Współpracujesz z osobami, które pracują zdalnie, ale też w biurze? Dowiedz się, jak lepiej współpracować w środowiskach hybrydowych

10 najlepszych sposobów korzystania z Google Workspace w działach kadr

Chcesz lepiej wykorzystywać możliwości aplikacji Google w pracy lub w szkole? Zarejestruj się, by skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Google Workspace

Urządzenia, notatki itd.

szary pasek

1

Używanie Dokumentów na potrzeby uzgadniania opisów stanowisk„.”

Wiele prac rekrutacyjnych kończy się niepowodzeniem w najwcześniejszej fazie, czyli podczas tworzenia opisów stanowisk. Gdy menedżer ds. zatrudnienia i zespół ds. zatrudnienia są zgodne co do cech najlepszego kandydata, możesz łatwiej znaleźć odpowiednią osobę na dane stanowisko.

Korzystaj z Dokumentów wspólnie z zespołem, by tworzyć treści w tym samym czasie, przekazywać konkretne opinie za pomocą komentarzy w czasie rzeczywistym i tworzyć opisy stanowisk odzwierciedlające punkt widzenia wszystkich osób.

Więcej informacji

Tworzenie i importowanie plików

szary pasek

2

Zwiększanie swojej obecności i skuteczności na targach pracy za pomocą Google Meet i Chromebooków„.”

Skuteczne reprezentowanie organizacji na targach pracy pomaga przyciągnąć najlepszych kandydatów, ale znalezienie odpowiednich osób, które poświęcą dużo czasu lub będą podróżowały do odległych miejsc, może być wyzwaniem. Stwórz wirtualny zespół za pomocą Google Meet i Chromebooków, by wspierać przedstawicieli na miejscu i korzystać z możliwości zatrudniania z dowolnego miejsca na świecie.

Więcej informacji

Google Meet

szary pasek

3

Usprawnianie współpracy między osobami prowadzącymi rozmowy kwalifikacyjne przy użyciu Dokumentów„.”

Rozmowy kwalifikacyjne mogą być bardzo złożonym procesem obejmującym wielu kandydatów, wiele ról do obsadzenia, wiele osób prowadzących rozmowy kwalifikacyjne z jednym kandydatem, a wszytko to w ciągu jednego dnia. Przy tak dużej liczbie ruchomych elementów ważne jest skuteczne i efektywne przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych.

Przechowuj notatki z rozmów kwalifikacyjnych w Dokumentach i udostępniaj je rekruterom, by mogli widzieć opinie w czasie rzeczywistym i identyfikować obszary, na których powinny się skupić kolejne osoby prowadzące rozmowy kwalifikacyjne. Dzięki bardziej świadomemu zespołowi przeprowadzającemu bardziej produktywne rozmowy kwalifikacyjne ten złożony proces jest trochę łatwiejszy.

Więcej informacji

Dokumenty

szary pasek

4

Śledzenie stanów i aktualizacji dotyczących rozmów kwalifikacyjnych w Arkuszach„.”

Dbanie o to, by zespoły rekrutacyjne, zespoły zatrudniające i zainteresowane strony otrzymywały aktualne informacje, stanowi wyzwanie, gdy musisz ogarnąć plany różnych rozmów kwalifikacyjnych kandydatów, częste aktualizacje i wiele sposobów raportowania. Korzystaj z Arkuszy, by śledzić, sprawdzać i raportować stany planów, dzięki czemu każdy będzie mieć dostęp do najnowszych informacji w jednym miejscu i możliwość zadawania pytań bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym.

Więcej informacji

Arkusze

szary pasek

5

Poprawianie współczynników akceptacji ofert podczas spotkań wideo w Google Meet„.”

Decydując się na złożenie oferty kandydatowi, warto wyróżnić się spośród innych opcji, które on sam rozważa. Zamiast przekazywać swoją ofertę przez telefon, spraw, by była bardziej niezapomniana i przyjazna dzięki osobistemu spotkaniu za pomocą Google Meet. Na przykład poproś menedżera ds. zatrudnienia danego kandydata, osobę polecającą, osoby przeprowadzające rozmowy kwalifikacyjne i przyszłych współpracowników o przedstawienie oferty na grupowym spotkaniu wideo, by pokazać ich wsparcie i entuzjazm.

