Współpracujesz z osobami, które pracują zdalnie, ale też w biurze? Dowiedz się, jak lepiej współpracować w środowiskach hybrydowych

Planowanie i prowadzenie spotkań z dowolnego miejsca

Google Workspace – samouczek dla firm
Chcesz lepiej wykorzystywać możliwości aplikacji Google w pracy lub w szkole? Zarejestruj się, by skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Google Workspace

""Czego się nauczysz

Planowanie, organizowanie i ustalanie terminów produktywnych spotkań wideo z zespołem.

Co będzie Ci potrzebne

"" Około 15 minut.
Konto Konto Konto Google Workspace – jeszcze go nie masz? Już dzisiaj rozpocznij bezpłatny 14-dniowy okres próbny.

„.”

W tym samouczku

""
Opracowywanie planu spotkania Ustalanie terminu spotkania Potwierdzanie udziału Udostępnianie materiałów Przeprowadzanie spotkania Działania
„.”

1. Opracowywanie planu spotkania


Rozwiń wszystko  |  Zwiń wszystkoZwiń wszystkoZwiń wszystko
1.1 Rezerwowanie czasu w Kalendarzu na przygotowanie się do spotkania (przykład: Nie przeszkadzać – przygotowuję się do spotkania)
 1. W Kalendarzu wykonaj jedną z tych czynności:
  • Kliknij pusty przedział czasu w siatce kalendarza.
  • Kliknij Plus Utwórz.
 2. Wybierz Wydarzenie.
1.2 Tworzenie planu spotkania

Nowy dokument możesz utworzyć bezpośrednio w Dokumentach Google lub na Dysku Google.

Wybierz opcję:

 • Dokumentach kliknij Utwórz "".
 • Na Dysku kliknij Nowy, następnie obok pozycji Dokumenty Google najedź kursorem na strzałkę w prawo "" i kliknij Pusty dokument lub Z szablonu.
Tworzenie nowych dokumentów

Powrót do początku

„.”

2. Ustalanie terminu spotkania


 
2.1 Tworzenie nowego wydarzenia
 1. W Kalendarzu wykonaj jedną z tych czynności:
  • Kliknij pusty przedział czasu w siatce kalendarza.
  • Kliknij Plus Utwórz.
 2. Wybierz Wydarzenie.
2.2 Dodawanie gości
 1. W polu Dodaj gości wpisz kilka pierwszych liter nazwy lub adresu e-mail użytkownika. Podczas wpisywania tekstu wyświetlą się pasujące nazwy i adresy znajdujące się w katalogu organizacji.
 2. Kliknij sugestię, aby dodać osobę do wydarzenia. Jeśli nie pojawią się żadne sugestie, wpisz pełny adres e-mail gościa. Gdy dodasz gościa do wydarzenia:
  • Do wydarzenia zostanie automatycznie dodane spotkanie wideo w Google Meet.
  • Obok swojego kalendarza zobaczysz kalendarz gościa.
 3. Opcjonalnie możesz dodać adres listy adresowej Grup dyskusyjnych Google, aby zaprosić dużą grupę osób jednocześnie.
  Więcej informacji o zapraszaniu dużej grupy osób znajdziesz w artykule Zarządzanie dużymi wydarzeniami w Kalendarzu.
 4. (Opcjonalnie) Aby oznaczyć uczestnictwo gościa jako opcjonalne, wskaż jego nazwę i kliknij Osoby Kontakty.
 5. (Opcjonalnie) Aby goście mogli modyfikować wydarzenie, zapraszać innych i wyświetlać listę gości, kliknij Uprawnienia gości i zaznacz odpowiednie pola.

Uwaga: jeśli utworzysz wydarzenie w Kalendarzu i nie przyznasz gościom uprawnień do jego modyfikowania, nie będą oni mogli zmieniać daty ani godziny wydarzenia w swoich kalendarzach.

