Skatter i Ryssland

Gäller G Suite, Cloud Identity Premium och andra tjänster som hanteras på Googles administratörskonsol.

Från och med den 1 januari 2019 måste utländska företag som tillhandahåller e-handelstjänster direkt till ryska:

  • registrera sig hos den ryska skattemyndigheten
  • själva beräkna och betala mervärdesskatt (moms) på värdet av de utförda tjänsterna.

Kunder som ska betala moms omfattar juridiska personer och enskilda näringsidkare.

Skattskyldigheten kan ändras från tid till annan baserat på ändringar i skattelagstiftningen eller vägledning från skattemyndigheten.

Obs! Google inte kan ge dig råd i skattefrågor. Kontakta din skatterådgivare vid frågor om skatt.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?