การแจ้งเตือน

หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

วางแผนและจัดการประชุมได้จากทุกที่

บทแนะนําทางธุรกิจของ Google Workspace


               

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงของ Google Workspace สำหรับธุรกิจ

ลองใช้งาน Google Workspace วันนี้

 

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้มีดังนี้

วิธีวางแผน กําหนดเวลา และจัดการการประชุมทางวิดีโอที่มีประสิทธิภาพกับทีม

สิ่งที่ต้องมี

ประมาณ 15 นาที
บัญชี บัญชี Google Workspace  หากยังไม่มีบัญชี เริ่มช่วงทดลองใช้ 14 วันได้เลย

" "

ในบทแนะนำนี้

วางแผนกำหนดการ นัดหมายประชุม ยืนยันการเข้าร่วม แชร์ไฟล์การประชุม จัดการประชุม ติดตามผล
" "

1. วางแผนกำหนดการ


ขยายทั้งหมด  |  ยุบทั้งหมดยุบทั้งหมด
1.1 กันช่วงเวลาในปฏิทินไว้เพื่อเตรียมการประชุม (เช่น ห้ามรบกวน - กำลังเตรียมการประชุม)
 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วมในกิจกรรม ให้คลิกค้นหาผู้คนทางด้านซ้าย แล้วพิมพ์ชื่อของผู้เข้าร่วม
 3. คลิกเวลาในปฏิทินที่ยังไม่ได้กำหนดเวลากิจกรรมไว้
 4. ใส่ชื่อและรายละเอียดกิจกรรม
 5. คลิกบันทึก

เคล็ดลับ: หากต้องการสร้างกิจกรรมที่ใช้เวลานานขึ้น ให้ลากเมาส์ลงมาที่ด้านล่างของหน้าเมื่อเลือกเวลา

1.2 สร้างกำหนดการ

คุณสามารถแชร์บันทึกการประชุมไปยังกิจกรรมใน Google ปฏิทินได้โดยตรงจากคอมพิวเตอร์

เพิ่มบันทึกการประชุมในกิจกรรมจาก Google เอกสาร

 1. เปิดเอกสารใหม่หรือเอกสารที่มีอยู่แล้วใน Google เอกสารซึ่งคุณต้องการเพิ่มไปยังกิจกรรม
 2. พิมพ์ "@" ในเอกสาร
 3. คลิกบันทึกการประชุมในเมนูป๊อปอัป
 4. ค้นหากิจกรรม
  1. เคล็ดลับ: คุณสามารถพิมพ์ "ถัดไป" เพื่อเลือกการประชุมครั้งถัดไปในปฏิทิน 
 5. เลือกกิจกรรม ระบบจะใส่รายละเอียดของกิจกรรมลงในบันทึกการประชุมไว้ล่วงหน้า แต่ไม่ได้แนบไว้ในกิจกรรม
  • หากคุณเป็นผู้จัดการประชุม ป๊อปอัปจะแจ้งให้แชร์และแนบเอกสารกับกิจกรรม หากต้องการให้สิทธิ์เข้าถึง ให้คลิกแชร์และแนบ
  • หากคุณไม่ใช่ผู้จัดการประชุม: ป๊อปอัปจะแจ้งให้คุณแชร์เอกสาร หากต้องการมอบสิทธิ์เข้าถึง ให้คลิกแชร์ เอกสารไม่ได้แนบไว้กับกิจกรรม

เพิ่มบันทึกการประชุมในกิจกรรมใหม่จาก Google ปฏิทิน

 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. สร้างกิจกรรม
 3. ไม่บังคับ: ป้อนชื่อ เวลา ผู้เข้าร่วม และรายละเอียดอื่นๆ
 4. คลิกเพิ่มคําอธิบายหรือไฟล์แนบ จากนั้น สร้างบันทึกการประชุม จากนั้น บันทึก
  • ระบบจะแนบบันทึกการประชุมพร้อมรายละเอียดกิจกรรมไว้ล่วงหน้าและแชร์กับผู้เข้าร่วม รวมถึงผู้เข้าร่วมนอกองค์กรของคุณ