Więcej informacji

Google Meet

szary pasek

6

Przeprowadzanie bardziej szczegółowych zdalnych rozmów kwalifikacyjnych z wykorzystaniem Google Meet i Dokumentów„.”

Chociaż możesz zbierać próbki materiałów od kandydatów, najdokładniejszym sposobem zrozumienia ich zdolności do kodowania lub pisania jest obserwowanie ich w czasie rzeczywistym. Nie czekaj jednak na późniejsze rozmowy kwalifikacyjne na miejscu, by sprawdzić umiejętności kandydata.

Na wczesnym etapie procesu rekrutacji udostępniaj Dokumenty kandydatom podczas zdalnych rozmów kwalifikacyjnych w Google Meet. Gdy kandydat pisze kod lub inną treść w udostępnionym dokumencie, osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną widzi proces myślowy kandydata podczas rozwiązywania problemów, zadaje pytania wyjaśniające i ocenia ostateczną próbkę, która naprawdę pokazuje, czy kandydat jest odpowiedni na dane stanowisko.

Więcej informacji 

szary pasek

7

Upraszczanie procesu wprowadzania przez udostępnianie zasobów szkoleniowych w Witrynach„.”

Nowi pracownicy często gubią się w dużych lub rozproszonych firmach, dlatego największa rotacja ma miejsce w pierwszych miesiącach zatrudnienia. W Witrynach utwórz stronę internetową ze wszystkimi zasobami wprowadzającymi i szkoleniowymi, dzięki czemu pracownicy będą mogli szybko i łatwo znaleźć ważne materiały referencyjne.

Więcej informacji

Tworzenie witryny zespołu

szary pasek

8

Szybkie zbieranie opinii współpracowników za pomocą Formularzy – nie jest wymagane żadne oprogramowanie do obsługi ankiet„.”

Jeśli nie dysponujesz odpowiednimi narzędziami ani czasem, by kontaktować się ze wszystkimi współpracownikami, trudno Ci będzie szybko uzyskać informacje zwrotne o wydajności pracowników, inicjatywach projektowych i innych działaniach. Formularze ułatwiają tworzenie ankiet i wysyłanie ich do wielu osób jednocześnie – wystarczy uzyskać trochę wsparcia od kierownictwa i dodać zabawne informacje, by gwałtownie zwiększyć liczbę odpowiedzi.

Więcej informacji

Formularze

szary pasek

9

Zapewnianie aktualności i spójności programu nauczania przez zapisywanie go na Dysku„.”

Jeśli instruktorzy w Twojej organizacji nauczają według tego samego programu nauczania na całym świecie, zapewnienie, by korzystali z aktualnych materiałów, może być trudne. Użytkownicy często udostępniają nowe wersje treści jako załączniki e-maili, ale wraz ze wzrostem ilości treści i liczby wersji rośnie też prawdopodobieństwo tego, że niektórzy instruktorzy przegapią niektóre aktualizacje (lub zaktualizują niewłaściwe wersje) i będą nauczali z wykorzystaniem przestarzałych materiałów.

Aby zapewnić aktualność materiałów szkoleniowych, umieść je w folderze na Dysku lub na dysku współdzielonym i udostępnij je wszystkim instruktorom. Jeśli ktoś edytuje dokument lub prezentację, inni nauczyciele mogą przeglądać wprowadzane zmiany i dodawać opinie w czasie rzeczywistym. Aktualizacje są natychmiast udostępniane wszystkim, więc program nauczania jest zawsze aktualny i spójny w ramach wszystkich zajęć na całym świecie.

Więcej informacji 

szary pasek

10

Nauczanie w dowolnym miejscu na świecie za pomocą wirtualnych klas w Google Meet„.”

W miarę rozwoju firmy rosną potrzeby szkoleniowe i koszty szkoleń. Zamiast tworzyć nowe programy szkoleniowe w każdej lokalizacji, zamień istniejące programy na wirtualne klasy, by zdalni pracownicy mogli uczestniczyć w szkoleniach online za pomocą Google Meet. Możesz nawet nagrać szkolenie i udostępnić je później. Zachęcaj więc ekspertów z organizacji do prowadzenia własnych serii szkoleń i dzielenia się nimi z pracownikami na całym świecie.

Więcej informacji

Google Meet

szary pasek

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false