Dodawanie gości

2.3 Znajdowanie terminu, który odpowiada wszystkim gościom we wszystkich strefach czasowych
 1. Otwórz Kalendarz i kliknij Plus Utwórz a potem Wydarzenie.
 2. W sekcji Dodaj gości wpisz adres e-mail odpowiedniej osoby.
 3. Kliknij Sugerowane godziny i wybierz proponowany termin spotkania.
 4. Kliknij przedział czasu.
 5. (Opcjonalnie) Jeśli nie możesz znaleźć sugerowanej godziny spotkania, kliknij Znajdź czas i wybierz przedział czasu.
 6. Kliknij Zapisz.
Znajdowanie czasu na spotkanie
2.4 Rezerwowanie sal

Uwaga: jeśli nie widzisz zasobów, informacji o salach ani automatycznych sugestii dotyczących sal, być może administrator nie skonfigurował ich dla Twojej organizacji.

 1. Kliknij Dodaj sale.

  Uwaga: jeśli nie widzisz tej opcji, skontaktuj się z administratorem.

  Sugestie pojawiają się automatycznie na podstawie lokalizacji Twojego miejsca pracy, liczby uczestników i poprzednich rezerwacji sal.
 2. Aby zmienić kryteria dotyczące sali konferencyjnej, kliknij:
  • Osoby Grupa, aby określić wymaganą wielkość sali.
  • Wideo Film, aby określić zapotrzebowanie na sprzęt do obsługi wideokonferencji.
  • Telefon "", aby określić zapotrzebowanie na sprzęt do obsługi konferencji audio.
 3. Wskaż salę, która spełnia Twoje kryteria, i zaznacz znajdujące się obok niej pole, aby ją wybrać.
 4. Jeśli nie widzisz odpowiedniej sali:
  1. W polu wyszukiwania wpisz inny zasób lub nazwę budynku, piętro lub sprzęt do obsługi konferencji (np. Chromebox wideokonferencje). Podczas wpisywania tekstu będą wyświetlane wyniki pod polem wyszukiwania.
  2. Wskaż salę, aby zobaczyć szczegóły, takie jak pojemność sali, lokalizacja, sprzęt i funkcje.
  3. Gdy znajdziesz odpowiednią salę, wskaż ją i zaznacz pole, aby ją wybrać.

Rezerwowanie sali

2.5 Konfigurowanie rozmowy wideo dla gości zdalnych

Spotkanie wideo w Meet możesz łatwo zaplanować w Kalendarzu Google. Po prostu dodaj gości do wydarzenia – spotkanie wideo utworzy się automatycznie.

2.6 Dodawanie szczegółów wydarzenia, takich jak plan spotkania lub instrukcje dotyczące spotkania
1 Wybierz strefę czasową.
2 Skonfiguruj wydarzenie cykliczne.
3 Znajdź czas – znajdź czas, kiedy współpracownicy będą mogli wziąć udział w spotkaniu.
4 Dodaj szczegóły wydarzenia – dodaj lokalizację spotkania i inne informacje oraz wyślij powiadomienia o wydarzeniu.
5 Dodaj wideokonferencję – dodaj spotkanie wideo do wydarzenia. Możesz też wybrać dodatek do obsługi rozmów wideo innej firmy.
6 Dodaj opis wydarzenia – dodaj szczegóły, takie jak informacje kontaktowe, instrukcje lub linki do wydarzenia. Sformatuj opis za pomocą pogrubienia, kursywy lub podkreślenia albo dodając listy i linki.
7 Dodaj załączniki – dołącz do swoich wydarzeń pliki, takie jak dokumenty i prezentacje.

Dodawanie szczegółów kalendarza

2.7 Wysyłanie zaproszeń e-mail

Po wprowadzeniu szczegółów zapisz wydarzenie i wyślij zaproszenia.

 1. Kliknij Zapisz.
 2. Wybierz opcję:
  • Wyślij, aby powiadomić gości e-mailem.
  • Nie wysyłaj, aby tym razem pominąć powiadomienia.
  • Zamknij, aby kontynuować edycję zaproszenia.
 3. Jeśli zapraszasz osoby spoza organizacji, kliknij:
  • Zaproś gości z zewnątrz, aby wysłać im powiadomienie.
  • Kontynuuj edycję, aby powiadomić ich później. 
 4. (Opcjonalnie) Aby otworzyć wydarzenie na stronie Edytuj wydarzenie, kliknij Więcej opcji.


