Groepsgegevens updaten

Deze pagina is voor beheerders. Als u groepen voor uw eigen account wilt beheren, gaat u naar het Helpcentrum van Google Groepen.

Als Groepen-beheerder kunt u de gegevens van elke groep in uw organisatie updaten, ook groepen die u niet zelf heeft gemaakt.U kunt onder andere groepsnamen, e-mailadressen, beschrijvingen, aliassen, leden en toegangsinstellingen updaten.

Waar kan ik dit doen?U kunt veel groepsinstellingen updaten in zowel de Beheerdersconsole als Google Groepen. In Google Groepen kunt u ook aanvullende opties instellen, zoals voor gemodereerde gesprekken of gezamenlijke inboxen.

De naam van een groep wijzigen

De Beheerdersconsole gebruiken

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Groepen.
 3. Klik op de naam van een groep.
 4. Klik links op Groepsnaam wijzigen.
 5. Vul een nieuwe naam in.
 6. Klik op Opslaan.

Het e-mailadres, de beschrijving of de alias van een groep wijzigen

De Beheerdersconsole gebruiken

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Groepen.
 3. Klik op de naam van een groep.
 4. Klik op Groepsgegevens.
 5. Als u groepsgegevens wilt bewerken, klikt u rechtsboven, naast Groepsgegevens of Aliassen, op Bewerken Bewerken. Meer informatie over e-mailaliassen bewerken

Meer instellingen updaten in Google Groepen

Google Groepen gebruiken

Hiervoor moet u Google Groepen voor bedrijven aanzetten.

In Google Groepen kunt u de volgende instellingen updaten. Veel van deze instellingen zijn niet beschikbaar in de Beheerdersconsole:

 • Algemeen: Groepsnaam, e-maildres en andere algemene instellingen die u kunt instellen in de Beheerdersconsole. Daarnaast kunt u functies instellen als een welkomstbericht, of van de groep een gezamenlijke inbox maken.
 • Privacy van leden: Instellen welke persoonlijke identificatie leden moeten opgeven en kunnen zien, en wie contact kan opnemen met groepseigenaren.
 • Postingbeleid: Onder andere wie bestanden kan posten of bijvoegen, een standaard afzendadres voor de groep toevoegen, instellen of berichten worden gemodereerd en postingbeperkingen instellen voor nieuwe leden.
 • E-mailopties: Onder andere een e-mailvoettekst toevoegen voor berichten die vanuit de groep worden verstuurd en automatische antwoorden op binnenkomende berichten.
 • Ledenmoderatie: Instellen wie leden kan toevoegen of verwijderen, aangepaste rollen of rechten maken voor de groep.

U vindt de stappen en meer informatie in het informatiecentrum: De instellingen van een groep updaten

Toegangsinstellingen wijzigen

De Beheerdersconsole gebruiken

Als beheerder kunt u toegangsinstellingen voor groepen bewerken in de Beheerdersconsole. Met toegangsinstellingen bepaalt u wat groepsleden in een groep kunnen doen, gebaseerd op hun rol en de opties voor delen van uw organisatie.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Groepen.
 3. Klik op de naam van een groep.
 4. Klik op Instellingen om de instellingen voor groepsleden te bekijken.
 5. Scroll omlaag om te zien wie er lid kan worden van de groep en of externe leden zijn toegestaan.
 6. Klik rechtsboven in het gedeelte Toegangstype op Bewerken "".
 7. Kies een toegangstype voor de groep: Openbaar, Team, Alleen aankondigingen of Beperkt.
  Elk type bevat vooraf ingestelde rechten voor groepseigenaren, -beheerders en -leden. Ook is vooraf ingesteld of de groep openbaar is voor de hele organisatie of mensen van buiten de organisatie.
 8. (Optioneel) Als u de toegangsinstellingen wilt aanpassen, klikt u op de cellen in de tabel om een optie te selecteren of deselecteren. Als u opties aanpast, wordt het toegangstype van de groep gewijzigd in Aangepast.
  In deze tabel ziet u beschrijvingen van de instellingen:

  Instelling

  Beschrijving

  Toegangsinstellingen

  Kies de juiste instellingen voor elke categorie gebruikers. Deze instellingen bepalen wat mensen in de groep mogen doen. U kunt echter ook op rollen gebaseerde rechten instellen voor de groep in Google Groepen, groups.google.com. Meer informatie over groepsrollen.

  Opmerking: De categorie 'Extern' bevat iedereen buiten uw organisatie. Externe mensen kunnen groepsleden of niet-leden zijn.

  Lidmaatschapsinstellingen

  Kies of groepsleden die eigenaar, beheerder of lid zijn, mensen rechtstreeks aan de groep kunnen toevoegen, mensen kunnen uitnodigen om lid te worden van de groep en verzoeken om deelname aan de groep kunnen goedkeuren.

  Wie aan de groep mag deelnemen

  Kies hoe u mensen aan de groep wilt toevoegen:

  • Iedereen in de organisatie mag vragen: Mensen in de organisatie moeten eerst om toegang vragen en worden goedgekeurd voordat ze lid kunnen worden van de groep.
  • Iedereen in de organisatie mag lid worden: Mensen in de organisatie kunnen zichzelf rechtstreeks aan de groep toevoegen.
  • Alleen uitgenodigde gebruikers: Mensen kunnen alleen lid worden van de groep als ze zijn uitgenodigd. 

  Leden van buiten uw organisatie toestaan

  Schakel deze instelling uit om te voorkomen dat externe gebruikers worden toegevoegd aan de groep. Schakel de instelling in om externe mensen in de groep toe te staan.

  Opmerking: Als u beheerder bent, kunt u altijd externen toevoegen aan groepen in de Google Beheerdersconsole, ongeacht de instelling voor externe leden.

   

 9. Klik op Opslaan.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73010
false