เพิ่มไฟล์แนบและบันทึกในกิจกรรมที่มีอยู่จาก Google ปฏิทิน

 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • คลิกกิจกรรม จากนั้น เพิ่มบันทึกการประชุม
   ระบบจะแนบบันทึกการประชุมที่ป้อนข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรมไว้ล่วงหน้า
  • คลิกกิจกรรม จากนั้น เมนู จากนั้นแนบเอกสาร
   บันทึกการประชุมที่เลือกไว้จะแนบไปกับกิจกรรมของคุณ
 3. บันทึกการประชุมจะเปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ คลิกแชร์ทางด้านขวา

" "

นัดหมายการประชุม


 
2.1 สร้างกิจกรรมใหม่
 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วมในกิจกรรม ให้คลิกค้นหาผู้คนทางด้านซ้าย แล้วพิมพ์ชื่อของผู้เข้าร่วม
 3. คลิกเวลาในปฏิทินที่ยังไม่ได้กำหนดเวลากิจกรรมไว้
 4. ใส่ชื่อและรายละเอียดกิจกรรม
 5. คลิกบันทึก

เคล็ดลับ: หากต้องการสร้างกิจกรรมที่ใช้เวลานานขึ้น ให้ลากเมาส์ลงมาที่ด้านล่างของหน้าเมื่อเลือกเวลา

2.2 เพิ่มผู้เข้าร่วม

หากผู้อื่นแชร์ปฏิทินกับคุณ หรืออยู่ในองค์กรหรือสถาบันการศึกษาเดียวกับคุณ หรืออยู่ในองค์กรอื่น คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลนั้นว่างหรือไม่เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลเหล่านั้นในกิจกรรม

 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกค้นหาผู้คนทางด้านซ้าย
 3. พิมพ์ชื่อและเลือกผู้ที่คุณต้องการประชุมด้วย
 4. คลิกสร้าง เพิ่ม ที่ด้านซ้ายบน
 5. คลิกเวลาที่แนะนำ หากผู้เข้าร่วมที่คุณเชิญแชร์ปฏิทินกับคุณแล้ว คุณจะเห็นเวลาที่ผู้เข้าร่วมจะเข้าร่วมได้

หมายเหตุ: หากสร้างกิจกรรมในปฏิทินและไม่ให้สิทธิ์ผู้เข้าร่วมแก้ไขกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะเปลี่ยนวันที่หรือเวลาของกิจกรรมในปฏิทินของตัวเองไม่ได้

เพิ่มผู้เข้าร่วม

2.3 หาเวลาที่ทุกคนสะดวกในทุกเขตเวลา

หากผู้อื่นแชร์ปฏิทินกับคุณ หรืออยู่ในองค์กรหรือสถาบันการศึกษาเดียวกับคุณ หรืออยู่ในองค์กรอื่น คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าบุคคลนั้นว่างหรือไม่เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลเหล่านั้นในกิจกรรม

 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกค้นหาผู้คนทางด้านซ้าย
 3. พิมพ์ชื่อและเลือกผู้ที่คุณต้องการประชุมด้วย
 4. คลิกสร้าง เพิ่ม ที่ด้านซ้ายบน
 5. คลิกเวลาที่แนะนำ หากผู้เข้าร่วมที่คุณเชิญแชร์ปฏิทินกับคุณแล้ว คุณจะเห็นเวลาที่ผู้เข้าร่วมจะเข้าร่วมได้
ค้นหาเวลาเพื่อนัดพบกัน
2.4 จองห้อง

หมายเหตุ: หากไม่เห็นทรัพยากร รายละเอียดห้อง หรือการแนะนำห้องอัตโนมัติ แสดงว่าผู้ดูแลระบบอาจยังไม่ได้ตั้งค่ารายการเหล่านี้ให้กับองค์กร