Aktualizowanie istniejącego wydarzenia:

Możesz zaprosić więcej gości, zmienić lokalizację spotkania i wykonać inne czynności.

 1. W siatce kalendarza kliknij wydarzenie a potem Edytuj Edytuj.
 2. Aby zaprosić więcej gości, zmienić lokalizację spotkania lub dodać załączniki, wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.

Uwaga: jeśli organizator wydarzenia nie przyznał Ci uprawnień do edycji, nie możesz wprowadzać zmian w terminie wydarzenia ani czasie jego trwania.

Zapisywanie aktualizacji wydarzenia

Powrót do początku

„.”

3. Potwierdzanie udziału


 
3.1 Sprawdzanie, kto zaakceptował, a kto odrzucił zaproszenie

Jeśli chcesz śledzić udział gości w wydarzeniu, możesz od razu zobaczyć, kto zaakceptował lub odrzucił zaproszenie, a także kto zaproponował nowy termin.

Sprawdzanie udziału gości:

 1. Kliknij raz wydarzenie w siatce kalendarza.
 2. Obok każdego gościa możesz zobaczyć jego odpowiedź. W celu wyświetlenia odpowiedzi może być konieczne kliknięcie strzałki w dół "".


Odpowiadanie na propozycję nowego terminu spotkania:

 1. Kliknij raz wydarzenie w siatce kalendarza.
 2. W sekcji Goście przejdź do propozycji i kliknij Sprawdź termin.
 3. Aby zaakceptować nowy proponowany termin, kliknij Zapisz.
 4. (Opcjonalnie) Aby powiadomić gości o nowym terminie spotkania, kliknij Wyślij.

Sprawdzanie uczestnictwa

Powrót do początku

„.”

4. Udostępnianie materiałów


 
4.1 Tworzenie i udostępnianie materiałów na spotkanie
 1. Wybierz plik, który chcesz udostępnić.
 2. Kliknij Udostępnij lub Udostępnij "".
 3. W sekcji Udostępnij innym osobom i grupom wpisz adres e-mail użytkownika, któremu chcesz udostępnić plik.

  Uwaga: jeśli w organizacji jest włączone udostępnianie plików gościom, możesz zaprosić kogoś, kto nie ma konta Google, do współpracy nad plikami i folderami na Twoim Dysku Google. Zobacz Udostępnianie dokumentów użytkownikom.

 4. Aby określić, co inne osoby mogą zrobić z Twoim plikiem, po prawej stronie kliknij strzałkę w dół "" a potem Przeglądający, Komentator lub Edytor.
 5. Wybierz opcję powiadamiania innych osób:
  • Jeśli chcesz powiadomić inne osoby o udostępnieniu im pliku, zaznacz pole Powiadom innych. Jeśli wyślesz takie powiadomienie, każdy wpisany adres e-mail będzie widoczny w tej wiadomości.
  • Jeśli nie chcesz powiadamiać innych osób, odznacz pole Powiadom innych.
 6. Kliknij Udostępnij lub Wyślij.

Użyj tego szablonu planu projektu

Udostępnianie plików na Dysku
4.2 Dołączanie planu spotkania i materiałów na spotkanie do zaproszenia
1 Wybierz strefę czasową.
2 Skonfiguruj wydarzenie cykliczne.
3 Znajdź czas – znajdź czas, kiedy współpracownicy będą mogli wziąć udział w spotkaniu.
4 Dodaj szczegóły wydarzenia – dodaj lokalizację spotkania i inne informacje oraz wyślij powiadomienia o wydarzeniu.
5 Dodaj wideokonferencję – dodaj spotkanie wideo do wydarzenia. Możesz też wybrać dodatek do obsługi rozmów wideo innej firmy.
6 Dodaj opis wydarzenia – dodaj szczegóły, takie jak informacje kontaktowe, instrukcje lub linki do wydarzenia. Sformatuj opis za pomocą pogrubienia, kursywy lub podkreślenia albo dodając listy i linki.
7 Dodaj załączniki – dołącz do swoich wydarzeń pliki, takie jak dokumenty i prezentacje.

Dodawanie szczegółów kalendarza

4.3 Omawianie planu spotkania z użyciem ukierunkowanych komentarzy
 1. Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach wybierz tekst, który chcesz skomentować.
 2. Kliknij Dodaj komentarz "".
 3. Wpisz swój komentarz w polu.
 4. Aby skierować zadanie lub komentarz do określonej osoby, wpisz znak plus (+) oraz jej adres e-mail. Możesz dodać dowolną liczbę osób. Każda osoba otrzyma e-maila z komentarzem i linkiem do pliku.
 5. (Opcjonalnie) Aby przypisać komentarz do danej osoby, zaznacz pole Przypisz do.
 6. Kliknij Skomentuj lub Przypisz.

Uwaga: po osiągnięciu maksymalnej liczby komentarzy do pliku możesz utworzyć jego kopię bez kopiowania komentarzy.

Otwieranie pola Komentarz i wpisywanie tekstu z możliwością przypisania zadania innej osobie

4.4 Przesyłanie gościom informacji, takich jak wskazówki dotyczące lokalizacji spotkania
 1. Kalendarzu kliknij nazwę wydarzenia w siatce kalendarza.
 2. Kliknij Edytuj Edytuj i wprowadź zmiany w wydarzeniu.
 3. Kliknij Zapisz
 4. Wpisz wiadomość dla gości.
 5. Kliknij Wyślij.

Dodawanie gości

Powrót do początku

„.”

5. Przeprowadzanie spotkania


 
5.1 Dołączanie do spotkania

Dołączanie do spotkania w Kalendarzu

 1. W Kalendarzu Google kliknij wydarzenie, do którego chcesz dołączyć.
 2. Kliknij Dołącz w Google Meet.
 3. W wyświetlonym oknie kliknij Dołącz teraz

Dołączanie do spotkania w Gmailu

 1. Otwórz Gmaila i na pasku bocznym kliknij Meet.
 2. Wybierz opcję:
  • Kliknij Nowe spotkanie, aby rozpocząć nowe spotkanie""Dołącz.
  • Kliknij Dołącz do spotkania i wpisz jego nazwę lub kod""Dołącz.
  • Aby dołączyć do zaplanowanego spotkania, wskaż je w sekcji Moje spotkania""Dołącz.

Dołączanie do spotkania w Meet

W Meet możesz wybrać zaplanowane wydarzenie lub wpisać kod albo nazwę spotkania.

Wybierz zaplanowane wydarzenie:

 1. W przeglądarce internetowej otwórz https://meet.google.com.
 2. Wybierz spotkanie z listy zaplanowanych wydarzeń. W Google Meet są wyświetlane tylko spotkania zaplanowane w Kalendarzu Google.
 3. Kliknij Dołącz.

Wskazówka: gdy do spotkania dołącza 5 pierwszych osób, słychać sygnał dźwiękowy. Później będziesz otrzymywać ciche powiadomienia o kolejnych nowych uczestnikach.

Wpisz kod spotkania lub jego nazwę:

 1. W przeglądarce internetowej otwórz https://meet.google.com.
 2. Kliknij Wpisz kod lub link > kliknij Dołącz.
 3. Wpisz kod spotkania lub jego nazwę.
  • Kod spotkania to ciąg liter na końcu linku do spotkania. Nie musisz wpisywać łączników.
  • Nazw spotkań możesz używać tylko z osobami w organizacji. Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko dla użytkowników Google Workspace.
  • Jeśli Twoja organizacja kupiła i zainstalowała sprzęt do Google Meet, możesz też wpisać na nim kod lub nazwę spotkania.

  • Aby rozpocząć nowe spotkanie z nowym kodem, pozostaw to pole puste. 

