsindicator Geluidsindicator

Opmerking: Google verwerkt transcripties maar slaat deze nooit op.

Een antwoord typen naar de spreker

U kunt tijdens een gesprek een antwoord typen in plaats van het uit te spreken.

 1. Tik op Typen Typen terwijl Live transcriberen wordt uitgevoerd.
 2. Voer tekst in met behulp van het schermtoetsenbord.
 3. Tik op Terug Terug om terug te keren naar het volledige scherm.

De transcriptie onderbreken voor eenvoudiger lezen

 1. Tik op Instellingen Instellingen terwijl Live transcriberen wordt uitgevoerd.
 2. Tik op Meer instellingen.
 3. Tik op Geavanceerd en vervolgens op Pauzeerknop weergeven.
 4. Tik op Terug Terug om terug te keren naar Live transcriberen.
 5. Als u de transcriptie wilt pauzeren of hervatten, tikt u op Onderbreken Onderbreken.

De instellingen voor Live transcriberen wijzigen

Een externe microfoon aansluiten

U kunt een externe microfoon gebruiken in plaats van de microfoon van uw apparaat.

 1. Sluit een externe microfoon aan op uw apparaat.
 2. Tik op Instellingen Instellingen terwijl Live transcriberen wordt uitgevoerd.
 3. Tik op Meer instellingen.
 4. Tik op Microfoon.
 5. Selecteer de externe microfoon in de lijst.

Niet-spraakgeluiden verbergen of weergeven

Live transcriberen geeft niet alleen spraak maar ook niet-spraakgeluiden onderaan het scherm weer. Geluiden kunnen bestaan uit menselijke geluiden (zoals 'gelach') of omgevingsgeluiden (zoals 'deurbel' of 'muziek'). 

Niet-spraakgeluiden verbergen of weergeven:

 1. Tik op Instellingen Instellingen terwijl Live transcriberen wordt uitgevoerd.
 2. Tik op Meer instellingen.
 3. Tik op Niet-spraakgeluiden labelen.

De tekstgrootte wijzigen

 1. Tik op Instellingen Instellingen terwijl Live transcriberen wordt uitgevoerd.
 2. Gebruik de schuifregelaar om de tekstgrootte te wijzigen.

Taal wijzigen

 1. Tik op Instellingen Instellingen terwijl Live transcriberen wordt uitgevoerd.
 2. Tik op Meer instellingen.
 3. Als u uw primaire taal wilt instellen, tikt u op Primaire taal en kiest u vervolgens een taal uit de lijst.
 4. Optioneel: Als u een secundaire taal in te stellen, tikt u op Secundaire taal en kiest u vervolgens een taal uit de lijst.

Tip: Als u de taal snel wilt wijzigen terwijl Live transcriberen wordt uitgevoerd, tikt u onderaan het scherm op de taal (bijvoorbeeld Nederlands).

Transcripties opslaan of verwijderen

Standaard worden transcripties niet opgeslagen.

Een transcriptie opslaan

 1. Tik op Instellingen Instellingen terwijl Live transcriberen wordt uitgevoerd.
 2. Schakel Deze transcriptie opslaan in. 

De transcriptie wordt drie dagen bewaard.

Alle transcripties opslaan

 1. Tik op Instellingen Instellingen terwijl Live transcriberen wordt uitgevoerd.
 2. Tik op Meer instellingen.
 3. Schakel Transcript opslaan in.

Transcripties worden drie dagen bewaard.

Transcriptiegeschiedenis verwijderen 

 1. Tik op Instellingen Instellingen terwijl Live transcriberen wordt uitgevoerd.
 2. Tik op Meer instellingen.
 3. Tik op Geschiedenis verwijderen.