Kom igång: Voice-konfigurationsguide för administratörer

Konfigurera Voice för organisationen

När organisationen har registrerat sig för Google Voice får organisationen telefonnummer för samtal, sms och röstbrevlåda. Användarna kan länka sitt nummer till valfritt mobilnummer eller fast telefonnummer och få åtkomst till Voice på sina smartphones och datorer. Så här kommer du igång.

Innan du börjar

  • Konfigurera nätverket för Voice-trafik. Läs mer

Rekommenderade konfigurationssteg

  1. Lägga till Voice i G Suite
  2. Lägga till dina Voice-platser
  3. Tilldela Voice-licenser till användare
  4. Migrera befintliga användare till hanterade konton
  5. Portera nummer från en annan operatör
  6. Tilldela Voice-nummer till användare
  7. Lägga till fler Voice-funktioner
  8. Support för dina Voice-användare

Video: Konfigurera Voice

Get started: Google Voice setup guide for admins

Nästa steg

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?