 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. สร้างกิจกรรมใหม่หรือเปิดกิจกรรมที่มีอยู่
 3. หากกำลังแก้ไขกิจกรรมที่มีอยู่ ให้คลิกแก้ไขกิจกรรม แก้ไข
 4. หากบัญชีของคุณเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีห้อง ให้คลิกห้อง โดยคุณสามารถเลือกจากห้องที่แนะนำหรือค้นหาใหม่ได้ขึ้นกับคนที่คุณเชิญ คลิกห้องหรือทรัพยากรที่ต้องการเพิ่ม
  • สําคัญ: หากเพิ่มห้องในกิจกรรมไม่ได้ Google ปฏิทินอาจแนะนําวิธีลัดเพื่อสร้างกิจกรรมซ้ำซึ่งคุณสามารถจองห้องได้ ซึ่งวิธีลัดนี้จะสร้างกิจกรรมเดียวโดยไม่มีผู้เข้าร่วม
 5. คลิกบันทึก
เคล็ดลับ: ผู้ดูแลระบบบัญชีจะเพิ่มห้องและทรัพยากรใหม่เพื่อให้ผู้ใช้จองได้โดยใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบ

จองห้องพัก

2.5 สร้างการประชุมทางวิดีโอสำหรับผู้เข้าร่วมจากระยะไกล

นัดหมายการประชุมทางวิดีโอของ Meet ในปฏิทินได้ง่ายๆ เพียงเพิ่มผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 1 คนลงในกิจกรรมเพื่อเพิ่มการประชุมทางวิดีโอไปยังกิจกรรมนั้นโดยอัตโนมัติ

2.6 เพิ่มรายละเอียดกิจกรรม เช่น กำหนดการหรือคำแนะนำวิธีการประชุม
1. เลือกเขตเวลา
2. ตั้งค่ากิจกรรมที่เกิดซ้ำ
3. ค้นหาเวลา ค้นหาเวลาที่เพื่อนร่วมงานว่างสำหรับการประชุม
4. เพิ่มรายละเอียดกิจกรรม เพิ่มสถานที่การประชุม ส่งการแจ้งเตือนกิจกรรม และอื่น ๆ
5. เพิ่มการประชุมทางวิดีโอ เพิ่มการประชุมทางวิดีโอในกิจกรรม หรือเลือกส่วนเสริมสำหรับการประชุมของบุคคลที่สาม
6. เพิ่มคำอธิบายกิจกรรม เพิ่มรายละเอียด เช่น ข้อมูลติดต่อ คำแนะนำ หรือลิงก์ให้กับกิจกรรม จัดรูปแบบคำอธิบายด้วยการเพิ่มตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ หรือเพิ่มรายการและลิงก์
7. เพิ่มไฟล์แนบ แนบไฟล์ เช่น เอกสารหรืองานนำเสนอ ลงในกิจกรรม

เพิ่มรายละเอียดปฏิทิน

2.7 ส่งคำเชิญทางอีเมล

เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกกิจกรรมและส่งคำเชิญ

 1. คลิกบันทึก
 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • ส่งเพื่อแจ้งผู้เข้าร่วมทางอีเมล
  • ไม่ส่งเพื่อข้ามการแจ้งเตือนในขณะนี้
  • ปิดเพื่อแก้ไขคำเชิญต่อ
 3. หากคุณเชิญบุคคลจากภายนอกองค์กร ให้คลิก
  • เชิญผู้เข้าร่วมจากภายนอกเพื่อแจ้งให้ทราบ
  • แก้ไขต่อไปเพื่อแจ้งในภายหลัง
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการเปิดกิจกรรมของคุณในหน้าแก้ไขกิจกรรม ให้คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม


วิธีอัปเดตกิจกรรมที่มีอยู่

คุณเชิญผู้เข้าร่วมเพิ่ม เปลี่ยนสถานที่จัดการประชุม และอื่นๆ อีกมากมายได้

 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกกิจกรรมที่ต้องการแก้ไข คลิกแก้ไขกิจกรรม แก้ไขกิจกรรม เมื่อเห็นไอคอนดังกล่าว
 3. แก้ไขกิจกรรม
 4. คลิกบันทึกที่ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: หากผู้จัดกิจกรรมไม่ได้ให้สิทธิ์แก้ไข คุณก็จะเปลี่ยนแปลงเวลาหรือระยะเวลาของกิจกรรมไม่ได้

