Internationella skatter

Gäller G Suite, Cloud Identity Premium och andra tjänster som hanteras på Googles administratörskonsol.

Konton i vissa regioner är skattepliktiga. Ange region för att läsa mer om skattekrav.

Obs! Om din företagsadress inte finns med här kan du fortfarande vara ansvarig för att betala skatt för dina G Suite-kostnader. Supportteamet för Google Cloud kan inte ge råd till kunder utanför de regioner som anges här avseende skatt. Om du har fler frågor kontaktar du din lokala skatterådgivare eller skattemyndighet.