 4. Kliknij Dalej i wybierz Dołącz.
Wskazówka: jeśli jesteś w sali konferencyjnej – dołącz do spotkania na laptopie, korzystając z trybu towarzyszącego, by prowadzić prezentację i uczestniczyć w różnych zajęciach. Mikrofon i kamera są w tym trybie wyłączone, aby zmniejszyć ryzyko wyłapania echa przez laptopa. Więcej informacji o trybie towarzyszącym

Użyj tej ściągawki dotyczącej Google Meet

Dołączanie do Google Meet

5.2 Prezentowanie, omawianie i współpracowanie z użyciem materiałów
Organizatorzy spotkań korzystający z Google Workspace for Education mogą uniemożliwiać uczestnikom udostępnianie ekranu.
 1. Na Dysku Google otwórz plik Dokumentów Google, Arkuszy Google lub Prezentacji Google, który chcesz udostępnić lub zaprezentować.
 2. (Opcjonalnie) Aby edytować dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację jednocześnie z gośćmi:
  1. W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij.
  2. Dodaj tytuł dokumentu i kliknij Zapisz.
  3. Dodaj gości spotkania i daj wszystkim uprawnienia Edytor.
  4. Kliknij Wyślij.
 3. Otwórz Google Meet i dołącz do spotkania.
 4. Kliknij Zaprezentuj teraz i wybierz, co chcesz udostępnić:
  • cały ekran,
  • okno,
  • kartę.
 5. Kliknij Udostępnij.

Wskazówka: jeśli nie używasz przeglądarki Chrome (która automatycznie ukrywa wyskakujące okienka z powiadomieniami), wycisz lub wyłącz powiadomienia, aby nie wyświetlały się podczas prezentacji.

5.3 Przypisywanie zadań
 1. Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach wybierz tekst, który chcesz skomentować.
 2. Kliknij Dodaj komentarz "".
 3. Wpisz swój komentarz w polu.
 4. Aby skierować zadanie lub komentarz do określonej osoby, wpisz znak plus (+) oraz jej adres e-mail. Możesz dodać dowolną liczbę osób. Każda osoba otrzyma e-maila z komentarzem i linkiem do pliku.
 5. (Opcjonalnie) Aby przypisać komentarz do danej osoby, zaznacz pole Przypisz do.
 6. Kliknij Skomentuj lub Przypisz.

Uwaga: po osiągnięciu maksymalnej liczby komentarzy do pliku możesz utworzyć jego kopię bez kopiowania komentarzy.

Otwieranie pola Komentarz i wpisywanie tekstu z możliwością przypisania zadania innej osobie

Powrót do początku

„.”

6. Podsumowywanie spotkania

6.1 Wysyłanie e-maila z podsumowaniem spotkania
 1. Kalendarzu kliknij nazwę wydarzenia w siatce kalendarza.
 2. Kliknij Edytuj Edytuj i wprowadź zmiany w wydarzeniu.
 3. Kliknij Zapisz
 4. Wpisz wiadomość dla gości.
 5. Kliknij Wyślij.
Dodawanie gości
6.2 Śledzenie postępów przez przypisywanie działań w planie spotkania
 1. Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach wybierz tekst, który chcesz skomentować.
 2. Kliknij Dodaj komentarz "".
 3. Wpisz swój komentarz w polu.
 4. Aby skierować zadanie lub komentarz do określonej osoby, wpisz znak plus (+) oraz jej adres e-mail. Możesz dodać dowolną liczbę osób. Każda osoba otrzyma e-maila z komentarzem i linkiem do pliku.
 5. (Opcjonalnie) Aby przypisać komentarz do danej osoby, zaznacz pole Przypisz do.
 6. Kliknij Skomentuj lub Przypisz.

Uwaga: po osiągnięciu maksymalnej liczby komentarzy do pliku możesz utworzyć jego kopię bez kopiowania komentarzy.

Otwieranie pola Komentarz i wpisywanie tekstu z możliwością przypisania zadania innej osobie
6.3 Planowanie kolejnych spotkań w celu uzyskania informacji o aktualnym stanie zadań
 1. W Kalendarzu wykonaj jedną z tych czynności:
  • Kliknij pusty przedział czasu w siatce kalendarza.
  • Kliknij Plus Utwórz.
 2. Wybierz Wydarzenie.

Powrót do początku


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false