บันทึกการอัปเดตกิจกรรม

↑ กลับไปด้านบน

" "

3 ยืนยันการเข้าร่วม


 
3.1 ตรวจสอบผู้ที่ยอมรับและปฏิเสธคำเชิญ

หากต้องติดตามการเข้าร่วมกิจกรรม คุณจะตรวจสอบได้ทันทีว่าผู้ใดตอบรับหรือปฏิเสธคำเชิญ และผู้ใดเสนอเวลาการประชุมใหม่

วิธีตรวจสอบการเข้าร่วม

 1. ในตารางปฏิทิน ให้คลิกครั้งเดียวที่กิจกรรม
 2. คุณจะดูคำตอบของผู้เข้าร่วมได้ข้างชื่อผู้เข้าร่วมแต่ละคน คุณอาจต้องคลิกลูกศรลง เพื่อดูคำตอบ


วิธีตอบกลับคำขอเวลาประชุมใหม่ที่มีผู้เสนอ

 1. คลิกกิจกรรมที่มีไอคอนนาฬิกาในปฏิทิน
 2. ค้นหาเวลาที่แนะนําในส่วน "ผู้เข้าร่วม"
 3. คลิกตรวจสอบเวลาที่เสนอในส่วนข้อเสนอเวลาที่ต้องการตรวจสอบ
 4. หากต้องการเปลี่ยนกิจกรรมให้เป็นเวลาที่เสนอ ให้คลิกบันทึก

ตรวจสอบการเข้าร่วม

↑ กลับไปด้านบน

" "

4 แชร์ไฟล์การประชุม


 
4.1 สร้างและแชร์ไฟล์การประชุม
 1. เลือกไฟล์ที่ต้องการแชร์
 2. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์
 3. ในส่วนแชร์กับผู้คนและกลุ่ม ให้ป้อนอีเมลที่ต้องการแชร์ด้วย

  หมายเหตุ: ถ้าองค์กรเปิดการแชร์กับผู้เข้าชมไว้ คุณจะเชิญผู้ที่ไม่มีบัญชี Google มาทำงานร่วมกันในไฟล์และโฟลเดอร์ใน Google ไดรฟ์ได้ โปรดดูหัวข้อแชร์เอกสารกับผู้เข้าชม

 4. หากต้องการแก้ไขสิ่งที่ผู้อื่นมีสิทธิ์ดำเนินการใดกับไฟล์ ให้คลิกลูกศรลงทางด้านขวา จากนั้น ผู้มีสิทธิ์อ่าน ผู้แสดงความคิดเห็น หรือเอดิเตอร์
 5. เลือกแจ้งบุคคลอื่น
  • หากต้องการแจ้งให้บุคคลอื่นทราบว่าคุณแชร์ไฟล์กับบุคคลนั้น ให้เลือกช่องแจ้งเตือนพวกเขา หากเลือกที่จะแจ้งให้คนอื่นทราบ ระบบจะรวมที่อยู่อีเมลแต่ละบัญชีที่คุณป้อนไว้ในอีเมล
  • หากไม่ต้องการแจ้งบุคคลอื่น ให้ยกเลิกการเลือกช่องแจ้งเตือนพวกเขา
 6. คลิกแชร์หรือส่ง

