เริ่มต้นใช้งาน: คู่มือการตั้งค่า Voice สำหรับผู้ดูแลระบบ

ตั้งค่า Voice สำหรับองค์กร

หลังจากองค์กรของคุณลงชื่อสมัครใช้ Google Voice แล้ว ทีมของคุณจะได้รับหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการโทร ข้อความ และข้อความเสียง ซึ่งผู้ใช้จะนำหมายเลขที่ได้รับไปเชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์พื้นฐานที่มีอยู่ และใช้งาน Voice ในสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ได้

ข้อควรปฏิบัติก่อนที่จะเริ่มต้น

 ขั้นตอนการตั้งค่า (แนะนำ)

  1. เพิ่ม Voice ไปยัง Google Workspace
  2. เพิ่มสถานที่ตั้งในการใช้งาน Voice
  3. มอบหมายใบอนุญาต Voice ให้ผู้ใช้
  4. กำหนดหมายเลข Voice ให้กับผู้ใช้
  5. โอนหมายเลขจากผู้ให้บริการรายอื่น
  6. ย้ายผู้ใช้ไปยังบัญชีที่จัดการ
  7. ตั้งค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ
  8. ตั้งค่าการต่อสายตรงอัตโนมัติ
  9. สนับสนุนผู้ใช้ Voice

ขั้นตอนถัดไป

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว