Redigera åtkomstinställningar för grupp

Som administratör kan du redigera inställningarna för gruppåtkomst i Googles administratörskonsol. Åtkomstinställningarna styr vad gruppmedlemmar kan göra i en grupp, baserat på deras roll och organisationens delningsalternativ.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Grupper på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att kunna se grupper.

 3. Klicka på namnet på en grupp.
 4. Klicka på Åtkomstinställningar i avsnittet Inställningar.
 5. Klicka på tabellcellerna för att ändra åtkomstinställningar i avsnittet Åtkomsttyp.
  Inställning Tillåter användare att ...
  Kontakta ägare Kontakta personer som har rollen Ägare för gruppen.
  Visa medlemmar Ta reda på vilka som tillhör gruppen (åtkomsten beror på delningsalternativen).
  Visa ämne Bläddra bland ämnen som har skapats i gruppen (åtkomsten beror på delningsalternativen). Ämnen är teman eller diskussioner som innehåller inlägg.
  Publicera inlägg Skicka meddelanden till gruppen. 

  Hantera medlemmar

  Lägg till eller bjud in personer att gå med i gruppen och godkänna eller avvisa medlemsförfrågningar.
  • Ta bort åtkomst genom att klicka på celler som har bockmarkeringar. 
  • Lägg till åtkomst genom att klicka på celler som är tomma.
  • Ljusskuggade celler kan inte ändras.
  • Mörkskuggade celler kan ändras.
 6. I avsnittet I vem kan gå med i denna grupp väljer du ett alternativ:
  Inställning för vilka som kan gå med i den här gruppen  Tillåter användare att ...
  Alla inom organisationen kan fråga Hitta gruppen och be att få bli medlem.
  Alla inom organisationen får gå med Lägga till sig själv i gruppen.
  Endast inbjudna användare Gå med i gruppen enbart om de är inbjudna.
 7. Om Groups for Business har aktiverats för organisationen slår du på eller av Tillåt medlemmar utanför organisationen. Den här inställningen styr om användare kan lägga till externa medlemmar i grupper i Google Grupper.

  Obs! Administratörer kan alltid lägga till externa medlemmar i grupper med hjälp av administratörskonsolen. 

 8. Klicka på Spara.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?