ใช้เทมเพลตแผนโครงการนี้

แชร์ไฟล์ในไดรฟ์
4.2 แนบกำหนดการและไฟล์การประชุมในคำเชิญ
1. เลือกเขตเวลา
2. ตั้งค่ากิจกรรมที่เกิดซ้ำ
3. ค้นหาเวลา ค้นหาเวลาที่เพื่อนร่วมงานว่างสำหรับการประชุม
4. เพิ่มรายละเอียดกิจกรรม เพิ่มสถานที่การประชุม ส่งการแจ้งเตือนกิจกรรม และอื่น ๆ
5. เพิ่มการประชุมทางวิดีโอ เพิ่มการประชุมทางวิดีโอในกิจกรรม หรือเลือกส่วนเสริมสำหรับการประชุมของบุคคลที่สาม
6. เพิ่มคำอธิบายกิจกรรม เพิ่มรายละเอียด เช่น ข้อมูลติดต่อ คำแนะนำ หรือลิงก์ให้กับกิจกรรม จัดรูปแบบคำอธิบายด้วยการเพิ่มตัวหนา ตัวเอียง หรือขีดเส้นใต้ หรือเพิ่มรายการและลิงก์
7. เพิ่มไฟล์แนบ แนบไฟล์ เช่น เอกสารหรืองานนำเสนอ ลงในกิจกรรม

เพิ่มรายละเอียดปฏิทิน

4.3 หารือเกี่ยวกับกำหนดการโดยระบุจุดที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
 1. เลือกข้อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็นในเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็น
 3. ป้อนความคิดเห็นในช่อง
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งงานหรือความคิดเห็นไปยังบุคคลที่ต้องการโดยตรง ให้ป้อนเครื่องหมายบวก (+) ตามด้วยอีเมลของบุคคลดังกล่าว โดยคุณจะเพิ่มผู้คนกี่คนก็ได้ตามต้องการ ซึ่งแต่ละคนจะได้รับอีเมลที่มีความคิดเห็นของคุณและลิงก์ไปยังไฟล์ดังกล่าว
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการให้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นกับบุคคลที่ต้องการ ให้เลือกช่องให้สิทธิ์กับ
 6. คลิกแสดงความคิดเห็นหรือให้สิทธิ์

หมายเหตุ: หากไฟล์มีความคิดเห็นถึงจํานวนสูงสุดแล้ว คุณจะทําสําเนาไฟล์ได้โดยไม่ต้องคัดลอกความคิดเห็นใดๆ

เปิดช่องความคิดเห็นและป้อนข้อความพร้อมด้วยตัวเลือกในการมอบหมายงานให้ผู้อื่น

4.4 ส่งการอัปเดตและโน้ตให้กับผู้เข้าร่วม เช่น เส้นทางมายังสถานที่ประชุม
 1. ในปฏิทิน ให้คลิกชื่อกิจกรรมในตารางปฏิทิน
 2. คลิกแก้ไข และแก้ไขกิจกรรม
 3. คลิกบันทึก
 4. ป้อนข้อความสำหรับผู้เข้าร่วม
 5. คลิกส่ง

เพิ่มผู้เข้าร่วม

↑ กลับไปด้านบน

" "

จัดการประชุม


 
5.1 เข้าร่วมการประชุม

เข้าร่วมการประชุมจากปฏิทิน

 1. คลิกกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วมใน Google ปฏิทิน
 2. คลิกเข้าร่วมด้วย Google Meet
 3. ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา ให้คลิกเข้าร่วมเลย 

เข้าร่วมการประชุมจาก Gmail

 1. เปิด Gmail แล้วคลิก Meet ในแถบด้านข้าง
 2. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • คลิกการประชุมใหม่เพื่อเริ่มการประชุมใหม่เข้าร่วมเลย
  • คลิกเข้าร่วมการประชุม แล้วป้อนชื่อเล่นหรือรหัสการประชุมเข้าร่วม
  • หากต้องการเข้าร่วมการประชุมที่กําหนดเวลาไว้ ให้ชี้ไปที่การประชุมในส่วนการประชุมของฉันเข้าร่วมเลย

เข้าร่วมการประชุมจาก Meet

ใน Meet คุณจะเลือกกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้หรือจะป้อนรหัสหรือชื่อเล่นการประชุมก็ได้

วิธีเลือกกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ป้อน https://meet.google.com
 2. เลือกการประชุมจากรายการกิจกรรมที่กำหนดเวลาไว้ เฉพาะการประชุมที่กำหนดเวลาผ่าน Google ปฏิทินเท่านั้นที่จะปรากฏใน Google Meet
 3. คลิกเข้าร่วมเลย

เคล็ดลับ: จะมีเสียงแจ้งเตือนเมื่อผู้เข้าร่วม 5 คนแรกเข้าประชุม หลังจากนั้น คุณจะได้รับการแจ้งเตือนแบบไม่มีเสียงเมื่อมีผู้เข้าร่วมรายใหม่

ป้อนรหัสหรือชื่อเล่นการประชุม

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ป้อน https://meet.google.com
 2. คลิกป้อนรหัสหรือลิงก์ > คลิกเข้าร่วม
 3. ป้อนรหัสหรือชื่อเล่นการประชุม
  • รหัสการประชุมคือชุดตัวอักษรที่อยู่ท้ายลิงก์การประชุม โดยคุณไม่จำเป็นต้องป้อนเครื่องหมายขีดกลาง
  • คุณจะใช้ชื่อเล่นการประชุมได้เฉพาะกับคนในองค์กรของคุณเท่านั้น ฟีเจอร์นี้มีให้บริการเฉพาะผู้ใช้ Google Workspace เท่านั้นในขณะนี้
  • หากองค์กรซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ชุดฮาร์ดแวร์ของ Meet คุณก็จะพิมพ์รหัสหรือชื่อเล่นการประชุมลงในอุปกรณ์นั้นได้อีกด้วย

  • เว้นช่องนี้ว่างไว้เพื่อเริ่มการประชุมใหม่ด้วยรหัสใหม่ 

 4. คลิกต่อไปแล้วคลิกเข้าร่วมเลย
เคล็ดลับ: หากอยู่ในห้องประชุมของสeนักงาน ให้เข้าร่วมการประชุมจากแล็ปท็อปโดยใช้โหมดแยกหน้าจอประชุมเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมกิจกรรม ระบบจะปิดไมโครโฟนและกล้องในโหมดแยกหน้าจอประชุมเพื่อลดความเสี่ยงเกิดเสียงสะท้อนจากแล็ปท็อป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดแยกหน้าจอประชุม

ใช้ข้อมูลสรุปของ Google Meet นี้

เข้าร่วม Hangouts Meet.

5.2 นำเสนอ อภิปราย และสร้างไฟล์การประชุมร่วมกัน
ผู้จัดการประชุมที่มี Google Workspace for Education สามารถป้องกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมแชร์หน้าจอของตนเองได้ 
 1. ใน Google ไดรฟ์ ให้เปิดไฟล์ Google เอกสาร, Google ชีต หรือ Google สไลด์ที่ต้องการแชร์หรือนำเสนอ
 2. (ไม่บังคับ) หากต้องการแก้ไขเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอพร้อมกันกับผู้เข้าร่วม ให้ดำเนินการดังนี้
  1. ที่มุมขวาบน ให้คลิกแชร์
  2. เพิ่มชื่อในเอกสาร แล้วคลิกบันทึก
  3. เพิ่มผู้เข้าร่วมการประชุมและให้สิทธิ์เอดิเตอร์กับทุกคน
  4. คลิกส่ง
 3. เปิด Google Meet และเข้าร่วมการประชุม
 4. คลิกนำเสนอทันทีแล้วเลือกสิ่งที่ต้องการแชร์ดังนี้
  • ทั้งหน้าจอ
  • หน้าต่าง
  • แท็บ
 5. คลิกแชร์

เคล็ดลับ: หากคุณไม่ได้ใช้เบราว์เซอร์ Chrome (ซึ่งจะซ่อนการแจ้งเตือนป๊อปอัปโดยอัตโนมัติ) ให้ปิดเสียงหรือปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้ปรากฏขึ้นในระหว่างที่คุณนำเสนอ

5.3 มอบหมายงาน
 1. เลือกข้อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็นในเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็น
 3. ป้อนความคิดเห็นในช่อง
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งงานหรือความคิดเห็นไปยังบุคคลที่ต้องการโดยตรง ให้ป้อนเครื่องหมายบวก (+) ตามด้วยอีเมลของบุคคลดังกล่าว โดยคุณจะเพิ่มผู้คนกี่คนก็ได้ตามต้องการ ซึ่งแต่ละคนจะได้รับอีเมลที่มีความคิดเห็นของคุณและลิงก์ไปยังไฟล์ดังกล่าว
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการให้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นกับบุคคลที่ต้องการ ให้เลือกช่องให้สิทธิ์กับ
 6. คลิกแสดงความคิดเห็นหรือให้สิทธิ์

หมายเหตุ: หากไฟล์มีความคิดเห็นถึงจํานวนสูงสุดแล้ว คุณจะทําสําเนาไฟล์ได้โดยไม่ต้องคัดลอกความคิดเห็นใดๆ

เปิดช่องความคิดเห็นและป้อนข้อความพร้อมด้วยตัวเลือกในการมอบหมายงานให้ผู้อื่น

↑ กลับไปด้านบน

" "

6 ติดตามผล

6.1 ส่งอีเมลติดตามผล
 1. ในปฏิทิน ให้คลิกชื่อกิจกรรมในตารางปฏิทิน
 2. คลิกแก้ไข และแก้ไขกิจกรรม
 3. คลิกบันทึก
 4. ป้อนข้อความสำหรับผู้เข้าร่วม
 5. คลิกส่ง
เพิ่มผู้เข้าร่วม
6.2 ติดตามความคืบหน้าโดยมอบหมายสิ่งที่ต้องทำในกำหนดการ
 1. เลือกข้อความที่ต้องการแสดงความคิดเห็นในเอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็น
 3. ป้อนความคิดเห็นในช่อง
 4. (ไม่บังคับ) หากต้องการส่งงานหรือความคิดเห็นไปยังบุคคลที่ต้องการโดยตรง ให้ป้อนเครื่องหมายบวก (+) ตามด้วยอีเมลของบุคคลดังกล่าว โดยคุณจะเพิ่มผู้คนกี่คนก็ได้ตามต้องการ ซึ่งแต่ละคนจะได้รับอีเมลที่มีความคิดเห็นของคุณและลิงก์ไปยังไฟล์ดังกล่าว
 5. (ไม่บังคับ) หากต้องการให้สิทธิ์แสดงความคิดเห็นกับบุคคลที่ต้องการ ให้เลือกช่องให้สิทธิ์กับ
 6. คลิกแสดงความคิดเห็นหรือให้สิทธิ์

หมายเหตุ: หากไฟล์มีความคิดเห็นถึงจํานวนสูงสุดแล้ว คุณจะทําสําเนาไฟล์ได้โดยไม่ต้องคัดลอกความคิดเห็นใดๆ

เปิดช่องความคิดเห็นและป้อนข้อความพร้อมด้วยตัวเลือกในการมอบหมายงานให้ผู้อื่น
6.3 นัดหมายการประชุมติดตามผลเพื่ออัปเดตสถานะงาน
 1. เปิด Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์
 2. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มผู้เข้าร่วมในกิจกรรม ให้คลิกค้นหาผู้คนทางด้านซ้าย แล้วพิมพ์ชื่อของผู้เข้าร่วม
 3. คลิกเวลาในปฏิทินที่ยังไม่ได้กำหนดเวลากิจกรรมไว้
 4. ใส่ชื่อและรายละเอียดกิจกรรม
 5. คลิกบันทึก

เคล็ดลับ: หากต้องการสร้างกิจกรรมที่ใช้เวลานานขึ้น ให้ลากเมาส์ลงมาที่ด้านล่างของหน้าเมื่อเลือกเวลา

↑ กลับไปด้านบน


Google, Google Workspace และเครื่องหมายและโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
พิมพ์ บันทึก หรือปรับแต่งคู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้

ดูวิธีพิมพ์คู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้ บันทึกคู่มือเป็นไฟล์ PDF หรือปรับแต่งคู่มือให้องค์กรของคุณ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก